Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ο Δήμος Σάμου για την προστασία του περιβάλλοντοςΑγαπητοί Συνδημότες,

        Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης, αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία. Μια καθαρή και όμορφη πόλη, στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων του κάθε Δήμου, αποτελεί αίτημα του δημότη και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Με αυτό το σκεπτικό κοινοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα που η αποτελεσματικότητά τους στηρίζεται και θα κριθεί στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Δημοτών.
Ειδικότερα έχουν ως στόχο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις γενικές και ειδικές δημοτικές-πολεοδομικές διατάξεις, την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων γι αυτούς τους σκοπούς. Η τήρησή των θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μας ως Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον από την πλευρά μας θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν για να συμβάλουμε στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη διαβίωση, ζητούμε όμως τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και την άμεση συνεργασία των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων, γιατί μόνο τότε η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί και θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Με τη συνδρομή όλων των δημοτών, πιστεύουμε πως η πόλη μας θα αποκτήσει το ανθρώπινο πρόσωπο που της αξίζει. Θα βελτιωθεί καθοριστικά και ουσιαστικά η καθαριότητα, το πράσινο και το περιβάλλον, αρκεί να τα σεβαστούμε και να δεσμευτούμε για την τήρησή των. Είναι μια πρόταση πολιτισμού, μια πρόταση που εγγυάται ή έστω ευελπιστεί, με την καλή συνεργασία Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και συμπολιτών μας, να πετύχει και να λειτουργήσει καθοριστικά, ώστε στο τέλος να μπορούμε να συγκρινόμαστε με τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδας.
Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων γίνεται από το Δήμο. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο ρεπό, πενθήμερη απασχόληση σε βάρδιες, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη χωματερή, στο σταθμό μεταφόρτωσης, ή όπου αλλού ορίζεται.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.λ.π.) στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.

Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (π.χ super market, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), εφ’ όσον ο Δήμος δεν διαθέτει και δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κάδους, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών, σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας.

Μπάζα που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λ.π. μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ποτών και εδεσμάτων, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματά τους μέσα στους κάδους και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω ανάγκης πρόληψης πυρκαγιάς.

Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο.

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.


Η ρίψη από πεζούς καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.)
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Η τήρηση του παρόντος άρθρου εναπόκειται στην ευαισθησία του καθενός.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες, και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται:
 α) Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος των σκύλων από τις ιδιοκτησίες τους.
 β) Να δηλώνουν το σκύλο τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του σκύλου μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από την γέννησή του.
 γ) Να μεριμνούν για την ευζωία και την ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση του σκύλου τους.
 δ) Να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
 ε) Να μην τον εγκαταλείπουν γιατί έτσι δημιουργείται το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων.
στ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του σκύλου.


Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση για μια πόλη πιο καθαρή.
                                                            Εκ του Δήμου Σάμου

Γιορτή τηγανίτας στους Σπαθαραίους


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπαθαραίων διοργανώνει την Κυριακή 2 Αυγούστου γιορτή τηγανίτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού στις 13.00 και θα υπάρχει ζωντανή μουσική, με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Εκδρομή σε Καλλιθέα-Δρακαίοι και Άγιο Ισίδωρο από τη ΦΩΤ.Ο.Σ

Κάθε Παρασκευή Ελληνική Βραδιά από τον Εμπορικό Σύλλογο στη πλατεία Πυθαγόρα


ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΟΔΟΣ ΤΗΛΕΚΛΗ – ΠΛ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ                                  
ΣΑΜΟΣ, Τ.Κ.: 83100                                                               
ΤΗΛ.: 22730 -87493
FAX:  22730 -87493  


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/07/2015

ΘΕΜΑ:  Ελληνική Βραδιά Ε.Σ.Σ.

     Ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου, με χαρά σας ανακοινώνει ότι από αυτή την Παρασκευή 31/07/2015, και κάθε Παρασκευή μέχρι το τέλος  της θερινής περιόδου, και ώρα 9:30 μ.μ. στην Πλατεία Πυθαγόρα, θα πραγματοποιείται ελληνική χορευτική βραδιά.

                         Για τον Ε.Σ.Σ. το Δ.Σ.

SAMOS YOUNG ARTISTS FESTIVAL | 7-13 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου

SAMOS YOUNG ARTISTS FESTIVAL

Μουσική Χωρίς Σύνορα

7-13 Αυγούστου 2015
Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου

 
Μπορείτε να βρείτε πλήρες φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ
(πατώντας στο "click here to download from sendspace") 

Για μία ακόμη χρονιά στο γνωστό σημείο συνάντησης, στο νησί της Σάμου, σημαντικοί καλλιτέχνες μας φέρνουν ήχους από όλο τον κόσμο σε ένα από τα πιο αξιόλογα festival που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.  Για 6η συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο του Samos Young Artists Festival παρουσιάζεται ένα ποικίλο πρόγραμμα μουσικής που αποτελεί ένα μείγμα από διάφορα μουσικά στυλ και εποχές μέσα από τις ερμηνείες μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αλλά και νέων καλλιτεχνών, από ολόκληρο τον κόσμο, που βρίσκονται στην αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας.

Το Samos Young Artists Festival είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μουσικό festival. Πρόκειται περισσότερο για μία περιπλάνηση στον κόσμο. Με καλλιτέχνες με έντονα διαφορετικές κουλτούρες, από διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Νότια Κορέα. Στο κομβικό σημείο που βρίσκεται το νησί της Σάμου –ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία- στήνεται μια «γέφυρα», μία στιγμή επικοινωνίας μεταξύ των χωρών, μία πλατφόρμα συνύπαρξης, αλληλοκατανόησης μέσω της μουσικής. Γιατί αυτή η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής μας ενώνει όλους.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του μουσικού προγράμματος είναι και φέτος ο Daniel Nodel, το πρώτο βιολί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βαυαρικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού.

Από τις 7 έως και τις 13 Αυγούστου απολαμβάνουμε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα και μια μαγευτική θέα, κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 8, στο άκρως ιδιαίτερο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου. Το 6o Samos Young Artists Festival ξεκίνησε πρόβες και προετοιμασίες και σας περιμένει. Προγραμματίστε τις διακοπές σας στο νησί και απολαύστε μουσική υψηλού επιπέδου.Samos Young Artists Festival | Μουσική χωρίς Σύνορα
Ακολουθεί το πρόγραμμα του festival:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: Terem Quartet
Το Terem-Quartet από την Αγία Πετρούπολη συνδυάζει σε μια μίξη ρεπερτορίων τη ρωσική λαϊκή μουσική με τον πλούτο της παγκόσμιας μουσικής, έχοντας δεχτεί επιρροές από τον Άγγλο μουσικό και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Peter Gabriel.Τα παραδοσιακά ρώσικα όργανα, όπως τα παρόμοια σε άκουσμα σοπράνο και μπάσο Domras, η τρίχορδη και τριγωνική μπαλαλάικα, το Boyan ακκορντεόν (το ονομά του είναι εμπνευσμένο από τον βάρδο της μουσικής Boyan) θα πυροδοτήσουν την έναρξη της εβδομάδας του φεστιβάλ με μια μουσική που παρασύρει.
www.terem-quartet.ru

Σάββατο 8 Αυγούστου: Ye-Eun Choi & Silke Avenhaus
Η πολύ νέα αλλά ήδη αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο βιολίστρια Ye-Eun Choi από την Ν. Κορέα ενώνει τις δυνάμεις της με την έμπειρη στη μουσική δωματίου και πολυβραβευμένη πιανίστρια Silke Avenhaus, καθηγήτρια της μουσική Ακαδημίας του Μονάχου και σολίστ σε πάρα πολλές συναυλιακές σκηνές του κόσμου θα ερμηνεύσουν έργα των Isang Yun, Brahms, Schnittke και Wieniawsky σε μια σύνθεση από πολύ διαφορετικά, αλλά όλα στο σύνολό τους υψηλής δεξιοτεχνίας κομμάτια της σύχρονης και παλαιότερης κλασικής μουσικής.
www.silke-avenhaus.de
www.ye-eun-choi.de/index-en.htmΚυριακή 9 Αυγούστου: Βραδιά Quintet  
Μια ομάδα από παγκοσμίου φήμης σολίστ θα συναντηθεί την Κυριακή, 9 Αυγούστου σε μια βραδιά- κουιντέτο: Εκτός από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ μουσικής, βιολιστή Daniel Nodel  (γεννημένος στο Μινσκ και πέρα από τις ορχηστρικές του δραστηριότητες, παθιασμένος με τη μουσική δωματίου) – θα παρευρεθούν ακόμη και η πολύ νεαρή Γερμανίδα βιολίστρια Sarah Christian, η οποία έχει δώσει πολλά κοντσέρτα μουσικής δωματίου και σόλο συναυλίες καθώς επίσης έχει εργαστεί ως εξάρχων στην Φιλαρμονική της Βρέμης, και ο μουσικός βιόλας Wen Xiao Zheng από την Κίνα, ο οποίος σπούδασε στην Ισπανία και τη Γερμανία και από το 2014 παίζει βιόλα στη Συμφωνική Ορχήστρα του Βαυαρικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού.
Ο τσελίστας Maximilian Hornung, με εμπειρία στη μουσική δωματίου, όπως η συμμετοχή του στο σε Tecchler Trio και μέχρι πρόσφατα κύριος τσελίστας του βαυαρικό ραδιοφωνικού σταθμού, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια τεράστια σόλο καριέρα και έχει ήδη κερδίσει δύο βραβεία ECHO για τα πρώτα του CD.
Kαι μαζί τους, η πολύπλευρη και περιζήτητη σε διάφορα project ως μουσική συνοδός πιάνου, Silke Avenhaus, για την οποία έχουν γράψει έργα γνωστοί συνθέτες όπως ο Glanert και Widmann. Ανυπομονούμε για το πρόγραμμα που θα παίξουν και οι πέντε, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεγάλα, ρομαντικά κουιντέτα του Τσέχου συνθέτη Antonin Dvorak και του Γάλλου συνθέτη César Franck.

Δευτέρα 10 Αυγούστου: David Gazarov
Η βραδιά τζαζ με τον ήδη γνωστό στη Σάμο από πέρυσι David Gazarov του Αζερμπαϊτζάν (ο οποίος έχει σπουδάσει στη Μόσχα, ζει στο Μόναχο και εμφανίζεται σε πολλά κλασικά φεστιβάλ) σίγουρα θα προσφέρει και πάλι ένα μείγμα από πρωτότυπες συνθέσεις του πιανίστα, αλλά και της Αμερικανικής και της standard jazz.
www.davidgazarov.de/Welcome

Τρίτη 11 Αυγούστου: Herbert Schuch & Gülru Ensari  
Ο γεννημένος στην Τρανσυλβανία/ Ρουμανία Herbert Schuch, ο οποίος ζει στη Γερμανία από το 1988, και καταγράφει επιτυχίες σε ρεσιτάλ και ορχήστρες, θα παρουσιάσει στο πρώτο μισό του προγράμματος την ειδική σχέση του με τον Schubert καθώς επίσης θα θέσει σε δοκιμασία όχι μόνο το ποιητικό άγγιγμα του, αλλά και την επιδεξιότητα του στο γνωστό έργο του Schubert „Wanderer-Fantasie“. Ο Schubert έγραψε για τις τεχνικές προκλήσεις αυτού του έργου: «Ο διάβολος θα πρέπει να παίξει αυτά τα πράγματα! »
Στο δεύτερο μισό του προγράμματος θα τον συνοδεύσει η σύντροφος του στη ζωή και στο πιάνο, η νεαρή Τουρκάλα Gülru Ensari, η οποία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο σόλο συνεχίζει με τις σπουδές στη μουσική δωματίου στην Κολωνία. Μαζί παίζουν τη μουσική μπαλέτου του Στραβίνσκι, “Sacre du printemps“. Αυτό το κομμάτι, το οποίο συμβολίζει με πολύ εκφραστικό τρόπο μια ιεροτελεστία της Άνοιξης στην παγανιστική Ρωσία και το οποίο έγινε ακόμα πιο δημοφιλές με την ταινία του Simon Rattle με τίτλο “Rhythm is it“, είχε σχεδιαστεί αρχικά για πιάνο - τέσσερα χέρια και παρουσιάστηκε πρώτη φορά μπροστά σε μια πολύ αμφιλεγόμενη πρώτη παράσταση του ορχηστρικού έργου.
www.gulruensari.com
www.herbertschuch.com/en/home-2

Τετάρτη 12 Αυγούστου: Βραδιά Όπερας
Η βραδιά τραγουδιού έχει εδραιωθεί πλέον ως παράδοση στη Σάμο, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί με τον αυστριακό βαρύτονο Mathias Hausmann, τους φοιτητές της τάξης της όπερας και το αστέρι της ερμηνείας, την Ελληνίδα διεθνούς φήμης Στέλλα Doufexis (Από τον Οκτώβριο του 2014 φοιτά στην Ακαδημία Μουσικής στο Ντίσελντορφ!). Για ακόμη μια φορά θα γίνουμε ακροατές μιας αξιόπιστης σύνθεσης από τραγούδια και άριες από έμπειρους καλλιτέχνες προερχόμενους από την όπερα της Βιέννης (Wiener Volksoper), τραγουδιστές μεγάλων μουσικών αίθουσών και νεαρά ταλέντα. (Θα συνοδεύονται άλλοτε από κουιντέτο και σε κάποια άλλα μέρη από την πιανίστα Gülru Ensari).
www.mathiashausmann.com 

Πέμπτη 13 Αυγούστου: Quandro Nuevo
Μια λαμπρή «τελετή λήξης» των μουσικών παραστάσεων θα προσφέρει στις 13 Αυγούστου το μουσικό σύνολο Quadro Nuevo, οι οποίοι με τον τίτλο “Weltmusik“ δίνουν μια «ευρωπαϊκή απάντηση» στο Tango Αργεντινής με όργανα το σαξόφωνο, το κλαρίνο, το ακκορντεόν, το μπαντονεόν, το μπάσο και το πιάνο. Ο ενθουσιασμός των μουσικών που ίδρυσαν το συγκρότημα τους στη δεκαετία του '90 και δίνουν παραστάσεις τόσο σε τζαζ clubs όσο και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, βρίσκει φίλους σε όλο τον κόσμο αλλά φυσικά και στη Σάμο!
https://m.youtube.com/watch?v=OXTm_7xcqaE
https://m.youtube.com/watch?v=3Wn91UhfTW0
 https://m.youtube.com/watch?v=n88E49uOMgE

Ακολουθήστε μας σε έναν συναρπαστικό μουσικό
γύρο του κόσμου σε επτά ημέρες!

 
Info
Samos Young Artists Festival 2015
7-13 Αυγούστου 2015
Αρχαίο Θέατρο Πυθαγόρείου, Σάμος

Ώρα έναρξης συναυλιών: 
20:30

Εισιτήρια: 5€ / Info: www.schwarzfoundation.com/, Δωρεάν είσοδος σε: Παιδιά, Φοιτητές, Ανέργους

Αναλυτικά το πρόγραμμα του festival:
http://www.schwarzfoundation.com/de/projekte/samos-young-artists-festival/2015/program.html

Follow us:
https://www.facebook.com/SamosFestival?fref=nf

Σημείωμα προς τους συντάκτες:
Το Samos Young Artists Festival προέρχεται από μια ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από ιδιωτικές δωρεές και τοπικούς φορείς και οργανώσεις.
Επικοινωνία - Προβολή στα ΜΜΕ:
Χαρά Ζούμα | 210 8216849 | 6980 571057 | chara@zumacom.gr
Σέμη Ψιλογιάννη | 210 8216849 | 6977 222455 | semi@zumacom.gr

Εγκαίνια της έκθεσης της ALEKSANDRA DOMANOVIĆ με τίτλο Hotel Marina Lučica| Art Space Pythagorion


Το Ίδρυμα Schwarz με χαρά σας προσκαλεί 
στα εγκαίνια της έκθεσης της 

ALEKSANDRA DOMANOVIĆ
με τίτλο
Hotel Marina Lučica

την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015, ώρα 8:00 μ.μ.
στο Art Space Pythagorion.

Επίσης, θα χαρούμε να παρακολουθήσετε τη δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της έκθεσης, 
που διοργανώνεται την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, ώρα 8:00 μ.μ. 

Θα συζητηθούν θέματα όπως η αναδιάρθρωση της Ευρώπης, το μεταναστευτικό ζήτημα, οι διαδικασίες μετανάστευσης καθώς και η  σημασία και ο ρόλος των τεχνών. Συμμετέχουν οι: Carolyn Christov-Bakargiev, Επιμελήτρια της 14ης Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης και διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Castello di Rivoli και Gam Torino. Andrea Lissoni, Επικεφαλής Επιμελητής International Art Film, Tate Modern, London. Susanne Pfeffer, Διευθύντρια Fridericianum, Kassel. Paul Pieroni, Επικεφαλής Επιμελητής,Gallery of Modern Art, Glasgow. Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και καλλιτεχνικός σύμβουλος του ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. 

Το Ίδρυμα Schwarz για ακόμη μια χρονιά συνεχίζει την δραστηριότητα του μετά απο τρείς επιτυχημένες εκθέσεις με έργα του Harun Farocki το 2012, της καλλιτεχνικής κολλεκτίβας Slavs and Tatars το 2013 και, πέρυσι, της Nevin Aladağ.

ALEKSANDRA DOMANOVIĆ
Hotel Marina Lučica
July 20 – October 10, 2015
Opening hours: daily,
10:00 – 13:00 and 19:00 – 00:00

20 Ιουλίου – 10 Οκτωβρίου 2015 
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά, 
10:00 – 13:00 και 19:00 – 00:00

Pythagorion Port, 
Samos 83103, Greece

Λιμάνι Πυθαγορείου, 
Σάμος 83103

Πρόσκληση του Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ σε εκδήλωση για Κύπριους μαθητές και συνοδούςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σάμος  28/7/2015
ΝΟΜΟΣ  ΣΑΜΟΥ
ΔΟΠΠΟΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ    

                                                                                            Προς : ΜΜΕ Σάμου
                                                                                                


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αύριο Τετάρτη 29/07/2015 στις 19,00 στο χώρο των κατασκηνώσεων του Αγίου Κωνσταντίνου ο Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ (Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Σάμου) σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει για τους Κύπριους μαθητές και συνοδούς τους.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος

Αννη Ανδρεάδου

Αρχειοθήκη ιστολογίου