Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Τροποποίηση δρομολογίων Αστικής Συγκοινωνίας προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

απο Μ. Τρίτη 26 Απριλίου(08:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (08:01) ΔΕΔΔΗΕ, (08:04) Αγία Ειρήνη, (08:05) Άγιος Χαράλαμπος, (08:06) Ποταμάκι, (08:09) Νεάπολη, (08:10) Πευκάκια, (08:12) ΔΕΔΔΗΕ, (08:15) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (08:16) ΕΟΣΣ, (08:18) Περίπτερο Ζαχαράκη, (08:19) ΚΤΕΛ, (08:20) Πλατεία Πυθαγόρα, (08:21) Τράπεζα Πειραιώς, (08:22) Τουριστικό Λιμάνι, (08:25) Νοσοκομείο,  (08:26) ΣΟΑ,  (08:27) Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου), (08:29) Γάγκου, (08:30) Νοσοκομείο, (08:33) Τουριστικό Λιμάνι, (08:35) Τράπεζα Πειραιώς, (08:36) Ξενία, (08:37) ΚΤΕΛ, (08:38) Περίπτερο Ζαχαράκη, (08:41) ΕΟΣΣ, (08:43) Λιμάνι Μαλαγαρίου.
Στάση 10-15 λεπτά στο λιμάνι Μαλαγαρίου.


(09:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (09:01) ΔΕΔΔΗΕ, (09:04) Αγία Ειρήνη, (09:05) Άγιος Χαράλαμπος, (09:06) Ποταμάκι, (09:09) Νεάπολη, (09:10) Πευκάκια, (09:12) ΔΕΔΔΗΕ, (09:15) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (09:16) ΕΟΣΣ, (09:18) Περίπτερο Ζαχαράκη, (09:19) ΚΤΕΛ, (09:20) Πλατεία Πυθαγόρα, (09:21) Τράπεζα Πειραιώς, (09:22) Τουριστικό Λιμάνι, (09:25) Νοσοκομείο,  (09:26) ΣΟΑ,  (09:27) Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου), (09:29) Γάγκου, (09:30) Νοσοκομείο, (09:33) Τουριστικό Λιμάνι, (09:35) Τράπεζα Πειραιώς, (09:36) Ξενία, (09:37) ΚΤΕΛ, (09:38) Περίπτερο Ζαχαράκη, (09:41) ΕΟΣΣ, (09:43) Λιμάνι Μαλαγαρίου.
Στάση 10-15 λεπτά στο λιμάνι Μαλαγαρίου.


(10:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (10:01) ΔΕΔΔΗΕ, (10:04) Αγία Ειρήνη, (10:05) Άγιος Χαράλαμπος, (10:06) Ποταμάκι, (10:09) Νεάπολη, (10:10) Πευκάκια, (10:12) ΔΕΔΔΗΕ, (10:15) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (10:16) ΕΟΣΣ, (10:18) Περίπτερο Ζαχαράκη, (10:19) ΚΤΕΛ, (10:20) Πλατεία Πυθαγόρα, (10:21) Τράπεζα Πειραιώς, (10:22) Τουριστικό Λιμάνι, (10:25) Νοσοκομείο,  (10:26) ΣΟΑ,  (10:27) Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου), (10:29) Γάγκου, (10:30) Νοσοκομείο, (10:33) Τουριστικό Λιμάνι, (10:35) Τράπεζα Πειραιώς, (10:36) Ξενία, (10:37) ΚΤΕΛ, (10:38) Περίπτερο Ζαχαράκη, (10:41) ΕΟΣΣ, (10:43) Λιμάνι Μαλαγαρίου.
Στάση 10-15 λεπτά στο λιμάνι Μαλαγαρίου.

(11:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (11:01) ΔΕΔΔΗΕ, (11:04) Αγία Ειρήνη, (11:05) Άγιος Χαράλαμπος, (11:06) Ποταμάκι, (11:09) Νεάπολη, (11:10) Πευκάκια, (11:12) ΔΕΔΔΗΕ, (11:15) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (11:16) ΕΟΣΣ, (11:18) Περίπτερο Ζαχαράκη, (11:19) ΚΤΕΛ, (11:20) Πλατεία Πυθαγόρα, (11:21) Τράπεζα Πειραιώς, (11:22) Τουριστικό Λιμάνι, (11:25) Νοσοκομείο,  (11:26) ΣΟΑ,  (10:27) Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου), (11:29) Γάγκου, (11:30) Νοσοκομείο, (11:33) Τουριστικό Λιμάνι, (11:35) Τράπεζα Πειραιώς, (11:36) Ξενία, (11:37) ΚΤΕΛ, (11:38) Περίπτερο Ζαχαράκη, (11:41) ΕΟΣΣ, (11:43) Λιμάνι Μαλαγαρίου.
Στάση 10-15 λεπτά στο λιμάνι Μαλαγαρίου.

(12:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (12:01) ΔΕΔΔΗΕ, (12:04) Αγία Ειρήνη, (12:05) Άγιος Χαράλαμπος, (12:06) Ποταμάκι, (12:09) Νεάπολη, (12:10) Πευκάκια, (12:12) ΔΕΔΔΗΕ, (12:15) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (12:16) ΕΟΣΣ, (12:18) Περίπτερο Ζαχαράκη, (12:19) ΚΤΕΛ, (12:20) Πλατεία Πυθαγόρα, (12:21) Τράπεζα Πειραιώς, (12:22) Τουριστικό Λιμάνι, (12:25) Νοσοκομείο,  (12:26) ΣΟΑ,  (12:27) Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου), (12:29) Γάγκου, (12:30) Νοσοκομείο, (12:33) Τουριστικό Λιμάνι, (12:35) Τράπεζα Πειραιώς, (12:36) Ξενία, (12:37) ΚΤΕΛ, (12:38) Περίπτερο Ζαχαράκη, (12:41) ΕΟΣΣ, (12:43) Λιμάνι Μαλαγαρίου.
Στάση 10-15 λεπτά στο λιμάνι Μαλαγαρίου.

(13:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (13:01) ΕΟΣΣ, (13:03) Περίπτερο Ζαχαράκη, (13:04) ΚΤΕΛ, (13:05) Πλατεία Πυθαγόρα, (13:06) Τράπεζα Πειραιώς, (13:07) Τουριστικό Λιμάνι, (13:10) Νοσοκομείο,  (13:11) ΣΟΑ,  (13:12) Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου), (13:14) Γάγκου, (13:16) Νοσοκομείο, (13:18) Τουριστικό Λιμάνι, (13:19) Τράπεζα Πειραιώς, (13:20) Ξενία, (13:21) ΚΤΕΛ, (13:22) Περίπτερο Ζαχαράκη, (13:24) ΕΟΣΣ, (13:25) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (13:26) ΔΕΔΔΗΕ, (13:29) Αγία Ειρήνη, (13:30) Άγιος Χαράλαμπος, (13:31) Ποταμάκι, (13:34) Νεάπολη, (13:35) Πευκάκια, (13:38) ΔΕΔΔΗΕ, (13:39) Λιμάνι Μαλαγαρίου.
Τέλος δρομολογίου.                                                                                        
ΣΤΑΣΕΙΣ

Λιμάνι Μαλαγαρίου: (08:00), (08:15), (08:43), (09:00), (09:15), (09:43), (10:00), (10:15), (10:43), (11:00), (11:15), (11:43), (12:00), (12:15), (12:43), (13:00), (13:25), (13:39)τέλος διαδρομής.

ΔΕΔΔΗΕ: (08:01), (08:12), (09:01), (09:12), (10:01), (10:12), (11:01), (11:12), (12:01), (12:12), (13:26), (13:38)

Αγία Ειρήνη: (08:04), (09:04), (10:04), (11:04), (12:04), (13:29)

Άγιος Χαράλαμπος: (08:05), (09:05), (10:05), (11:05), (12:05), (13:30)

Ποταμάκι: (08:06), (09:06), (10:06), (11:06), (12:06), (13:06)

Νεάπολη: (08:09), (09:09), (10:09), (11:09), (12:09), (13:34)

Πευκάκια: (08:10), (09:10), (10:10), (11:10), (12:10), (13:35)

ΕΟΣΣ: (08:16), (08:41), (09:16), (09:41), (10:16), (10:41), (11:16), (11:41), (12:16) (12:41), (13:01), (13:24)

Περίπτερο Ζαχαράκη: (08:18), (08:38), (09:18), (09:38), (10:18), (10:38), (11:18), (11:38), (12:18), (12:38), (13:03), (13:22)

ΚΤΕΛ: (08:19), (08:37), (09:19), (09:37), (10:19), (10:37), (11:19) (11:37) (12:19) (12:37) (13:04) (13:21)

Πλατεία Πυθαγόρα: (08:20), (09:20), (10:20), (11:20), (12:20), (13:05)

Τράπεζα Πειραιώς: (08:21), (08:35), (09:21), (09:35), (10:21), (10:35), (11:21) (11:35),(12:21), (12:35), (13:06), (13:19)

Τουριστικό Λιμάνι: (08:22), (08:33), (09:22), (09:33), (10:22), (10:33), (11:22) (11:33), (12:22), (12:33), (13:07), (13:18)

Νοσοκομείο: (08:25), (08:30), (09:25), (09:30), (10:25), (10:30), (11:25), (11:30), (12:25), (12:30), (13:10), (13:16)

ΣΟΑ: (08:26), (09:26), (10:26), (11:26), (12:26), (13:11)

Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου): (08:27), (09:27), (10:27), (11:27), (12:27) (13:12)

Γάγκου: (08:29), (09:29), (10:29), (11:29), (12:29), (13:14)Ξενία: (08:36),(09:36),(10:36), (11:36), (12:36), (13:20)

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Διπλή γιορτή στο Ηραίον Σάμου | Πολιτιστικός Σύλλογος ΗραίουΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ  ΔΙΠΛΗ  ΧΑΡΑ

Τη ΚΥΡΙΑΚΗ  8 ΜΑΙΟΥ  ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ηραίου διοργανώνει τη τέταρτη Γιορτή Λουλουδιών στο Ηραίον με τη διάφορα ότι φέτος θα γιορτάσουμε μαζί και τη γιορτή της Μητέρας.

Όσοι βρεθούν θα φτιάξουν μαζί μας   στεφανάκια , τα παιδιά θα απασχοληθούν δημιουργικά με διάφορες κατασκευές , θα συμμετάσχουν σε παιδικές δραστηριότητες  και φυσικά θα χαρίσουν στις Μανούλες το ποιο ωραίο δώρο !!!

 Στη γιορτή θα προσφέρονται χειροποίητες νοστιμιές μαζί με γλυκό Σαμιώτικο κρασί και όλα αυτά παρέα με πολύ καλή μουσική , χορευτικά  και καλοκαιρινή διάθεση.

Στη πλατεία του Ηραίου
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  11:00 π.μ 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ -  12:30    Με  το χορευτικό Τμήμα της Παντελούκα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ :  Σύλλογος Μέλισσα.

                                               Animal Care.

Ο Δήμος Σάμου στις εκθέσεις 'Ελλάδος Γεύση' και 'ταξίδι 2016'


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από τις 15 έως τις 18  Απριλίου.
    Την παράσταση έκλεψε το περίπτερο της Σάμου, με γεύσεις χρώματα και αρώματα του νησιού μας.
    Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις, όπως παρουσίαση παραδοσιακών Σαμιακών συνταγών από τον καταξιωμένο chef Σαμιακής καταγωγής Ανδρέα Λαγό, παρασκευή παραδοσιακών λουκουμάδων από την κα Θεολογία Κληρονόμου αλλά και παρουσίαση cocktails με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο γλυκό κρασί της Σάμου “Samos Vin Doux”, από τον chef Γιάννη Γιαννόπουλο.
    Ακόμη  πραγματοποιήθηκαν  ζωντανές συνδέσεις σε εκπομπές στα τηλεοπτικά κανάλια Alpha, ΣΚΑΙ και ΕΡΤ1.


    Η γαστρονομία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός ήταν οι τρεις βασικοί άξονες της έκθεσης ενώ στόχος ήταν η περαιτέρω προώθηση του εσωτερικού τουρισμού, κάτι που η Σάμος το πέτυχε.
    Πλήθος κόσμου, με έκδηλο το ενδιαφέρον, επισκέφθηκαν το περίπτερο του Δήμου Σάμου και εκεί γνώρισαν  και γεύτηκαν  από κοντά τα προϊόντα που παράγει το νησί μας ενώ επισημάνθηκαν τα βήματα της εξωστρέφειας-προβολής και παράλληλα τονίστηκε η τουριστική δύναμη της Σάμου.
   Ο Δήμος Σάμου αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του, στους διοργανωτές και όσους συμμετείχαν στη έκθεση και ιδιαίτερα στους chef Λαγό Ανδρέα, Ντουνέτα Μιχάλη και Γιαννόπουλο Βασίλη, στην ΕΟΣΣ Σάμου, στα Βιολογικά προϊόντα Κληρονόμου, στις επιχειρήσεις των κεραμικών Βογιατζή και Κληρονόμου, στα Βιολογικά καλλυντικά Σίμου Μπρικίτ, στο Bio Samos, στα ξενοδοχεία Υδρίλλη και Μυρίνη, στην επιχείρηση ορχιδέων Αμυρσώνη, στις ποτοποιίες, ούζο Γιοκαρίνης και ούζο Φραντζέσκος, στα Ελληνικά Θερμοκήπια Α.Ε, στους τοπικούς παραγωγούς μελιών και παραδοσιακών προϊόντων  καθώς και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσογείου «Ζωοδόχος Πηγή».


    Επίσης ο Δήμος συμμετείχε και στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2016» που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Απριλίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία .
    Η παρουσία της Σάμου, εντυπωσίασε το κοινό των Κυπρίων που επισκέφτηκαν το περίπτερο, αναζητώντας τον καλοκαιρινό τους προορισμό.
    Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για το νησί μας και πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων και tour operators για την περαιτέρω προώθηση της Σάμου ως τουριστικό προορισμό.
                                                                                                                             
                                                                                                                  Εκ του Δήμου Σάμου

Εκδήλωση Βράβευσης των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό video με θέμα: «Τόσο όμοιοι…. Μα τόσο διαφορετικοί»


Την Τετάρτη 20 Απριλίου2016, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Βράβευσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον διαγωνισμό video με θέμα: «Τόσο όμοιοι…. Μα τόσο διαφορετικοί» στην αίθουσα Σίβυλλα του Ξενοδοχείου «Δόρυσσα». Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μαθητές από τα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή στον διαγωνισμό, για να παρακολουθήσουν τις δημιουργίες τους. Τους μαθητές καλωσόρισε η διευθύντρια του Π.Ι.Σ.Ν.Δ., κα. Ματρώνη Κτίστου και η υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κα Σοφία Λασκαρίδου. Το συντονισμό της παρουσίασης ανέλαβε το μέλος του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.Ν.Δ., κος Γιάννης Μανδουραράκης, Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σάμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκαν οι δημιουργίες όλων των μαθητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, καθώς και σχετικές με το θέμα ταινίες από το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.


Ακολούθησε η απονομή των βραβείων όπου:
Το Πρώτο βραβείο δόθηκε στο Β3 τμήμα του Γενικού Λυκείου Σάμου. 
Το Δεύτερο βραβείο δόθηκε στους μαθητές του Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Σάμου.

Το Τρίτο βραβείο δόθηκε στους μαθητές του Γ τμήματος Θερμοϋδραυλικών του Επαγγελματικού Λυκείου Σάμου. 

Καθαρισμός Δυσπρόσιτων Ακτών από Σωσίβια και Βάρκες Προσφύγων | ΑρχιπέλαγοςΤην περασμένη Κυριακή, έγινε μία μεγάλη συλλογική προσπάθεια για τον καθαρισμό των δυσπρόσιτων ακτών τις Σάμου, όπου έχουν συσσωρευτεί τόνοι απορριμμάτων: κυρίως σωσίβια και βάρκες προσφύγων, καθώς και άλλα πλαστικά διαφόρων τύπων. Τα περισσότερα από τα απορρίμματα αυτά βρίσκονταν σε απόκρημνες ακτές του νησιού, όπου συνήθως καταλήγουν οι βάρκες που μεταφέρουν πρόσφυγες και μετανάστες.
Ο καθαρισμός των ακτών αυτών είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα το οποίο, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, με μεγάλη συλλογικότητα και σκληρή δουλειά είναι δυνατόν να επιτευχθεί. 

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με τηνκινητοποίηση πολλών εκατοντάδων πολιτών από συνολικά 106 συλλόγους και φορείς του νησιού, αλλά και φορείς αρωγής που δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο στη Σάμο. Δεκάδες τόνοι απορριμμάτων συλλέχθηκαν, ενώ η προσπάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος,συμμετείχε σε αυτή τη δράση με 45-μελή ομάδα ερευνητών και φοιτητών του Ινστιτούτου, καθώς και με ομάδα μαθητών τεχνικού Λυκείου της Τσεχίας, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την περίοδο κύκλο μαθημάτων στο Αρχιπέλαγος. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Αυτοδυτών Σάμου που είχε το γενικό συντονισμό της δράσης, αλλά και με άλλους φορείς και ιδιώτες που προσέφεραν τα σκάφη τους για το σκοπό αυτό, εκατοντάδες άνθρωποι μετέβησαν με πλωτά μέσα σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εκεί συλλέχθηκαν τα απορρίμματα από τη θάλασσα και τις ακτές, τεμαχίστηκαν τα κατεστραμμένα φουσκωτά σκάφη και με μεγάλη προσπάθεια μετακινήθηκαν τα ογκώδη κομμάτια από τις δεκάδες σπασμένες βάρκες. Όλα αυτά φορτώθηκαν σε μεγάλα φουσκωτά σκάφη για να μπορέσουν να μεταφερθούν στα φορτηγά που βρίσκονταν για το σκοπό αυτό σε παραλίες της περιοχής.


Η προσπάθεια αυτή πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις ανατολικές ακτές των οποίων έχουν συσσωρευτεί πολλοί τόνοι πλαστικών απορριμμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμβεί πριν αρχίσουν οι βοριάδες του καλοκαιριού και ξεκινήσει η επαναδιασπορά των απορριμμάτων και η διάσπαση των πλαστικών. Εάν τα τελευταία παραμείνουν στις ακτές σύντομα θα προκαλέσουν έντονη επιβάρυνση, στα ήδη επιβαρυμένα από θραύσματα πλαστικών οικοσυστήματα των θαλασσών μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά τους πολλούς εκατοντάδες συμπολίτες μας και τους 106 συλλόγους και φορείς του νησιού που συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Η "Αυλή" του Spiro Scimone από τη Θεατρική Ομάδα DUENDE | Μ. Τρίτη 26/4 στο Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου


Η "Αυλή" του Spiro Scimone από τη Θεατρική Ομάδα DUENDE

Το έργο του Spiro Scimone "η Αυλή" έχει τη χαρά να παρουσιάσει η Θεατρική Ομάδα DUENDE από την Ικαρία στο θεατρόφιλο κοινό της Σάμου.

Ο Scimone (γεννημένος στη Μεσίνα της Ιταλίας το 1964) θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς της γενιάς του. Το θέατρο του δανείζεται στοιχεία, δομές και θεματολογία από το θέατρο του παραλόγου, τη δυτική εκδοχή του Beckett και την ανατολική του Mrozek και τα παντρεύει με τη λαϊκή φάρσα. Έτσι δημιουργείται ένα υψηλής ποιότητας λαϊκό θέατρο, απόλυτα κατανοητό όσο και αναγκαίο για τις ανάγκες των καιρών μας. Οι ανθρώπινες σχέσεις, η εξουσία, η αλλοτρίωση είναι οι βασικές θεματικές του και η αξιοπρεπής ύπαρξη ενός ανθρώπινου όντος μέσα σε μια απάνθρωπη κοινωνία ο τελικός του προβληματισμός.  

Η αυλή (2003) είναι μια πικρή σάτιρα ενός εφιαλτικού μέλλοντος που δυστυχώς μοιάζει με το παρόν μας. Σε έναν κόσμο γεμάτο σκουπίδια, ο ακίνητος Pepe και ο αεικίνητος Thano, αλληλοεξαρτώνται και συμπληρώνονται, μονοιάζουν και χωρίζουν, συγκρούονται και ενώνονται προσπαθώντας να περάσουν την «ώρα» τους και να αδειάσουν το σάκο του Thano με τα «απαραίτητα». Κάθε τόσο, η φιγούρα του Uno πετάγεται για να φέρει νέα από τους «άλλους», να αφηγηθεί απίστευτες ιστορίες και να εκλιπαρήσει για λίγο ψωμί. 
Τίποτα δεν πτοεί τους πρωταγωνιστές να συνεχίσουν να ζουν, να αναπνέουν, να ελπίζουν. Ακόμα κι όταν οι Κυριακές έχουν χαθεί, η βροχή έχει σταματήσει, το νερό μετριέται σε σταγόνες, το φαγητό έχει περίεργο χρώμα και οι μέρες ειρήνης είναι δυσεύρετο είδος. Πρέπει να αντέξουν μέχρι το τέλος. Και πρέπει κάτι να κάνουν.

Θα δοθεί μία παράσταση τη Μ. Τρίτη 26/4 στις 9:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Η είσοδος είναι 6€ . Το έργο απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών .

Τηλ. για πληροφορίες: 6934284525

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Η παράσταση Σαμιώτικου Γάμου από το Μαυρογένειο ΕΠΑ.Λ Σάμου


Με πολύ μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε από τη μαθητική ομάδα της Α’ τάξης του «Μαυρογένειου» ΕΠΑ.Λ Σάμου η μουσικοχορευτική – θεατρική παράσταση με τίτλο «Το Προξενιό», την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, στο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Σάμου.

Η παράσταση ήταν διασκευή από τα λαογραφικά της Σάμου του Νικόλαου Δημητρίου, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Ειρήνης Χαριλάου, στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Ερευνητική Εργασία’ με θέμα «Αναπαράσταση Σαμιώτικου Γάμου».


         Οι θεατές παρακολούθησαν τα ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τον παραδοσιακό Σαμιώτικο γάμο, όπως το προξενιό, το προικοσύμφωνο, τα τεμπλιάσματα, το στόλισμα της νύφης, τη στέψη, τα σχόλια του γάμου και το γλέντι.
     Επίσης οι μαθητές χόρεψαν δύο σαμιώτικους χορούς, το Μαραθοκαμπίτικο συρτό και τον νυφιάτικο.
         Η παράσταση υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου δια της υπευθύνου Σοφίας Λασκαρίδου. Επίσης σημαντική ήταν η στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του «Μαυρογένειου» ΕΠΑ.Λ Σάμου ο οποίος επιμελήθηκε το κέρασμα μετά την παράσταση.


       Το σχολείο ευχαριστεί θερμά το Γυμνάσιο και το Λύκειο Καρλοβασίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέος «Ο Καπετάν Λαχανάς», τον Εκπολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Μυτιληνιών Σάμου καθώς και τον ΠΕΨΑΣ «Ρίβα» για την παραχώρηση των παραδοσιακών ενδυμασιών στους μαθητές.
       Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τη συντονίστρια εκπαιδευτικό για το άψογο αποτέλεσμα της παράστασης που ενθουσίασε το κοινό που την παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον.

    Το «Μαυρογένειο» Επαγγελματικό Λύκειο Σάμου συνεχίζει τις δράσεις που επιβεβαιώνουν πως στόχος είναι το «Ανοιχτό Σχολείο στην Κοινωνία».

Let's do it Greece – Samos 2016 | καθαρισμός ακτογραμμής βυθού ακρωτηρίου ΠράσουΤη Κυριακή 17 Απριλίου 2016 εθελοντές κάθε ηλικίας σε όλη τη Σάμο συμμετείχαν μαζικά στη δράση Let's do it Greece – Samos 2016 και καθάρισαν γειτονιές, χωριά, βουνά, μονοπάτια, άλση, κοινόχρηστους χώρους, παραλίες και βυθούς.


Την ακτογραμμή και το βυθό του ακρωτηρίου Πράσο ανέλαβαν να καθαρίσουν ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου, το Πνευματικό Ίδρυμα Νικόλαος Δημητρίου, το Καταδυτικό Κέντρο του ξενοδοχείου Kerveli Village Hotel, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας – Αρχιπέλαγος, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), το Boat Refugee Foundation, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέος Σάμου ‘’ο Καπετάν Λαχανάς’’, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, το Λιμεναρχείο Σάμου, ο Δήμος Σάμου και η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Με σύμμαχο το πολύ καλό καιρό, δεκάδες εθελοντές με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά απάλλαξαν το ακρωτήριο από κάθε λογής σκουπίδι. Παράλληλα καθαρίστηκαν όλες οι ακτές από την Κέρβελη έως και το Βαθύρεμα.Οι ρυμουλκούμενες βάρκες που κατέπλεαν στη Μουρτιά η μία μετά την άλλη, ήταν υπερπλήρεις με σωσίβια, κομμάτια πλαστικών βαρκών, σαμπρέλες, πεταμένα είδη αλιείας, συσκευασίες φαγητού, πλαστικά μπουκάλια και ρούχα. Οι αυτοδύτες από διαφορετικά σημεία ανέσυραν από το βυθό 10 μηχανές σκαφών και δυο μεγάλες μπαταρίες.

Σε οκτώ δρομολόγια των φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, του Δήμου Σάμου και των MSF ολοκληρώθηκε η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον χώρο συγκέντρωσης τους.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και υποστηρικτές της δράσης, η οποία είναι η δεύτερη σε μια σειρά εθελοντικών καθαρισμών βυθού και παραλιών, που ξεκίνησαν το Μάρτιο, και θα συνεχιστούν τον μήνα Απρίλιο και Μάιο. Στόχος είναι η αποφόρτιση της Σαμιακής ακτογραμμής από τα συσσωρευμένα πλαστικά απορρίμματα.

Ευχαριστούμε τον κο. Παύλο Ιωαννίδη για τις εντυπωσιακές εναέριες λήψεις (φωτογραφίες και βίντεο).


Φωτογραφίες : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1134973783220343&type=1

Δήμος Σάμου και Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν τη δράση «Επιχειρώ στη Σάμο»


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων


Δελτίο Τύπου - 18 Απριλίου 2016
Ημερίδα Επιχειρηματικότητας στη Σάμο
Δήμος Σάμου και Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν τη δράση «Επιχειρώ στη Σάμο»Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Καρλόβασι Σάμου, το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, ημερίδα με θέμα την Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με φοιτητικές τεχνολογικές ομάδες και τα Aegean Startups – τη δράση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας στα νησιά.
Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από το χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων και της τεχνολογίας: η Σοφία Χανιαλάκη (Technical Evangelist, Microsoft Hellas), ο Marcel Cremer (Δικηγόρος - Cremer & Partners), ο Γιάννης Ασλάνης (Business Development Manager, in4capital.com), ο Γιώργος Καραμανώλης (Co-Founder και CTO/CIO, Crowdpolicy και Socialbank Global) και ο Νικόλαος Καβούνης (CEO, Oinovation) έδωσαν ιδέες, πρακτικές συμβουλές αλλά και μετέφεραν πλήθος εμπειριών στους συμμετέχοντες.
Ο Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος, παρουσίασε στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Σάμου και μαζί με τον Υπεύθυνο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Γιάννη Χαραλαμπίδη, ανακοίνωσαν τη δράση «Επιχειρώ στη Σάμο».
Το «Επιχειρώ στη Σάμο» είναι μια πρωτοποριακή δράση για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω επιλογής και ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων (startups) που θα στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η ενέργεια, οι μεταφορές και η διακυβέρνηση. Οι νέες επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν στη Σάμο, και να καλύπτουν ανάγκες τις αγοράς λειτουργώντας συμπληρωματικά προς ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις – αυξάνοντας τις δυνατότητες και τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες με εξαγωγικό χαρακτήρα.  Η δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής για επιχειρηματικότητα βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς (demand-driven entrepreneurship), ενώ ο Δήμος Σάμου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή φορέων του νησιού αλλά και Σαμιωτών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, περισσότεροι από 30 φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσίασαν τις καινοτομικές δραστηριότητες των τεχνολογικών ομάδων τους, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές πληροφορικής με δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης. Με βάση τις γνώμες των προσκεκλημένων ειδικών, ακολούθησε βράβευση της πιο πρωτότυπης και πιο ολοκληρωμένης ιδέας με τις διακρίσεις να κερδίζουν οι Smart-Wash (εφαρμογή ελέγχου λειτουργίας συσκευών με χρήση τεχνολογίας internet of things) και AegeanWebAngels (παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών internet marketing προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η ημερίδα έκλεισε με γευσιγνωσία διεθνώς βραβευμένων σαμιώτικων κρασιών, προσφορά της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ).

Αρχειοθήκη ιστολογίου