Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Έκθεση Φωτογραφίας των μελών της Φωτογραφικής Ομάδας "Φωτόνησος" στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι


Η Φωτογραφική Ομάδα "Φωτόνησος" πραγματοποιεί Έκθεση Φωτογραφίας των μελών της στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι για το διάστημα 9 – 12 Ιουνίου 2018.

Τα ωράρια λειτουργίας της έκθεσης είναι:

Σάββατο 9 Ιουνίου 7 μ.μ. έως 10 μ.μ.
Κυριακή 10 Ιουνίου 7 μ.μ. έως 10 μ.μ.
Δευτέρα 11 Ιουνίου 9 π.μ. έως 1 μ.μ. και 7 μ.μ. έως 10 μ.μ.
Τρίτη 12 Ιουνίου 9 π.μ. έως 1 μ.μ. και 7 μ.μ. έως 10 μ.μ.

Επιμέλεια έκθεσης: Αποστόλης Γιαννακόπουλος

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες
Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος στο νησί μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συνεργασία των δημοτών και του Δήμου και διέπονται από υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο Ενιαίος Κανονισμός  Καθαριότητας Δήμου Σάμου που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη διαρκή αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση), τη γνωστοποίηση των σχετικών διατάξεων και την συμμόρφωση σε αυτές και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων ανακύκλωσης.
Στον παρόν, παρατίθενται βασικές πληροφορίες που αφορούν τον νέο ενιαίο Κανονισμό Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Σάμου, που εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών και έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε για το θέμα η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σάμου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
 •  Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων.
 • Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών απορριμμάτων) πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αφού έχει σχετικά ειδοποιηθεί, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής.
 • Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους.
 • Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις, εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής μικροαπορριμμάτων τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά.
 • Η ενημέρωση των δημοτών  για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Η γνωστοποίηση του ενιαίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σάμου
 • Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  όπως συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους ζωής κτλ.
 • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης, επικοινωνιακά τεκμηριωμένης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και η η συμβολή στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Οι πολίτες- καταστηματάρχες θα πρέπει:
 • Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, ώστε να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή του περιεχόμενου τους και η εκπομπή δυσοσμίας.
 • Να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα στους κάδους που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή επαγγελματική στέγη τους. Στις περιοχές που δεν υπάρχουν κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στον πλησιέστερο κάδο.
 • Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται στους κάδος με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να κλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεμίσει, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται οι σακούλες στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο.
 • Τα υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων (χαρτοκιβώτια) πρέπει να τοποθετούνται συμπιεσμένα ή δεματιασμένα εντός των κάδων.
 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά της σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο. Επίσης, απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία  Υπηρεσία Καθαριότητας.
 • Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά.
 • Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους σάκους απορριμμάτων, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς.
 • Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κλπ ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση αυλών, βεραντών, οχημάτων κτλ όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική του αξία πρέπει  να διατηρούνται καθαρά. Απαγορεύεται η ρύπανση με την αναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο καθώς και κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες, σιντριβάνια, παρτέρια λουλουδιών, δεντροστοιχίες κτλ) πρέπει να διατηρείται καθαρός.
 • Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες, πλίνθοι), υλικά, ηλεκτρικές συσκευές ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά  ή τέλος υλικά και ουσίες που μπορούν αυξήσουν υπερβολικά το βάρος και να προκαλέσουν καταστροφές τόσο στους κάδους όσο και τους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων..
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μετακίνηση από τις προκαθορισμένες θέσεις των κάδων απορριμμάτων από οποιοδήποτε μη αρμόδιο καθώς και η ακινητοποίησή τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά ή ακίνητα μέσα όπως τρέιλερ, φράχτες κ.ά).
 • Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους απορριμμάτων.
 • Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, αντικείμενα ή υλικά, ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κλπ εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια σε προσδιορισμένο χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση με κάθε τρόπο και μέσο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους: α) σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντος χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, β) σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο και στις ζώνες προστασίας τους και σε παραδοσιακά κτίρια, γ) στα κτίρια όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δ) Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών  και στον περιβάλλοντα χώρο τους. ε) σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, στ)σε στοές κτιρίων, ζ) σε πινακίδες δημοσίας πληροφόρησης, οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους, χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Απαγορεύεται ο διασκορπισμός διαφημιστικών – ενημερωτικών φέιγ βολάν στους δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Τα νεκρά ζώα δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων αλλά να ενταφιάζονται με την φροντίδα των ιδιοκτητών τους.

ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 • Τα ογκώδη αντικείμενα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο εφόσον διαθέτει τα μέσα για την συλλογή τους και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α)Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν μικρού όγκου, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.
Β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
Γ) Υπόλοιπα χώματα και κοπροχώματα απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
 • Μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτου ή του  υπευθύνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή επεξεργασία τους.

Επίσης, απαγορεύεται:
Α) Να αποτίθενται, έστω και προσωρινά στο πεζοδρόμιο
Β) Να εκτίθενται ή εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους, σε ακάλυπτους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου, έως παρυφές οδών, οικόπεδα, πάρκα, άλση, δάση, χείμαρρους, ρέματα γιατί δημιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΡΑΙΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΡΑΙΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ 2018

Για δωδέκατη χρονιά, το Φεστιβάλ Ηραία- Πυθαγόρεια, ανοίγει τις πύλες του προσφέροντας ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, που έλκει την καταγωγή του στα τέκνα της Σάμου και της Ιωνίας, που με τις απόψεις και τις θέσεις  τους, κατέχουν άξια την παγκόσμια αναγνώριση και προβολή. Στα ίχνη του Αρίσταρχου , του Πυθαγόρα, και φέτος για πρώτη φορά και του Επίκουρου, το Φεστιβάλ πορεύεται μέσα από τα μονοπάτια της επιστήμης, της φιλοσοφίας και του πολιτισμού, συνδέοντας το χθες και το σήμερα των νησιών μας σε μια αδιάλειπτη παρουσία, τουλάχιστον 3.000 χρόνων. 
Η έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με ένα  μεγάλο αφιέρωμα στο πείραμα του CERN, το οποίο χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 2 Μαΐου στις 19:00μμ, στο Αμφιθέατρο του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου στο Πυθαγόρειο, με βασικό θέμα, τη σημασία της λειτουργίας του CERN, για την επιστήμη. Ομιλητές θα είναι: Ο Διονύσης Σιμόπουλος, πρώην Διευθυντής του Ευγενίδειου Πλανηταρίου και ο Παναγιώτης  Φιλντίσης , Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.  Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Στα Άδυτα του CERN», της δημοσιογράφου- παρουσιάστριας της ΕΡΤ, Ανδριάννας Παρασκευοπούλου, που βραβεύτηκε πρόσφατα με το βραβείο Αθ. Μπότση, για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ θα γίνει από την δημιουργό του.

Τι είναι το CERN:
Έχοντας ιδρυθεί το 1954, το CERN αποτέλεσε από τις πρώτες προσπάθειες Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας. Πάνω από 60 χρόνια μετά, το CERN είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο του κόσμου για την βασική έρευνα της φυσικής.  

Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ:
Το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ ,αποτελεί μια δημοσιογραφική αποστολή στα άδυτα του μεγαλύτερου Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών σ ολόκληρο τον κόσμο ,όπου εκατό μέτρα κάτω από τη Γη ,στο μεγαλύτερο πείραμα της ανθρωπότητας ,κορυφαίοι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν πως γεννήθηκε το Σύμπαν.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ, φωτίζονται:
·        Η γέννηση του Σύμπαντος και η αρχή του χρόνου
·        Η Συμβολή στην έρευνα του CERN, μέσα από την συμμετοχή των ελλήνων επιστημόνων και των ελληνικών πανεπιστημίων

Την Τετάρτη 30 Μαΐου, θα παρουσιαστεί το δεύτερο μέρος του μεγάλου αφιερώματος στο πείραμα του CERN, στις 19:00μμ, στο Αμφιθέατρο του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, με ομιλητή τον Εμμανουήλ Τσεσμελή, Ανώτερο Φυσικό και Διευθυντή του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του CERN, ο οποίος, θα μας παρουσιάσει την εσωτερική λειτουργία των εργαστηρίων. Τα μοναδικά επιστημονικά πειράματα που συντελούνται, το τι έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του και τι αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον.

·        Στο αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, την Παρασκευή 4 Μαΐου και το Σάββατο 5 Μαΐου, στις 19:00μμ, θα γίνουν δυο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από τον επίκουρο καθηγητή Νευρογενετικής του πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστο Γιαπιτζάκη, με θέματα «Η επιβεβαίωση της Γνωσιολογίας και της Ηθικής του Επίκουρου από την σύγχρονη Νευροβιολογία» και «Λοιμός των Αθηνών: ιστορική, ιατρική και φιλοσοφική προσέγγιση».
Λίγα λόγια για τον Επίκουρο:
Ο φιλόσοφος Επίκουρος (341-270 πΧ), ο οποίος ήταν γιος Αθηναίων μετοίκων στην Σάμο, ενδιαφέρθηκε για την φυσική πραγματικότητα με σκοπό την επίτευξη της ατάραχης και ευδαιμονικής ζωής. Είχε διδαχθεί τις σπουδαιότερες φιλοσοφίες της εποχής του (την Δημοκρίτεια, την Πλατωνική, την Αριστοτελική και την Πυρρώνεια), οι οποίες όμως παρουσίαζαν αντικρουόμενες δοξασίες. Για την αντικειμενική επιλογή των ορθών φιλοσοφικών απόψεων, ο Επίκουρος εισήγαγε τον Κανόνα, μια γνωσιολογική μεθοδολογία με εμπειρικά και φυσιοκρατικά κριτήρια αλήθειας. Ο Επίκουρος δέχθηκε ότι η βέβαιη γνώση θα πρέπει να βασίζεται στην αντικειμενική παρατήρηση της Φύσης μέσω των αισθήσεων, αφού ακόμη και οι αποθηκευμένες στον νου έννοιες προέρχονται αρχικά από εμπειρίες των αισθήσεων. Επιπλέον, ο φιλόσοφος δέχθηκε ένα συναισθηματικό κριτήριο προσέγγισης του φυσικού περιβάλλοντος, ευχάριστου ή δυσάρεστου, ανάλογα εάν κάποιο ερέθισμα είναι φιλικό (καλό) ή εχθρικό (κακό) για την ανθρώπινη φύση. Η Φυσική και η Ηθική του Επίκουρου βασίστηκαν στην εμπειρική προσέγγιση του Κανόνα, καθιστώντας την φιλοσοφία του περισσότερο φυσιοκρατική από οποιαδήποτε αρχαία φιλοσοφία.

Λίγα λόγια για τον Λοιμό:
O Λοιμός των Αθηνών, η επιδημία που ξέσπασε στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου (429 πΧ) με θύματα περίπου 50.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο Περικλής και ένα εντεκάχρονο κορίτσι γνωστό ως Μύρτις - το οποίο χάρη στην ανασύσταση του προσώπου της από ομάδα επιστημόνων μέσω DNA, έγινε γνωστό στην παγκόσμια κοινότητα- υπήρξε ένα γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας με μακροχρόνιες συνέπειες. Η Αθήνα, σημαντικά εξασθενημένη λόγω της αιμορραγίας του πληθυσμού της από τον Λοιμό, έχασε τελικά την ιστορική ευκαιρία να μετεξελιχθεί σε μια μεγάλη αυτοκρατορία, όπως  έγινε η Ρώμη δύο αιώνες αργότερα. Ο Λοιμός των Αθηνών υπήρξε η πρώτη μεγάλη επιδημία της ιστορίας, η οποία περιγράφηκε αντικειμενικά από τον αυτόπτη μάρτυρα Θουκυδίδη, τον πρώτο ιστορικό της ανθρωπότητας που κατέγραφε τα γεγονότα χωρίς την ανάμιξη μεταφυσικών απόψεων.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η μελέτη του αρχαίου DNA σε οστά θυμάτων του Λοιμού  από τον καθηγητή Γιαπιτζάκη, ως μέλους διεπιστημονικής ομάδας, έδειξε ότι ο αιτιολογικός παράγοντας  του Λοιμού των Αθηνών ήταν πιθανότατα η Σαλμονέλλα εντέρικα του τυφοειδούς πυρετού. Αυτή υπήρξε μια επιστημονική επιβεβαίωση του φυσικού (και όχι μεταφυσικού) αιτίου της επιδημίας, όπως την περιέγραψαν ο Θουκυδίδης, ο Επίκουρος και ο Λουκρήτιος.Εκ του Δήμου Σάμου

Samos Young Artists Festival, Σάμος 7-14 Αυγούστου 2018

Samos Young Artists Festival, Σάμος

7-14 Αυγούστου 2018

Καλλιτεχνική διεύθυνση:
Masha Ilyashov & Αλέξης Καραϊσκάκης - Νάστος
Με ιδιαίτερη χαρά, το Ίδρυμα Schwarz μας προσκαλεί και φέτος το καλοκαίρι στο Samos Young Artists Festivalστο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, στη Σάμο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Masha Ilyashov και του Αλέξη Καραϊσκάκη - Νάστου. Φέτος, το 2018, το Φεστιβάλ γιορτάζει τα εννέα χρόνια του.

Σας καλωσορίζουμε στο θαυμάσιο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, όπου πριν 2.500 χρόνια ο Πυθαγόρας συνέθεσε τους νόμους της Μουσικής και της Φυσικής. Για μία ακόμη χρονιά φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να συγκεράσουμε διαφορές και αντιθέσεις. Να απολαύσουμε κλασική μουσική, όπερα και φολκλόρ. Να γνωρίσουμε από κοντά διακεκριμένους καλλιτέχνες καθώς και νέα ταλέντα που ξεκινούν μια υποσχόμενη καριέρα πολλών και διαφορετικών εθνικοτήτων που θα μας χαρίσουν μουσική υψηλού επιπέδου.

Σε καιρούς που οι εθνικιστικές τάσεις πληθαίνουν, το Φεστιβάλ στοχεύει να χτίσει γέφυρες μέσω της μουσικής και να γκρεμίσει τις διακρίσεις μεταξύ των μουσικών ειδών αλλά και των ανθρώπων. Η μουσική φέρνει κοντά καλλιτέχνες και ανθρώπους με διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές, και η Σάμος αποτελεί κατεξοχήν ιδανικό τόπο για κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά επίκαιρο για ένα παραμεθόριο νησί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εκεί όπου συναντιούνται Ανατολή και Δύση. Εδώ στη Σάμο, θα υπερβούμε τα σύνορα και θα χτίσουμε μουσικές γέφυρες, συνδυάζοντας καθιερωμένες αξίες και φρέσκους ήχους. Η μουσική φέρνει κοντά όλους τους ανθρώπους, σε όποια πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική κοινότητα και αν ανήκουν.

Η τιμή του εισιτηρίου διατηρείται χαμηλή, 5 Ευρώ ανά συναυλία, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ένα όσο το δυνατόν πλατύτερο κοινό να απολαύσει αυτό το επταήμερο ταξίδι στον κόσμο της μουσικής.

Ελάτε μαζί μας σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο σε επτά ημέρες!


 
Aκολουθεί το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων:

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018
Duo Sitkovetsky

Alexander Sitkovetsky (βιολί) και Wu Qian (πιάνο)

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018
Solo - Duo - Trio έργα Μπετόβεν και Παπάνα
Σίμος Παπάνας (βιολί), Βασίλης Βαρβαρέσος (πιάνο) και Αλέξης Καραϊσκάκης - Νάστος (βιολοντσέλο)
Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018
Ρεσιτάλ Πιάνου "A portrait of a Young Artist"

Maxim Lando (πιάνο)
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018
Trio Arte
Έργα των Beethoven, Bara και Ravel

Veriko Tchumboridze (βιολί), Dorukhan Doruk (βιολοντσέλο) και Yunus Tuncali (πιάνο)

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018
Συναυλία μουσικής δωματίου από τον Schubert στον Bernstein

Έργα των Schubert, Poulenc, Bernstein
Θεόδωρος Ιωσηφίδης (πιάνο), Φανή Αντωνέλου (σοπράνο), Veriko Tchumburidze (βιολί), Φαίδων Μηλιάδης (βιολί), Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα), Αλέξης Καραϊσκάκης - Νάστος (βιολοντσέλο) και Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο)
Κυριακή 12 Αυγούστου 2018
Hortus Conclusus: Μουσική από την Ιταλία, 17ος αιώνας 
Latinitas Nostra baroque ensemble υπό τη Διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου

Latinitas Nostra, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (Διεύθυνση και τσέμπαλο), Ιάσων Ιωάννου (μπαρόκ τσέλο), Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε),Φανή Αντωνέλου (σοπράνο) και Δώρα Μπάκα (mezzo-σοπράνο)
Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018
Songs of the Mediterranean 

Σαβίνα Γιαννάτου & Primavera Trio, Κυριάκος Γκουβέντας (βιολί) και Κώστας Βόμβολος Kanoaki (ακορντεόν), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο) 
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018
Ρεσιτάλ πιάνου με έναν από τους νικητές του διαγωνισμού Swiss Concours 2018

Géza Anda (πιάνο)Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας schwarzfoundation.com.

Αρχειοθήκη ιστολογίου