Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

1,5 τρίς,η αξία!Τα αποθέματα είναι 4 φορές το χρέος των 360 δίς!


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙ ΣΤΟΥΣ “ΠΟΛΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ”

[Τη μελέτη υπογράφουν οι Ανανίας Τσιραμπίδης,  Ανέστης Φιλιππίδης,  Καθηγητές Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ]


Δε φοβόμαστε να κάνουμε κλικ πάνω στα σχέδια να τα εξετάσουμε μεγενθυμένα, έτσι ??
Η Ελλάδα, σε σχέ­ση με πολ­λές άλ­λες χώρες α­νά­λο­γης έ­κτα­σης, θε­ω­ρεί­τα...ι πο­λύ προ­νο­μι­ού­χα για τον ο­ρυ­κτό πλού­το που δι­α­θέ­τει. Με­γά­λη ποι­κι­λί­α,κυ­ρί­ως βι­ο­μη­χα­νι­κών και μεταλλικών ο­ρυ­κτών, αλ­λά και ε­νερ­γεια­κών ορυκτών πρώτων υλών ό­πως οι λι­γνί­τες, βρί­σκον­ται στο υ­πέ­δα­φός της.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παραγωγή και στις εξαγωγές του μαγνησίτη, μπεντονίτη, περλίτη, κίσσηρης και χουντίτη.
Επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής παραγωγικότητας και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας με καλύτερες ιδιότητες, θεωρούνται προαπαιτούμενα για μεγαλύτερη ανάπτυξη των εξορυκτικών επιχειρήσεων στο μέλλον.Με αύξηση της γεωλογικής βεβαιότητας οι ορυκτοί πόροι είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως υποθετικοί ή ενδεικτικοί ή μετρημένοι, ενώ τα ορυκτά αποθέματα ως πιθανά ή βέβαια. Σύμφωνα με τον κώδικα PERC (Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee) από το 2008 ισχύουν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές για τη μετακίνηση από μία κατηγορία αποθεμάτων σε άλλη.

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η αξιοπιστία και ο εξοπλισμός του φορέα που εκτελεί την έρευνα, καθώς και η μελέτη βιωσιμότητας της πιθανής επένδυσης. Επομένως, για να χαρακτηριστούν πιθανά ή βέβαια τα αποθέματα ενός ορυκτού πόρου πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο μετρημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, αλλά και μελέτες εκμεταλλευσιμότητας και βιωσιμότητας αυτών των αποθεμάτων σε χρόνο συγκεκριμένο.Tα πιθανά και βέβαια αποθέματα των περισσότερων από τους ορυκτούς πόρους της Ελλάδος είναι άγνωστα, αφού απουσιάζουν οι λεπτομερείς έρευνες (π.χ.γεωτρήσεις, μετρήσεις, αναλύσεις κ.ά.). Η συνολική αξία των αποθεμάτων, κατά την εκτίμησή μας είναι περίπου 1,5τρισεκ. € και είναι τετραπλάσια του συνολικού χρέους της (360 δισεκ. €).

Επομένως, σε χρονικό ορίζοντα μόλις 20 ετών τα έσοδα της Ελλάδος μόνον από την ορθολογιστική εκμετάλλευση αυτών των πόρων μπορούν να το αποσβέσουν πλήρως.
 Το συμπέρασμά μας ενισχύεται και από το ότι η τιμή ενός επεξεργασμένου ορυκτού πόρου ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις και το 20πλάσιο της τιμής του ακατέργαστου.

Έτσι, καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα συμβάλλουν πολύ πιο σύντομα στην εξάλειψη αυτού του χρέους και επομένως στη ραγδαία ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

-Η συνολική αξία των ενδεικτικών αποθεμάτων των Βιομηχανικών Ορυκτών & Πετρωμάτων είναι 60 δισεκ. €.

-Η συνολική αξία των ενδεικτικών αποθεμάτων των Μεταλλικών Ορυκτών είναι 72 δισεκ. €.

-Η συνολική αξία των ενδεικτικών αποθεμάτων των Ενεργειακών Ορυκτών    Πρώτων Υλών είναι 1.362 δισεκ. € από τα οποία τα 268 δισεκ. € ανήκουν    στους λιγνίτες τους οποίους εκμεταλλευόμαστε εδώ και δεκαετίες για την    παραγωγή αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας.

-Τα υποθετικά αποθέματα πετρελαίου είναι 10 δισεκ. βαρέλια με    τρέχουσα αξία 685 δισεκ. € και τα αντίστοιχα του φυσικού αερίου 3,5    τρισεκ. m3 με τρέχουσα αξία 409 δισεκ. €.

Ουσιαστική συμβολή στη μείωση του δημόσιου χρέους θα συμβεί με την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους των ΗΠΑ, της Γερμανίας και άλλων «δανείων δυνάμεων», για πολλές δεκαετίες, με αντάλλαγμα την προείσπραξη μέρους των προσδοκώμενων εσόδων.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. 
Είναι αμιγώς γεωστρατηγικοί οι λόγοι που μας έχουν φέρει αυτή την φορά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος;Ίσως θα βοηθούσε λίγο να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν αναρωτηθούμε, τι ήταν αυτό που οδήγησε στην «εκκαθάριση» του Καντάφι με τόσο «συνοπτικές διαδικασίες». 
Η απάντηση είναι: Η ανεξέλεγκτη οικονομική δύναμη που σχεδίαζε!Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την Ελλάδα; 
Θα περιοριστώ σε αυτό το post σε μια απλή επισήμανση:
Η Ελλάδα έγινε στόχος, διότι λόγω των πλουτοπαραγωγικών πώρων που έχουν ανακαλυφτεί (βλέπε εδώ), καθώς και της τεράστιας δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται υπό την διαχείριση του κρατικού μηχανισμού, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο στα γεωπολιτικά σχέδια των μεγάλων δυνάμεων. Αν η κυβερνητική εξουσία περνούσε στα χέρια μιας πατριωτικής κυβέρνησης -ένα ενδεχόμενο αρκετά σοβαρό λαμβάνοντας υπόψη την απρόβλεπτη συμπεριφορά του Έλληνα- τότε η κυβέρνηση αυτή θα ήταν από τις πιο ισχυρές, όχι μόνο στην ευρύτερη  Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και πανευρωπαϊκά. Η μόνη γρήγορη λύση άρα, ήταν, να αξιοποιηθεί η διεθνής οικονομική κρίση για να τεθεί υπό έλεγχο ο υπάρχων, καθώς και ο μελλοντικός δημόσιος πλούτος της χώρας. Ποιο συμπέρασμα βγαίνει άρα; Βγαίνει το συμπέρασμα, πως ο στόχος δεν ήταν η χώρα, ούτε ο λαός της, αλλά μάλλον η αποδυνάμωση της κυβερνητικής εξουσίας.
Το σενάριο που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι, η διεθνοποίηση και η κατάργηση των Εθνικών Κρατών, και αυτό δεν θα μπορούσε να πετύχει με την Ελλάδα, αν η χώρα δεν έμπαινε σε έναν σφιχτό οικονομικό κλοιό.
Το ερώτημα τώρα είναι: “Πέτυχε το σχέδιο αποδυνάμωσης του κράτους ή μήπως βρίσκεται η ‘επιχείρηση’ ακόμα σε εξέλιξη;”
Προσωπικά βλέπω πως αν δεν υπάρξει άμεσα ανατροπή του σημερινού πολιτικού σκηνικού, τότε αυτό θα οδηγήσει μοιραία σε μια ταπεινωτική «συνθηκολόγηση»…
Επειδή όμως είναι διεθνώς γνωστή η φύση του Έλληνα, πιστεύω, πως είναι πιθανό να ανάψει μελλοντικά από εδώ μια φλόγα, που θα μπορούσε να προκαλέσει κοσμογονικές ανατροπές, παγκόσμια!

Από το πολύ καλό μπλόγκι http://alkimosarchive.wordpress.com/ που δυστυχώς ανέστειλε τη λειτουργία του… ((

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Καθαρά δευτέρα με καιρό...''κρίσης''Oscar 2012: Σάρωσε στα Όσκαρ το "The Artist"Η ταινία «The Artist» απέσπασε πέντε βραβεία στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, περιλαμβανομένων της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Πέντε βραβεία και για το φιλμ Hugo που είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες. Η Μέριλ Στριπ πήρε το βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Η Σιδηρά Κυρία» (The Iron Lady). Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Τα αποκριάτικα παρατράγουδα των Μαυρατζαίων 2012! (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)

Τα είχε ΟΛΑ. Κέφι, ζωντάνια, σουβλάκια, κρασί, λουκουμάδες, εμπνευσμένα-επίκαιρα σκετσάκια και άλλα πολλά στο πολύχρωμο και όμορφο φυσικό περιβάλλον των Μαυρατζαίων! Ο σύλλογος του χωριού για δεύτερη χρονιά πήρε άριστα στα διοργανωτικά καθήκοντα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν -μικρούς και μεγάλους- σε αυτή τη χαρούμενη αποκριάτικη γιορτή.


Welcome to Mavratzaioi Αποκριές!

ο κόσμος άρχισε από νωρίς να συγκεντρώνεται...

ο ξάδερφος Γιώργος Κουκούλης  καλωσορίζει το κόσμο 

Οι διοργανωτές (με καπετάνιο τη Μαρία Ικαρίου) συντονίζουν το έργο έχοντας στο πλευρό τους όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία...


Η πρόεδρος του χωριού και αυτή στον αγώνα...

Τα σουβλάκια γευστικότατα και χορταστικά...

ενώ ο κόσμος για τα καλά είχε πλέον συγκεντρωθεί


Οι μικροί φίλοι έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους

και μαθήματα ισορροπίας...

και ξέφρενη χαρούμενη διάθεση

και ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ!Επιβλητική είσοδος της Μέρκελ (μας γύρισε τη πλάτη) στο χωριό! 

με μπλε λουξ όχημα


Με ποδήλατο (όπως ήταν φυσικό) και κόκκινο κασκολάκι  κατέφθασε και ο ΓΑΠ

Μέρκελ, Σαρκοζί και ΓΑΠ σε πρώτη τηλεοπτική  Πανμαυρατζώτικη μετάδοση...

και αποκλειστικές συνεντεύξεις.


Υπό τους ήχους όμως των Metallica,  κουκουλοφόροι εισέβαλαν με μηχανάκια και έδειξαν αμέσως άγριες διαθέσεις

Ust apo do!

σοκαρισμένοι  φωτορεπόρτερ αποθανατίζουν τις δραματικές στιγμές

ενώ οι αναρχικοί τελειώνουν με επιτυχία την αποστολή τους...

Έτσι  άρχισαν τα παρατράγουδα

με την Αμίτα Πάνια να αποδεικνύεται καλύτερη και από την Ανίτα παρουσιάζοντας

ιστορίες ανυπόφορης ζήλιας και έρωτα

Άνδρες και γυναίκες έτοιμοι για όλα

με τρελό  σαμιώτικο ξεκατίνιασμα ...αλλά στο τέλος τα βρήκαν


για να ακολουθήσει το Greek Idol με κριτική επιτροπή παντελώς διεφθαρμένη

και αποκαλυπτικές ταλεντάρες... (gothic-electro)

και 'κιτς κιτς' ερμηνείες...

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ!
(photos: Nick Tsoulontino)Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ


Εκδηλώσεις Σαββάτου
Αποκριάτικος Χορός
Ο Εκπολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Μυτιληνιων Σαμου σας καλει στον αποκριατικο χορο που οργανωνει στον πολυχωρο 45 !
Εκδηλώσεις Κυριακής


Βουρλιώτες
Βουρλιότες
Ο "Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Βουρλιωτών Σάμου" Αναβιώνει το έθιμο του ''ΚΑΔΗ'' την τελευταία Κυριακή της ΑΠΟΚΡΙΑΣ ...σας καλούμε να σας δικάσουμε επιεικώς... με δρώμενα,τσαμπούνες,αποκριάτικα τραγούδια,φαγητό,ποτό και γλέντι όσο κρατήσει...Στην τσαμπούνα ο Γκελέσος!!!
Μαυρατζαίοι
Αποκριάτικα happenings διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαυρατζαίων. 

Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία των Μαυρατζώτικων "Παρατράγουδων", και φέτος.....ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΟΥΣ!!!


Μυτιληνιοί Σάμου
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δημοτικού Διαμερίσματος των Μυτιληνιών αναβιώνουν το έθιμο του Καδή με παρέλαση αρμάτων, την τελευταία Κυριακή της αποκριάς στην πλατεία του χωριού.
Δωρεάν Λουκουμάδες.
Δίκες με ...επιείκια και
σως για να γλυστράει...


ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ

Πάρτι μασκέ διοργανώνει το Σάββατο το απόγευμα το κατάστημα ''Patatofrenia - Crepa House"  στον εμπορικό δρόμο της Σάμου.
Αποκριάτικες στολές, χορός κέφι διασκέδαση και  δωρεάν πατατάκια, αναψυκτικά!
Από τις 7:30 και όσο πάει...

Ο Ναυτικός Όμιλος Σάμου στις εγκαταστάσεις του στο Μαλαγάρι, διοργανώνει πάρτυ Μασκέ το βράδυ του Σαββάτου απο τις 9μ.μ. και μετά.

Το Sante Music Cafe στην παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλή Σοφούλη (δίπλα απο την βιβλιοθήκη), το βράδυ του Σαββάτου σας καλεί σε ένα μοναδικό πάρτυ μασκέ, με δυνατή μουσική. Κεφι εγγυημένο ...


Ανάλογο πάρτυ θα υπάρχει όπως πάντα και στο κλασσικό μας στέκι-μπαράκι ESCAPE ακόμα πιο αργά το βράδυ...

(και ένα μπράβο για το κόπο συγκέντρωσης όλων των εκδηλώσεων σε μία ανάρτηση)

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

REBRANDING SAMOS


Καταρχάς θα αναφερθώ στην τραγική εικόνα του Δήμου όσον αφορά την όρεξη για δουλειά. Δυστυχώς, όπως αναμενόταν ένα διαχειριστικό πασάλειμμα λαμβάνει χώρα άλλη μια φορά με πανσαμιακή εμβέλεια αυτή την φορά. Ο Τουρισμός που εέχει θρέψει γενιές και οικογένειες σε αυτόν τον τόπο έχει αφεθεί χωρίς θεσμική υπόσταση σε αυτόν τον τόπο. Αν και έχει ψηφιστεί το Ν.Π.Δ.Δ. Τουρισμού στην Σάμο (με δημοτικούς συμβούλους βεβαίως, βεβαίως που ουδεμία σχέση έχουν με branding, management και το τουριστικό προϊον), ακόμα δεν έχει συσταθεί, δεν εχει συνεδριάσει....μια απογοήτευση δηλαδή... 
Ο Δήμος λειτουργεί για άλλη μια φορά με το αναμενομενο στυλ. Περιμένουν λεφτά απο το κράτος για να να πάρουν κανένα διμηνίτη για να κρατήσουν την εκλογική τους βάση. Εμ έτσι δεν γίνεται παιδιά ούτε τα σκουπίδια να μαζέψεις. Θέλει άτομα με όρεξη για δουλεία και μακριά απο την δημοσιαυπαλληλική νοοτροπία. (πολλά ζητάω). Η αλήθεια είναι οτι το Ν.Π.Δ.Δ. του τουρισμού και να λειτουργήσει τελικά με 7-8 απο τα 13 άτομα να είναι δημοτικοί Σύμβουλοι λίγα πράγματα θα μπορέσεις να κάνεις. Θα αναλωθούμε άλλη μια φορά σε ποιά έκθεση θα πάμε τι περίπτερο της κακιάς ώρας θα στήσουμε για να έρθει ο Ευρωπαίος εδώ....Χα σιγά ...γιατί να έρθει καλέ? Εσυ αν ήσουν τουρίστας θα έρχόσουν πλεόν σε αυτό το μέρος που έχει γερασμένο στόλο, ακόμα πουλάει MONO souvenir και έχει ΑΚΟΜΑ φωτογραφικό υλικό απο το '70 του συμπαθέστατου Βασίλη Βαλή.

 Στις Φωτογραφίες που παίζουν ακόμα στα σουβενιρτζίδικα σε φωτογραφία της Παραλίας Γαγκου δείχνει την Disco Samos Beach να λειτουργεί...Ουδέν σχόλιον....  Άντε να πείσεις ότι η Σάμος χρειάζεται re-branding. Θα ρωτάνε πόσο αλκοόλ έχει μέσα. Πέρα ακόμα όμως απο αυτό, η αλήθεια είναι οτι δεν γίνεται τίποτα που θίγει κάτι ή κάποιον στο νησί και η ιδεά του καινούργιου του "γραφικού" του "χιπικου" φοβίζει, προκαλεί ειρωνικό γέλωτα και ... αντε πάμε για ούζα...
Rebranding Samos...μάλιστα...ΟΚ
Τι μας έρχεται στο νού την πρώτη φορά που σκεφτούμε ΣΑΜΟΣ?
Σκεφτείτε το....Η απάντηση παρακάτω....


Πυθαγόρας, 
Μαθηματικά, 
Αστρονομία, 
Κρασί,
Αρίσταρχος, 
Κούρος,
Βότανα,
Παραλίες, 
Τσαμαδού, 
Γυμνιστές,
Κοκάρι,
Ευπαλίνιο,
Flamingo,
Καταρράκτες,
Πράσινο
Ηραίον,
και πιο παλιά ....night life..


Ε λοιπόν δεν είναι και λίγα τα "αγαθά" αυτού του τόπου...Πολύ απλά έχουν κάνει τον κύκλο τους δεκαετίες τώρα και δεν εξελίχθηκαν. Είναι σαν το προϊόν που έχει μείνει στην ίδια συσκευασία πολλά χρόνια τώρα και έχει περάσει η μπογιά του (και έχε πέσει και η ποιότητα)...
κακά τα ψέμματα οι εποχές του ατέλειωτου φραπέ και της πεπατημένης τέλειωσαν. Για μερικούς απο έμας αυτό είναι θετικό. Τι  μένει από αυτή την αλλαγή? Για αρχή μάλλον συντρίμμια. Η Σάμος χρειάζεται νέο αίμα. Νέες ιδέες, φυγή προς τα εμπρός. Πως γίνεται αυτό?. Με το να πιάσεις κάθε ευκαιρία, να δουλέψεις ομαδικά με όλο το ικανό και διαθέσιμο δυναμικό. Με το να πιάσεις το νόημα, με το να φτιάξεις πρώτα το concept σου τι θέλεις σαν νησί και μόλις το πιάσεις δεν θα σε αφήσει. 
Αν βάλεις τις παραπάνω λέξεις που χαρακτηρίζουν το νησί και το συνδυάσεις με άλλες τόσες σύγχρονου προϊόντος και ενδιαφέροντος. Αν κοιτάξεις την τουριστική ιστορία του marketing άλλων προορισμών ακόμα και άλλων προϊοντων με πολύ λιγότερες λέξεις κλειδιά έχτισαν ολόκληρη μυθολογία. 
Η Σάμος πρέπει να κυνηγήσει την ανανέωση προϊόντος με ένα δυνατό οργανισμό που δεν θα κοιτάει φυσικά να βολέψει αλλά θα κοιτάξει όλες τις σύγχρονες μεθόδους αλλά και την όρεξη νέων ανθρώπων για πολύ δουλειά. Αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον πολύ ευχάριστα τον τελευταίο καιρό είναι προσπάθειες νέων ανθρώπων για ανάδειξη των τοπικών προϊόντων όπως και πολυ καλές προσπάθειες αναδειξης του μεγαλείου του τόπου σε άλλη βάση, μακριά απο την Ψαροκώσταινα. 
Η διαφημιστική προσπάθεια του designbar.gr ήταν μια ευχάριστη έπληξη. Σχεδιάστηκε και απο παιδιά απο την Σάμο βασισμένη σε αναδιάρθρωση προϊόντος με σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Οι διαφημίσεις βασίστηκαν στην γραφιστική λογική άλλων χωρών (το ποθούμενο), είναι ευθεία και λιτή η στόχευση και μέσα ακριβώς στο ύφος και την λογική που πρέπει να περάσει πλέον στο προϊόν. Ενα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του designbar.
Και με αυτή την αναφορά θέτω το καίριο (κατά την ταπεινή μου γνώμη, ερώτημα). Για πόσο ακόμα θα προσπαθούμε να λανσάρουμε το νησί σαν σκορποχώρι με φωτογραφίες απο τοπία που ΔΕΝ υπάρχουν πλέον και με το γνωστό ΠΟΜΠΩΔΗ ΤΡΟΠΟ οτι οι αρχαίοι ΈΛΛΗΝΕΣ εφηύραν τα πάντα την ώρα που Ευρωπαίοι έτρωγαν ο ένας τον άλλον?. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ πλέον ένας δυνατός οργανισμός ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, MARKETING, BRANDING με άτομα που θα συντονίσουν ΟΛΟ το νησί σε μια τέτοια προσπάθεια δημιουργίας ένος κλασικού μύθου με εντελώς νέα χροιά. Πρέπει ο μύθος να ειπωθεί αλλιώς, πρέπει να γίνει σύγχρονος, πρέπει να ξαναμαγέψει. Αυτό με τόσο υλικό είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΦΙΚΤΟ. 
Το νησί μας το αξίζει, και εμείς επίσης. Ολοι, και ειδικά οι νέοι.
Σας αφήνω με οτι καλύτερο και ελπιδοφόρο άκουσα τελευταία. Το keynote του Peter Economides....Something to think about...και να είστε σίγουροι ότι όταν ο μύθος φτιαχτεί τα καλύτερα έπονται...Αρκεί μην, για άλλη μια φορά ο "ιδιωτισμός" να μην σταθεί εμπόδιο...Αρχειοθήκη ιστολογίου