Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ο Δήμος Σάμου για την προστασία του περιβάλλοντοςΑγαπητοί Συνδημότες,

        Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης, αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία. Μια καθαρή και όμορφη πόλη, στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων του κάθε Δήμου, αποτελεί αίτημα του δημότη και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Με αυτό το σκεπτικό κοινοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα που η αποτελεσματικότητά τους στηρίζεται και θα κριθεί στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Δημοτών.
Ειδικότερα έχουν ως στόχο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις γενικές και ειδικές δημοτικές-πολεοδομικές διατάξεις, την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων γι αυτούς τους σκοπούς. Η τήρησή των θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μας ως Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον από την πλευρά μας θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν για να συμβάλουμε στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη διαβίωση, ζητούμε όμως τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και την άμεση συνεργασία των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων, γιατί μόνο τότε η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί και θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Με τη συνδρομή όλων των δημοτών, πιστεύουμε πως η πόλη μας θα αποκτήσει το ανθρώπινο πρόσωπο που της αξίζει. Θα βελτιωθεί καθοριστικά και ουσιαστικά η καθαριότητα, το πράσινο και το περιβάλλον, αρκεί να τα σεβαστούμε και να δεσμευτούμε για την τήρησή των. Είναι μια πρόταση πολιτισμού, μια πρόταση που εγγυάται ή έστω ευελπιστεί, με την καλή συνεργασία Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και συμπολιτών μας, να πετύχει και να λειτουργήσει καθοριστικά, ώστε στο τέλος να μπορούμε να συγκρινόμαστε με τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδας.
Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων γίνεται από το Δήμο. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο ρεπό, πενθήμερη απασχόληση σε βάρδιες, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη χωματερή, στο σταθμό μεταφόρτωσης, ή όπου αλλού ορίζεται.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.λ.π.) στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.

Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (π.χ super market, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), εφ’ όσον ο Δήμος δεν διαθέτει και δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κάδους, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών, σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας.

Μπάζα που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λ.π. μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ποτών και εδεσμάτων, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματά τους μέσα στους κάδους και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω ανάγκης πρόληψης πυρκαγιάς.

Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο.

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.


Η ρίψη από πεζούς καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.)
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Η τήρηση του παρόντος άρθρου εναπόκειται στην ευαισθησία του καθενός.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες, και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται:
 α) Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος των σκύλων από τις ιδιοκτησίες τους.
 β) Να δηλώνουν το σκύλο τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του σκύλου μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από την γέννησή του.
 γ) Να μεριμνούν για την ευζωία και την ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση του σκύλου τους.
 δ) Να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
 ε) Να μην τον εγκαταλείπουν γιατί έτσι δημιουργείται το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων.
στ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του σκύλου.


Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση για μια πόλη πιο καθαρή.
                                                            Εκ του Δήμου Σάμου

Γιορτή τηγανίτας στους Σπαθαραίους


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπαθαραίων διοργανώνει την Κυριακή 2 Αυγούστου γιορτή τηγανίτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού στις 13.00 και θα υπάρχει ζωντανή μουσική, με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Εκδρομή σε Καλλιθέα-Δρακαίοι και Άγιο Ισίδωρο από τη ΦΩΤ.Ο.Σ

Κάθε Παρασκευή Ελληνική Βραδιά από τον Εμπορικό Σύλλογο στη πλατεία Πυθαγόρα


ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΟΔΟΣ ΤΗΛΕΚΛΗ – ΠΛ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ                                  
ΣΑΜΟΣ, Τ.Κ.: 83100                                                               
ΤΗΛ.: 22730 -87493
FAX:  22730 -87493  


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/07/2015

ΘΕΜΑ:  Ελληνική Βραδιά Ε.Σ.Σ.

     Ο Εμπορικός Σύλλογος Σάμου, με χαρά σας ανακοινώνει ότι από αυτή την Παρασκευή 31/07/2015, και κάθε Παρασκευή μέχρι το τέλος  της θερινής περιόδου, και ώρα 9:30 μ.μ. στην Πλατεία Πυθαγόρα, θα πραγματοποιείται ελληνική χορευτική βραδιά.

                         Για τον Ε.Σ.Σ. το Δ.Σ.

SAMOS YOUNG ARTISTS FESTIVAL | 7-13 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου

SAMOS YOUNG ARTISTS FESTIVAL

Μουσική Χωρίς Σύνορα

7-13 Αυγούστου 2015
Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου

 
Μπορείτε να βρείτε πλήρες φωτογραφικό υλικό ΕΔΩ
(πατώντας στο "click here to download from sendspace") 

Για μία ακόμη χρονιά στο γνωστό σημείο συνάντησης, στο νησί της Σάμου, σημαντικοί καλλιτέχνες μας φέρνουν ήχους από όλο τον κόσμο σε ένα από τα πιο αξιόλογα festival που πραγματοποιούνται στη χώρα μας.  Για 6η συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο του Samos Young Artists Festival παρουσιάζεται ένα ποικίλο πρόγραμμα μουσικής που αποτελεί ένα μείγμα από διάφορα μουσικά στυλ και εποχές μέσα από τις ερμηνείες μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αλλά και νέων καλλιτεχνών, από ολόκληρο τον κόσμο, που βρίσκονται στην αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας.

Το Samos Young Artists Festival είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μουσικό festival. Πρόκειται περισσότερο για μία περιπλάνηση στον κόσμο. Με καλλιτέχνες με έντονα διαφορετικές κουλτούρες, από διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές και μη, όπως η Ρωσία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Νότια Κορέα. Στο κομβικό σημείο που βρίσκεται το νησί της Σάμου –ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία- στήνεται μια «γέφυρα», μία στιγμή επικοινωνίας μεταξύ των χωρών, μία πλατφόρμα συνύπαρξης, αλληλοκατανόησης μέσω της μουσικής. Γιατί αυτή η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής μας ενώνει όλους.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του μουσικού προγράμματος είναι και φέτος ο Daniel Nodel, το πρώτο βιολί της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βαυαρικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού.

Από τις 7 έως και τις 13 Αυγούστου απολαμβάνουμε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα και μια μαγευτική θέα, κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 8, στο άκρως ιδιαίτερο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου. Το 6o Samos Young Artists Festival ξεκίνησε πρόβες και προετοιμασίες και σας περιμένει. Προγραμματίστε τις διακοπές σας στο νησί και απολαύστε μουσική υψηλού επιπέδου.Samos Young Artists Festival | Μουσική χωρίς Σύνορα
Ακολουθεί το πρόγραμμα του festival:

Παρασκευή 7 Αυγούστου: Terem Quartet
Το Terem-Quartet από την Αγία Πετρούπολη συνδυάζει σε μια μίξη ρεπερτορίων τη ρωσική λαϊκή μουσική με τον πλούτο της παγκόσμιας μουσικής, έχοντας δεχτεί επιρροές από τον Άγγλο μουσικό και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Peter Gabriel.Τα παραδοσιακά ρώσικα όργανα, όπως τα παρόμοια σε άκουσμα σοπράνο και μπάσο Domras, η τρίχορδη και τριγωνική μπαλαλάικα, το Boyan ακκορντεόν (το ονομά του είναι εμπνευσμένο από τον βάρδο της μουσικής Boyan) θα πυροδοτήσουν την έναρξη της εβδομάδας του φεστιβάλ με μια μουσική που παρασύρει.
www.terem-quartet.ru

Σάββατο 8 Αυγούστου: Ye-Eun Choi & Silke Avenhaus
Η πολύ νέα αλλά ήδη αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο βιολίστρια Ye-Eun Choi από την Ν. Κορέα ενώνει τις δυνάμεις της με την έμπειρη στη μουσική δωματίου και πολυβραβευμένη πιανίστρια Silke Avenhaus, καθηγήτρια της μουσική Ακαδημίας του Μονάχου και σολίστ σε πάρα πολλές συναυλιακές σκηνές του κόσμου θα ερμηνεύσουν έργα των Isang Yun, Brahms, Schnittke και Wieniawsky σε μια σύνθεση από πολύ διαφορετικά, αλλά όλα στο σύνολό τους υψηλής δεξιοτεχνίας κομμάτια της σύχρονης και παλαιότερης κλασικής μουσικής.
www.silke-avenhaus.de
www.ye-eun-choi.de/index-en.htmΚυριακή 9 Αυγούστου: Βραδιά Quintet  
Μια ομάδα από παγκοσμίου φήμης σολίστ θα συναντηθεί την Κυριακή, 9 Αυγούστου σε μια βραδιά- κουιντέτο: Εκτός από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ μουσικής, βιολιστή Daniel Nodel  (γεννημένος στο Μινσκ και πέρα από τις ορχηστρικές του δραστηριότητες, παθιασμένος με τη μουσική δωματίου) – θα παρευρεθούν ακόμη και η πολύ νεαρή Γερμανίδα βιολίστρια Sarah Christian, η οποία έχει δώσει πολλά κοντσέρτα μουσικής δωματίου και σόλο συναυλίες καθώς επίσης έχει εργαστεί ως εξάρχων στην Φιλαρμονική της Βρέμης, και ο μουσικός βιόλας Wen Xiao Zheng από την Κίνα, ο οποίος σπούδασε στην Ισπανία και τη Γερμανία και από το 2014 παίζει βιόλα στη Συμφωνική Ορχήστρα του Βαυαρικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού.
Ο τσελίστας Maximilian Hornung, με εμπειρία στη μουσική δωματίου, όπως η συμμετοχή του στο σε Tecchler Trio και μέχρι πρόσφατα κύριος τσελίστας του βαυαρικό ραδιοφωνικού σταθμού, ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια μια τεράστια σόλο καριέρα και έχει ήδη κερδίσει δύο βραβεία ECHO για τα πρώτα του CD.
Kαι μαζί τους, η πολύπλευρη και περιζήτητη σε διάφορα project ως μουσική συνοδός πιάνου, Silke Avenhaus, για την οποία έχουν γράψει έργα γνωστοί συνθέτες όπως ο Glanert και Widmann. Ανυπομονούμε για το πρόγραμμα που θα παίξουν και οι πέντε, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεγάλα, ρομαντικά κουιντέτα του Τσέχου συνθέτη Antonin Dvorak και του Γάλλου συνθέτη César Franck.

Δευτέρα 10 Αυγούστου: David Gazarov
Η βραδιά τζαζ με τον ήδη γνωστό στη Σάμο από πέρυσι David Gazarov του Αζερμπαϊτζάν (ο οποίος έχει σπουδάσει στη Μόσχα, ζει στο Μόναχο και εμφανίζεται σε πολλά κλασικά φεστιβάλ) σίγουρα θα προσφέρει και πάλι ένα μείγμα από πρωτότυπες συνθέσεις του πιανίστα, αλλά και της Αμερικανικής και της standard jazz.
www.davidgazarov.de/Welcome

Τρίτη 11 Αυγούστου: Herbert Schuch & Gülru Ensari  
Ο γεννημένος στην Τρανσυλβανία/ Ρουμανία Herbert Schuch, ο οποίος ζει στη Γερμανία από το 1988, και καταγράφει επιτυχίες σε ρεσιτάλ και ορχήστρες, θα παρουσιάσει στο πρώτο μισό του προγράμματος την ειδική σχέση του με τον Schubert καθώς επίσης θα θέσει σε δοκιμασία όχι μόνο το ποιητικό άγγιγμα του, αλλά και την επιδεξιότητα του στο γνωστό έργο του Schubert „Wanderer-Fantasie“. Ο Schubert έγραψε για τις τεχνικές προκλήσεις αυτού του έργου: «Ο διάβολος θα πρέπει να παίξει αυτά τα πράγματα! »
Στο δεύτερο μισό του προγράμματος θα τον συνοδεύσει η σύντροφος του στη ζωή και στο πιάνο, η νεαρή Τουρκάλα Gülru Ensari, η οποία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο σόλο συνεχίζει με τις σπουδές στη μουσική δωματίου στην Κολωνία. Μαζί παίζουν τη μουσική μπαλέτου του Στραβίνσκι, “Sacre du printemps“. Αυτό το κομμάτι, το οποίο συμβολίζει με πολύ εκφραστικό τρόπο μια ιεροτελεστία της Άνοιξης στην παγανιστική Ρωσία και το οποίο έγινε ακόμα πιο δημοφιλές με την ταινία του Simon Rattle με τίτλο “Rhythm is it“, είχε σχεδιαστεί αρχικά για πιάνο - τέσσερα χέρια και παρουσιάστηκε πρώτη φορά μπροστά σε μια πολύ αμφιλεγόμενη πρώτη παράσταση του ορχηστρικού έργου.
www.gulruensari.com
www.herbertschuch.com/en/home-2

Τετάρτη 12 Αυγούστου: Βραδιά Όπερας
Η βραδιά τραγουδιού έχει εδραιωθεί πλέον ως παράδοση στη Σάμο, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί με τον αυστριακό βαρύτονο Mathias Hausmann, τους φοιτητές της τάξης της όπερας και το αστέρι της ερμηνείας, την Ελληνίδα διεθνούς φήμης Στέλλα Doufexis (Από τον Οκτώβριο του 2014 φοιτά στην Ακαδημία Μουσικής στο Ντίσελντορφ!). Για ακόμη μια φορά θα γίνουμε ακροατές μιας αξιόπιστης σύνθεσης από τραγούδια και άριες από έμπειρους καλλιτέχνες προερχόμενους από την όπερα της Βιέννης (Wiener Volksoper), τραγουδιστές μεγάλων μουσικών αίθουσών και νεαρά ταλέντα. (Θα συνοδεύονται άλλοτε από κουιντέτο και σε κάποια άλλα μέρη από την πιανίστα Gülru Ensari).
www.mathiashausmann.com 

Πέμπτη 13 Αυγούστου: Quandro Nuevo
Μια λαμπρή «τελετή λήξης» των μουσικών παραστάσεων θα προσφέρει στις 13 Αυγούστου το μουσικό σύνολο Quadro Nuevo, οι οποίοι με τον τίτλο “Weltmusik“ δίνουν μια «ευρωπαϊκή απάντηση» στο Tango Αργεντινής με όργανα το σαξόφωνο, το κλαρίνο, το ακκορντεόν, το μπαντονεόν, το μπάσο και το πιάνο. Ο ενθουσιασμός των μουσικών που ίδρυσαν το συγκρότημα τους στη δεκαετία του '90 και δίνουν παραστάσεις τόσο σε τζαζ clubs όσο και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, βρίσκει φίλους σε όλο τον κόσμο αλλά φυσικά και στη Σάμο!
https://m.youtube.com/watch?v=OXTm_7xcqaE
https://m.youtube.com/watch?v=3Wn91UhfTW0
 https://m.youtube.com/watch?v=n88E49uOMgE

Ακολουθήστε μας σε έναν συναρπαστικό μουσικό
γύρο του κόσμου σε επτά ημέρες!

 
Info
Samos Young Artists Festival 2015
7-13 Αυγούστου 2015
Αρχαίο Θέατρο Πυθαγόρείου, Σάμος

Ώρα έναρξης συναυλιών: 
20:30

Εισιτήρια: 5€ / Info: www.schwarzfoundation.com/, Δωρεάν είσοδος σε: Παιδιά, Φοιτητές, Ανέργους

Αναλυτικά το πρόγραμμα του festival:
http://www.schwarzfoundation.com/de/projekte/samos-young-artists-festival/2015/program.html

Follow us:
https://www.facebook.com/SamosFestival?fref=nf

Σημείωμα προς τους συντάκτες:
Το Samos Young Artists Festival προέρχεται από μια ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από ιδιωτικές δωρεές και τοπικούς φορείς και οργανώσεις.
Επικοινωνία - Προβολή στα ΜΜΕ:
Χαρά Ζούμα | 210 8216849 | 6980 571057 | chara@zumacom.gr
Σέμη Ψιλογιάννη | 210 8216849 | 6977 222455 | semi@zumacom.gr

Εγκαίνια της έκθεσης της ALEKSANDRA DOMANOVIĆ με τίτλο Hotel Marina Lučica| Art Space Pythagorion


Το Ίδρυμα Schwarz με χαρά σας προσκαλεί 
στα εγκαίνια της έκθεσης της 

ALEKSANDRA DOMANOVIĆ
με τίτλο
Hotel Marina Lučica

την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015, ώρα 8:00 μ.μ.
στο Art Space Pythagorion.

Επίσης, θα χαρούμε να παρακολουθήσετε τη δημόσια συζήτηση στο πλαίσιο της έκθεσης, 
που διοργανώνεται την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, ώρα 8:00 μ.μ. 

Θα συζητηθούν θέματα όπως η αναδιάρθρωση της Ευρώπης, το μεταναστευτικό ζήτημα, οι διαδικασίες μετανάστευσης καθώς και η  σημασία και ο ρόλος των τεχνών. Συμμετέχουν οι: Carolyn Christov-Bakargiev, Επιμελήτρια της 14ης Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης και διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Castello di Rivoli και Gam Torino. Andrea Lissoni, Επικεφαλής Επιμελητής International Art Film, Tate Modern, London. Susanne Pfeffer, Διευθύντρια Fridericianum, Kassel. Paul Pieroni, Επικεφαλής Επιμελητής,Gallery of Modern Art, Glasgow. Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και καλλιτεχνικός σύμβουλος του ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. 

Το Ίδρυμα Schwarz για ακόμη μια χρονιά συνεχίζει την δραστηριότητα του μετά απο τρείς επιτυχημένες εκθέσεις με έργα του Harun Farocki το 2012, της καλλιτεχνικής κολλεκτίβας Slavs and Tatars το 2013 και, πέρυσι, της Nevin Aladağ.

ALEKSANDRA DOMANOVIĆ
Hotel Marina Lučica
July 20 – October 10, 2015
Opening hours: daily,
10:00 – 13:00 and 19:00 – 00:00

20 Ιουλίου – 10 Οκτωβρίου 2015 
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά, 
10:00 – 13:00 και 19:00 – 00:00

Pythagorion Port, 
Samos 83103, Greece

Λιμάνι Πυθαγορείου, 
Σάμος 83103

Πρόσκληση του Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ σε εκδήλωση για Κύπριους μαθητές και συνοδούςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σάμος  28/7/2015
ΝΟΜΟΣ  ΣΑΜΟΥ
ΔΟΠΠΟΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ    

                                                                                            Προς : ΜΜΕ Σάμου
                                                                                                


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αύριο Τετάρτη 29/07/2015 στις 19,00 στο χώρο των κατασκηνώσεων του Αγίου Κωνσταντίνου ο Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ (Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Σάμου) σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει για τους Κύπριους μαθητές και συνοδούς τους.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος

Αννη Ανδρεάδου

ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ανακάλυψαν οι Φουρνιώτες!


(γράφει η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Ικαρίου)

Στο νησιωτικό σύμπλεγμα Φούρνων Κορσεών, στο «μπουγάζι» ανάμεσα στη Νικαριά και τη Σάμο, ανακαλύφθηκε το αντίδοτο στην κρίση. Το βρήκαν στα ξαφνικά οι χίλιοι και κάτι κάτοικοι του νησιού, μα δεν το κρατούν σα θησαυρό των «κουρσάρων».  Το μοιράζονται απλόχερα με επισκέπτες και φίλους, δίνοντας τη συνταγή που ξορκίζει την οικονομική κρίση: Επένδυση στον τόπο, την παράδοση και τον άνθρωπο!

Μέλι γεμάτο αρώματα από τα βοτάνια που φυτρώνουν σε κάθε πλαγιά δίπλα στον μανδραγόρα, τυράκι απίστευτης νοστιμιάς από τα ατίθασα κατσίκια που σκαρφαλώνουν ως την κορφή του Κόρακα,  αρωματικά φυτά μεγάλης περιεκτικότητας σε αιθέρια έλαια, μαρμελάδες από ντόπια λαχανικά-συνοδευτικά ντιπ σε αλμυρές γεύσεις, τουρσιά με χόρτα «τσιγαριαστά» ή κρίταμο, λικέρ από φλισκούνι ή θυμάρι, ντοματάκι, αγριόσυκο ως και… ελιά(!) ως γλυκά κουταλιού και χίλιες μύριες νοστιμιές, σε ένα νησιώτικο «καλάθι» που μοιάζει με το κέρας της Αμάλθειας.


Η Φουρνιώτικη γη, δεν παράγει πολλά. Είναι ξερική και ανεμοδαρμένη, με φρυγανώδη βλάστηση και λιγοστό χώμα. Αιώνες τώρα, οι κάτοικοι του νησιού, αντιπαλεύουν με τις καιρικές συνθήκες, τις γκρίζες ζώνες, τις εναέριες παραβιάσεις και την εγκατάλειψη της πολιτείας. Στην εποχή της κρίσης, ξαναγυρνούν στον τόπο τους και την παράδοση. 


Φτιάχνουν τις αναβαθμίδες αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις. Καλλιεργούν και ελπίζουν. Αξιοποιούν όλους τους υπάρχοντες πόρους. Δημιουργούν νέες συνθήκες διαβίωσης για να μη φύγουν τα παιδιά τους. Βγαίνουν στο ψάρεμα με τραγουδίσματα, συντροφικότητα και γέλια. Σέβονται τον πλουμιστό θαλασσινό ιππότη, τον αστακό, και δεν του χαλούν το σπίτι του-την τραγάνα. Αναθυμούνται της γιαγιάς τις συνταγές, τα λιόκαφτα και τη μπιζελόβαφα, το σκληροζυμωτό παξιμάδι με μπόλικο λαδάκι, ανάλατη μυζήθρα, ντομάτα και κάπαρη. Χτυπούν το χταπόδι στα άγρια βράχια  μέχρι να απλώσει και το λιάζουν μαζί με κλαδάκια ρίγανης, προτού σιγοτσιτσιρίσει στα κάρβουνα. Βγάζουν τα κατσίκια και τα πρόβατα για βοσκή, πήζουν το τυρί με τον παραδοσιακό φουρνιώτικο τρόπο κι ύστερα το μελώνουν και το προσφέρουν ζεστό στον επισκέπτη-καλύτερο απλό γλυκό, δεν θα έχετε γευτεί ποτέ…Κι ύστερα, στα μοναδικά τους πανηγύρια, με λουκουμάδες, κατιμέρια, τηγανίτες, μπουρέκια κι ολόφρεσκο ψαράκι, χορεύουν και τραγουδούν ακούραστα ως το πρωί. Ερωτεύονται, φιλονικούν, φιλιώνουν, ρίχνουν δίχτυα με τον ίδιο παθιασμένο τρόπο των αυθεντικών νησιωτών. Το χαμόγελό τους, σαν τα κύματα του Αιγαίου, δεν παύει ποτέ να υπάρχει!

Κάθε χρόνο, στις 25 Ιουλίου, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Φούρνων διοργανώνει τη «Γιορτή Μελιού και Παραδοσιακών Προϊόντων» με εκθέματα που θα ζήλευαν ως και μεγάλα  νησιά με μακρόχρονη γαστρονομική παράδοση.  Όλο αυτό, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πανηγύρι γεύσης και κεφιού, με τον τρυγητό του μελιού να κλέβει τις εντυπώσεις. Ρακόμελο και αχνιστοί λουκουμάδες, τηγανίτες με μυζήθρα ή λαδοτύρι, χλωρό τυρί βουτηγμένο στο μέλι, κομματάκια από κερήθρα που λιώνει στο στόμα κι η μοναδική «μελένια» ένα τοπικό γλυκό, προσφέρονται απλόχερα στους πολυάριθμους επισκέπτες. Κι από κοντά, το ντόπιο αναψυκτικό, η πορτοκαλάδα «λαγού», που δεν σείει τη φτέρη…
Οι Φούρνοι Κορσεών είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα της καρδιάς και της αυθεντικής νησιώτικης ομορφιάς. Της ελπίδας, του απροσποίητου καλωσορίσματος, της ανοιχτόκαρδης φιλοξενίας. Ο τόπος που σου «κουρσεύει» το νου και τον κρατά εκεί. Με τους ανθρώπους του να αντιπαλεύουν και αυτοί την οικονομική κρίση, αλλά με τρόπο δημιουργικό-κοινωνική συνοχή και καθόλου μιζέρια...


Με το βροντερό γέλιο του δημάρχου Γιάννη Μαρούση και την ήρεμη δύναμη του κυρ Αντώνη, του αντιδημάρχου. Με το Μηνά, που ονομάζει τρυφερά «κόρη του», τη βασίλισσα της κυψέλης.  Με το εκθαμβωτικό χαμόγελο της Σάρας, της Μελίνας τα μελένια μάτια, της Φυλιώς την ατίθαση γλύκα, του γιατρού το ξενύχτισμα πάνω στην άρρωστη μικρούλα, της Νεκταρίας τη σπιρτάδα, της Άντζελας την πραότητα, του Άλκη τη χορευτική ομάδα.
Γεύση από ζωή μες της Γιωργίτσας τα χειροποίητα πορτοκαλένια κουλουράκια και τη μοναδική φουρνιώτικη τυρόπιτα , του Δήμου τη παντζαρομαρμελάδα, του Μάνου το γλυκοντοματάκι, τον απίστευτο καφέ στου Σκεύου, το γαλακτομπούρεκο της Μπίλιως, το "μπισκότο" της Πάτρας, τη γαριδομακαρονάδα του Νίκου και την κρεμμυδόπιτα της Τζένης, μια πορτοκαλάδα "λαγού" στην Ψιλή Άμμο, το ξεροτηγανισμένο γαριδάκι στον πλάτανο, το ούζο με χταποδάκι δίπλα στο κύμα ή ψηλά στον καρυδόμυλο, με θέα την Πάτμο.Τόπος να δεις και τόπος να ζεις-στη Χρυσομηλιά και τη Βλυχάδα, το Πετροκοπιό και το Καμάρι, τη Βιτσιλιά και το Κλεφτολίβαδο, τη Θύμαινα και την Κεραμιδού,  οι Φουρνιώτες βρήκαν το αντίδοτο στην κρίση. Δεν είναι άλλο, από τη μάνα-γη. Και τον ίδιο, τον άνθρωπο.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Θάνος Μικρούτσικος- Αφροδίτη Μάνου - Κώστας Θωμαϊδης Παρασκευής 31 Ιουλίου στο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΟΥ
"Η ΜΝΗΜΗ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   31  ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ , ΩΡΑ: 21.30

Ο Θάνος Μικρούτσικος, η Αφροδίτη Μάνου, ο Κώστας Θωμαϊδης  ανταμώνουν το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου   στις 9.30 το βράδυ στο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
 Τα πρόσωπα και τα σχήματα δεν είναι διόλου τυχαία και αυτό είναι γνωστό - σημειολογικά και …όχι μόνο - σε μια πόλη που τουλάχιστον διαθέτει μνήμη.


«Αυτή τη βραδιά – όπως λέει ο Θάνος Μικρούτσικος - θα ακουστούν Τραγούδια με …αίμα. Τραγούδια από …πέτρα. Τραγούδια για το όνειρο που πάντα θα κυνηγάμε. Τραγούδια για να ξορκίσουμε τους εφιάλτες, που και τότε και τώρα μας περικυκλώνουν. Αυτά είναι τα τραγούδια που θα παίξουμε. Είναι τραγούδια της αθωότητάς μας, είναι τραγούδια της μνήμης μας. Και ένας Λαός που έχει μνήμη μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει»
Οι φωνές της Αφροδίτης και του Κώστα είναι οι πιο κατάλληλες να κάνουν το πέρασμα από το τότε στο τώρα. Δραματική – λυρική και επική ταυτοχρόνως- η Μάνου, με πάθος και ακρίβεια ο Θωμαίδης πλαισιωμένοι από τον πολυσύνθετο Θύμιο Παπαδόπουλο με τα πνευστά του, τον σπουδαίο Θοδωρή Οικονόμου με το πιάνο του και φυσικά από τον Θάνο Μικρούτσικο, θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια που μας εμψύχωσαν και μας απογείωσαν.
«Η πιο όμορφη θάλασσα», «ο Ντικ», «η Δίκοπη ζωή» θα είναι εκεί. Όπως και οι... «Κρύες γυναίκες» σε μια «Πιρόγα» θα συναντήσουν τη «Ρόζα». «Η Ταράτσα», «τα Κελιά» και το «Μιλώ» του Μίκη θα είναι εκεί.
Είναι ανάγκη μου –λέει ο Θάνος Μικρούτσικος- να μιλήσω τώρα με αυτό τον τρόπο. Θέλω να ξαναμαζέψω τα πολύτιμα και να τα δείξω στον κόσμο, ιδίως στους νεώτερους για να μάθουν τι κληρονομούν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   31  ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ , ΩΡΑ: 21.30


Ερμηνεύουν:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (πνευστά)
ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (πιάνο)

Προπώληση εισιτηρίων 10 €: Βιβλιοπωλείο Καραστάθη (Καρλόβασι)
Τηλ:2273032378
Βιβλιοπωλείο Κύκλος Αγ.Νικολάου 2 (Βαθύ)
Τηλ:2273023884


Γενική Είσοδος : 12 €

Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65: 10€

Τηλέφωνο κρατήσεων : 6934053441


Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

IREON MUSIC FESTIVAL 2015 | 7-8-9 Αυγούστου στο Ηραίον Σάμου | Όλες οι πληροφορίες για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IREON MUSIC FESTIVAL 2015
Μέσα σ΄ αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε σαν χώρα και σαν προσωπικότητες , το Ireon Music Festival δηλώνει παρών  παρ΄ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα  και χωρίς την βοήθεια κάποιων ανθρώπων και εταιριών  δεν θα μπορούσαμε να  συνεχίσουμε  και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ :

-Peter Hook Ένας μεγάλος καλλιτέχνης και πάνω απ΄όλα μεγάλος άνθρωπος πληρώνοντας 
     την μεταφορά  του συγκροτήματος από Αγγλία στην Ελλάδα.

-Astra Airlines  για την βοήθεια και την εξυπηρέτηση  στην μεταφορά  των συγκροτημάτων.

-Γραφείο Τουρισμού Καρανικολάου Φωτεινού στο Πυθαγόρειο για την μέχρι τώρα στήριξη του στην πίστωση των εισιτήριων.

-Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους τοπικούς χορηγούς  που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  μας στηρίζουν στις ποιο δύσκολες στιγμές για αυτούς και  για μας.

-Δικηγορικό Γραφείο  Πετρούσκα - Κάππου, Samos HousingVarka Bar,Καραγιάννης Γεώργιος ΑΕ, Το μαγαζάκι που λέγαμε, δεBAR,La Luna, Εστιατόριο Elia, Εστιατόριο Esperides,San Allote,Mare Deus,Gregory Bar, Εστιατόριο  Akrogiali,Φρατζέσκος ,Regina Travel,Escape,Λουκάς Τζόγιας, Λογιστικά Κνητης- Σταυρινός,Pappa Beach,Sea KayakSamos,Hotel Sunrise,Εστιατόριο Βούρος , Yes Rent a Car, Εστιατόριο Πανσέληνος Paris Beach.

Το Ireon Music Festival και πάλι φέτος  για  12Η  φορά , έρχεται και είναι  το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού για την Σάμο  αλλά  και την γύρω περιοχή.

Ώρα εισόδου 21:00
Παρασκευή  7  Αυγούστου 2015 :            21:30  ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ       -    23:00   ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ   
Σάββατο  8   Αυγούστου 2015 :              21:30  BURGER PROJECT             -    23:00    LOCOMONDO                       
 Κυριακή  9   Αυγούστου 2015 :        21:30  Warm Up Dj Set G. SAKLAS    -    22:30  PETER HOOK & THE LIGHT

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
                                            Προπώληση                                 Είσοδος
Τριήμερου   :                      22 ευρώ.                                     25 ευρώ
1 Μέρα         :                        9 ευρώ.                                     11 ευρώ.     
2 Μέρα         :                        9 ευρώ.                                     11 ευρώ.                                
3 Μέρα         :                      11 ευρώ.                                     13 ευρώ.     


Σημεία πώλησης εισιτηρίων.
-Ηραίον            Cava Gaia.
-Ηραίον            La luna.
-Βαθύ                Βιβλιοχαρτοπωλείο Κύκλος. 
-Καρλόβασι      Plaisir Coffees
-Πυθαγόρειο    Γραφείο Τουρισμού  Καρανικολάου Φωτεινού. 
-Το Μαγαζάκι που λέγαμε.
-Mare Deus Ποτοκακι.

PRESS RELEASE IREON MUSIC FESTIVAL 2015

Within all the difficulties that the country, but also the individuals, are going through, the Ireon Music Festival firmly states its presence and wishes to thank all the companies and the people whose support, despite all this hardship, has allowed us to keep on going.  
-        Finally, a big thanks to all the local sponsors who, like every year, have supported us in these times of utmost hardship:
Law firm Petrouskas-Kappou, Samos Housing, Varka Bar, Karagiannis Georgios SA, To Magazaki Pou Legame Restaurant, δεBAR ,La Luna, Elia Restaurant, Esperides Restaurant,  San Allote, Mare Deus, Gregory Bar, Akrogiali Restaurant ,Franzteskos ,Regina Travel ,Escape Bar ,Loukas Tzogias, Accounting Knitis-Stavrinos, Pappa Beach, Sea Kayak Samos, Hotel Sunrise, Vouros Restaurant , Yes Rent a Car, Panselinos Restaurant.

Opening Hour: 21:00
Friday August 07 2015
21:30 Ypogeia Revmata
23:00 Nikos Portokaloglou
Saturday August 08 2015
21:30 Burger Project
23:00 Locomondo
Sunday August 09 2015
21:30 Warm Up Dj Set G. SAKLAS    
22:30 PETER HOOK & THE LIGHT
Ticket Prices
                                        Presale                                       Entrance
Three day ticket   :        22 euros.                                    25 euros
 Day 1       :                     9 euros.                                    11 euros.     
 Day 2      :                      9 euros.                                    11 euros.                                
 Day 3       :                   11 euros.                                    13 euros.     


Tickets Points of Sale
-Ireon                      Cava Gaia.
-Ireon                    La luna.
-Samos Town       Kiklos Bookstore (at the main square of Samos Town)
-Karlovasi             Plaisir Coffees (close to the University of Aegean)
-Pythagorion       Travel agency  Karanikolaou Foteinos (at the entrance of Pythagorion)
-Mytilini               To Magazaki Pou Legame Restaurant (at the square).
-Potokaki             Mare 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ-Αναχώρηση από Καρλόβασι (19:30)- Άγιος Κων/νος- Κοκκάρι- Σάμος- Ηραίον
-Αναχώρηση από Βαθύ (20:30)- Πυθαγόρειο- Ηραίον
-Γενική τιμή 5 Ευρώ με επιστροφή.

*********************************************

Buses to/from IREON during the festival


Departure from Karlovasi at 19:30 - Agios Kostantinos- Kokkari- Samos- Ireon
Departure from Samos at 20:30- Pythagorion- Ireon
General price: 5 Euro with return

O PETER HOOK LIVE ΣΤΟ IREON MUSIC FESTIVAL 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015


Ο θρυλικός μπασίστας των Joy Division (και μετέπειτα των New Order,των Revenge, των Monaco) έρχεται στην Ελλάδα για μια  μοναδική συναυλία στη Σάμο.
Οι Peter Hook & The Light  θα εμφανιστούν με ένα πρόγραμμα   New Order και Joy Division.
Ο Peter Hook γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1956. Είναι ένας σπουδαίος μπασίστας και είναι συνιδρυτής του ιστορικού συγκροτήματος των Joy Division μαζί με τον Bernard Sumner στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ήταν 20 Ιουλίου του 1976 όταν οι δυο τους αφού παρακολούθησαν την συναυλία των Sex Pistols στο Lesser Free Trade Hall του Manchestser, αποφάσισαν να σχηματίσουν το δικό τους συγκρότημα. 
H συγκεκριμένη συναυλία θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της Rock/Pop μουσικής αφού παρά τα μόλις 40 άτομα που την παρακολούθησαν, σχεδόν όλοι έφτιαξαν την δική τους μπάντα ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ των θεατών ήταν οι Mark E. Smith (σχημάτισε τους The Fall), Morrissey (σχημάτισε τους The Smiths), Mick Hucknall (σχημάτισε τους Simply Red), που όλοι πλέον γνωρίζουμε την πορεία τους αργότερα στην μουσική, καθώς και το μετέπειτα αφεντικό της Factory Records, Tony Wilson. Στο κοινό ήταν και ο μετέπειτα τραγουδιστής των Joy Division, Ian Curtis.
Το νεοσύστατο γκρουπ άλλαξε πολλές ονομασίες μέχρι να καταλήξει στην τελική. Ένα όνομα ήταν απαραίτητο για τις συναυλίες που είχαν προγραμματίσει να κάνουν σε διάφορες παμπ, όπως συνήθιζαν στα τέλη της δεκαετίας του '70. Έτσι, ο Richard Boom, ο μάνατζερ των Buzzcocks πρότεινε το όνομα Stiff Kittens.
Ο τίτλος όμως δεν άρεσε σε κανένα μέλος του συγκροτήματος και έτσι σύντομα αποφάσισαν να το αλλάξουν. Ονομάστηκαν Warsaw, εμπνεόμενοι από το τραγούδι του David Bowie με τίτλο Warszawa από το θρυλικό album 'Low' που κυκλοφόρησε το 1977'. Δεν άργησαν όμως να αλλάξουν το όνομά τους καθώς υπήρχε άλλη μια πανκ μπάντα, με δισκογραφική παρουσία, με το όνομα Warsaw Pakt. Έτσι, λοιπόν, κατέληξαν στο όνομα Joy Division με το οποίο ως γνωστόν καθιερώθηκαν.
Το όνομα είναι αναφορά στην πτέρυγα του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς με την ονομασία 'Joy Division', όπου νεαρές κρατούμενες προσφέρονταν για την σεξουαλική διασκέδαση των γερμανών στρατιωτών. Το ίδιο στρατόπεδο συγκέντρωσης αναφέρεται και στη νουβέλα The House Of Dolls (1955) του συγγραφέα Ka-tzetnik.
Οι Joy Division με τον μοναδικό Ian Curtis στα φωνητικά και τον Stephen Morris στα τύμπανα και παραγωγό τον ιδιοφυή Martin Hannett, κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους album 'Unknown Pleasures' το 1979, με το ιστορικό εξώφυλλο του Peter Saville και απέσπασε πολύ καλές κριτικές ενώ ανακηρύχτηκε ως το καλύτερο ντεμπούτο album του 1979.
Ο δεύτερος και τελευταίος δίσκος της μπάντας με τίτλο 'Closer', κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου 1980 και γνώρισε σχετική εμπορική επιτυχία, ενώ το τραγούδι 'Love Will Tear Us Apart' που κυκλοφόρησε σαν single τον Ιούνιο του 1980 αλλά δεν βρίσκεται στο album 'Closer', είναι το πιο γνωστό και εμπορικό τους. Πλέον το 'Closer' θεωρείται επάξια, ένα από τα σπουδαιότερα album όλων των εποχών, ενώ το Rolling Stone το συγκαταλέγει στην θέση νο.157 με τα πιο σπουδαία album στην ιστορία της μουσικής.
Το τέλος όμως δυστυχώς για τους Joy Division είχε έρθει λίγο πιο πριν, όταν στις 18 Μαίου 1980, ο Ian Curtis αυτοκτόνησε, μια μέρα ακριβώς πριν ξεκινήσουν την πρώτη τους περιοδεία στην Αμερική. Τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ είχαν συμφωνήσει ότι μετά το θάνατο του Curtis θα συνέχιζαν, αλλά με διαφορετικό όνομα. Έτσι μετονομάστηκαν σε New Order και στράφηκαν σε πιο χορευτική κατεύθυνση, με μεγάλες επιτυχίες και πολλά albums.Ο Peter Hook ταυτόχρονα ασχολήθηκε και με την παραγωγή άλμπουμ σε συγκροτήματα όπως oι Inspiral Carpets και οι Stone Roses. Mε την αποχώρηση του από τους New Order δραστηριοποιήθηκε σε σόλο πρότζεκτ άλλα και συνεργασίες, ενώ με την επιτυχία των Monaco έκανε γνωστό στις νεότερες γενιές τον ήχο της παρέας από το Μάντσεστερ στα τέλη των 70's. 

PETER HOOK LIVE AT THE IREON MUSIC FESTIVAL
The legendary Joy Division bassist and, later, New Order, Revenge and Freebase, is coming to Greece for a unique concert in Samos with his band, Peter Hook & the Light. They will be performing on the 9th of August a set of Joy Division and New Order songs.
Peter Hook was born on February 13 1956. He is a world acclaimed bassist and the co-founder in the mid-seventies, along with Bernard Sumner, of the legendary band, Joy Division. It was July 20 1976 when the two of them, having attended a concert of the Sex Pistols in Lesser Free Trade Hall of Manchester, decided to form their own band.
This concert is considered to be one of the most important in the history of Rock / Pop music since, although only 40 people attended, almost all of them made their own band, to mention but a few: Mark E. Smith (formed the Fall), Morrissey (formed the Smiths), Mick Hucknall (formed Simply Red), we all know their later course in music, and also the future boss of Factory Records, Tony Wilson. Ian Curtis, the future singer of Joy Division, was among the audience too.
The newly formed group changed many names until agreeing on the definitive denomination. A band name was needed for a series of planned pub concerts, a common practice at the end of the seventies. So, Richard Boom, the manager of the Buzzcocks, suggested the name "Stiff Kittens".
That name did not appeal to any of the band members and soon they decided to change it into Warsaw, inspired by David Bowie's song "Warsaw" of the legendary album "Low" released in 1977. They changed it very quickly though, as there was another punk bank with a record output named Warsaw Pakt. They ended up with the name "Joy Division" with which, as we all know, they became famous.
The name is a mention to the aisle of the nazi concentration camp Auschwitz, where young female inmates were offered for the sexual entertainment of German soldiers. The same concentration camp is mentioned in Ka-tzetnik's novel "The House of Dolls" (1955).
Joy Division, with the unique Ian Curtis on vocals, Stephen Morris on drums and the ingenious producer Martin Hammet, issued their debut album entitled "Unknown Pleasures" in 1979, its historic cover designed by Peter Saville. It received very good reviews and was proclaimed the best debut album of 1979.
The second and last record of the band entitled "Closer", released on July 18 1980, was a relative commercial success. "Love will tear us apart", issued as a single in June 1980, without being part of the album, is their most famous and commercially successful song.
Nowadays, "Closer" is rightfully considered to be one of the greatest albums of all times, while being listed by the Rolling Stone magazine at number 157 of the most important albums in music history.
The end had unfortunately come a little earlier for Joy Division when, on May 18 1980, Ian Curtis committed suicide one day before leaving for their first tour in America. The rest of the band had agreed that after Curtis' death they would continue with a different name. So they renamed into 'New Order" and changed their style into a more dance- oriented direction, with huge success and many albums.
Peter Hook, at the same time, dealt with the production of albums for bands such as the "Inspiral Carpets" and 'Stone Roses'.
After his departure from New Order Peter was active in other solo projects and collaborations, while with the success of Monaco he introduced the younger generations to the sound of the late 70's group of Manchester.Νίκος Πορτοκάλογλου
και οι
Φτερωτές Κιθάρες

Στο IREON FESTIVAL
ΣΑΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Από του Αιγαίου Τα Νερά...ως το Θάλασσα Μου Σκοτεινή!


Αυτό το καλοκαίρι  ο Νίκος Πορτοκάλογλου "δίνει ρεύμα" και με τις "Φτερωτές Κιθάρες" του, απογειώνει τις συναυλιακές νύχτες.
Φέτος ο Νίκος  συναντά τους φίλους του σε μια μεγάλη περιοδεία στην Ελλάδα και την Κύπρο παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα - ταξίδι, σε όλους τους σταθμούς της πορείας του, που μετράει ήδη τριάντα χρόνια.
Όλα όσα μας έχουν κάνει να αγαπήσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου θα είναι εκεί. Χαρακτηριστικά ακόρντα και δυνατές μελωδίες, στίχοι που όλοι έχουμε ψιθυρίσει, ένταση και λυρισμός, δύση και ανατολή, παρεΐστικη  ατμόσφαιρα σε ένα πάρτι για νέους όλων των ηλικιών.
Θα είναι εκεί επίσης οι "Φτερωτές Κιθάρες", η  μπάντα που έχει δημιουργήσει ο Νίκος, με καταπληκτικούς νέους αλλά ήδη καταξιωμένους μουσικούς, έχοντας ηλεκτρισμένες προθέσεις για κιθαριστικές παρεκτροπές και ανεβαστική διάθεση.
Θα είναι εκεί σίγουρα, μια επιλογή από τον τελευταίο του δίσκο "Λιμάνια Ξένα", με τα αγαπημένα του παραδοσιακά, μικρασιάτικα, ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια στις νέες τους  σημερινές, τολμηρές και «αιρετικές» εκδοχές.
Και φυσικά τα τραγούδια.
.τραγούδια από τότε που η Φατμέ έπαιρνε τα ρίσκα της με άσωτους υιούς.
.τραγούδια για λόγους σοβαρούς και άλλα για τούνελ που βγάζουν σε άλλα τούνελ και στροφές.
.τραγούδια για καλοκαίρια, για θάλασσες σκοτεινές και για κύματα.
.τραγούδια που έμειναν ασυγχώρητα και έγιναν κομμάτια.
.τραγούδια που έπαιξαν με τον διάβολο και τραγούδια για καράβια που κάηκαν και για φωτιές που δεν λένε να σβήσουν.
.γι' αυτό που λείπει. και γι' αυτό που όταν δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό!


Βαγγέλης Μαρκαντώνης: μπάσο, κιθάρες, τραγούδι
Χάρης Μιχαηλίδης: κιθάρα, τραγούδι
Αλέκος Βουλγαράκης: κιθάρα
Μανώλης Γιαννίκιος: τύμπανα
Στην ηχοληψία  ο Άκης Πασχαλάκης.


NIKOS PORTOKALOGLOU & THE WINGED GUITARS AT THE IREON FESTIVAL SAMOS ON FRIDAY AUGUST 07 2015.
From "the Aegean Waters" to "My Dark Sea"
This summer Nikos with his "Winged Guitars" boosts his live evenings with electricity.
This year Nikos will meet his friends in a big tour around Greece and Cyprus by presenting a program spanning over his thirty years career.
Everything that has made us love Nikos Portokaloglou will be there; the characteristic chords and strong melodies, the lyrics that we all have whispered, the intensity and lyricism, the "east meets west" features and the friendly atmosphere will all be present in a party for young people of all ages.
The "Winged Guitars" will also be there, a band created by Nikos featuring amazing young, but already renowned musicians, having electrified intentions for guitar fun and uplifting mood.
Nikos and the band will be playing a selection of his beloved traditional, Asia Minor, rebetika and folk songs taken from his latest album "Alien Ports", in new modern, bold and "heretical" versions. And of course songs from Fatme, his former band and hits from his entire career.

Featuring:
Vaggelis Markantonis: bass guitar, guitar and vocals
Haris Mihailidis: guitar, vocals
Alekos Voulgarakis: guitar
Manolis Giannikios : drums
Sound engineer: Akis Paschalakis

 Locomondo

            Καλοκαιρινή περιοδεία 2015!!! 
Το ταξίδι συνεχίζεται...


Καλοκαίρι μύρισε και οι Locomondo ξαναβγαίνουν στον "δρόμο"..Η καλοκαιρινή περιοδεία του 2015 είναι γεγονός!
Ταξιδεύοντας ανα την Ελλάδα οι Locomondo μας παρασέρνουν σε ξέφρενους χορευτικούς ρυθμούς κι ένα ατέλειωτο πάρτυ σε θέατρα, παραλίες και πλατείες.
Μετά απο 12 χρόνια σταθερής πορείας οι Locomondo με διακρίσεις, χιλιάδες  πωλήσεων, με συναυλίες και συμμετοχές σε παγκόσμια φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνουν το στίγμα τους - μια εμπειρία που δίνεται κάθε φορά που ανεβαίνουν στην σκηνή και μετατρέπουν τον κόσμο σε μία τεράστια παρέα που την ενώνει ο χορός κι η χαρά-το τραγούδι και τα χαμόγελα!
Με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουν, τα τραγούδια τους όπως κι οι συναυλίες τους συχνά έχουν κοινωνικό χαρακτήρα κάτι που φαίνεται έντονα όλα αυτά τα χρόνια με την συμμετοχή τους σε κάθε είδους πολιτιστικής εκδήλωσης που έχει να κάνει με την προσφορά απο το περιβάλλον εώς τον ίδιο τον άνθρωπο.
Πάντα με την μουσική, το τραγούδι και το κέφι για ζωή πρωταγωνιστές..

Με καινούργια τραγούδια αλλά και παλιά,  όπως το "δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα" , το "Μαγικό χαλί"  και με  rapskareggaehip-hopdubskareggaeonedrop" το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα σταματήσουμε να χορεύουμε!!!
Καλοκαίρι 2015 και..

"Θέλω νά 'στε κει ότι κι αν συμβεί"
Οι Locomondo είναι οι:

Μάρκος Κούμαρης - Φωνή, κιθάρα
Γιάννης Βαρνάβας - Κιθάρα, φωνή
Σταμάτης Γούλας - Πλήκτρα, 
sampler, φωνή
Σπύρος Μπεσδέκης - Μπάσο
Στρατής - Άγγελος Σούντρης- Τύμπανα
Τα πνευστά των Locomondo είναι οι:
Νίκος "Tattoo" Βλάχος - Τρομπέτα
Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι
Χρήστος Καλαιτζόπουλος-Ακορντεόν
Στο βιολί είναι ο Δημήτρης Γάσιας.
Ηχοληψία: Θανάσης Ταμπάκης & Γιώργος Φραγκέλης
Φωτισμοί Κωστής Μαργκάς
 Locomondo official site : www.locomondo.gr

LOCOMONDO
SUMMER TOUR 2015
THE TRIP GOES ON

It smells like summertime and Locomondo will be out on the road again. The 2015 summer tour is a fact! Travelling throughout Greece, Locomondo lure us into frenetic dance rhythms and endless party around theatres, beaches and squares. After a steady twelve years course, Locomondo with their distinctions, thousands of sales, concerts and participations in worldwide festivals in Greece and abroad make their mark - an experience that is given each time they walk on stage and turn the audience into a huge party united by dance and  happiness, songs and smiles! With love and passion for what they do, their songs, just like their concerts, often have a social character which appears strongly over the years in their involvement in any kind of cultural event promoting environment up to mankind itself.
Always protagonists with music, singing and fun for living.
With new and old songs such as "It's never cold in Greece", the "Magical Carpet" and rap, ska, reggae, hip-hop, dub, ska, reggae, one drop" one thing is sure : we will not stop dancing !!!
Locomondo are:
Marco Koumaris: Vocals, guitar
Giannis Varnavas: Guitar, vocals
Stamatis Goulas: keyboards, sampler, vocals
Spiros Besdekis:  bass guitar
Stratis-Aggelos Soundris: drums
On horns are:
Nikos "Tattoo" Vlachos - Trumpet
Christos Spiliopoulos - Trombone
Christos Kalaitzopoulos - Accordeon
Dimitris  Gasias - Violin
Sound engineers: Thanassis Tambakis & Giorgos Fragkelis
Lights: Kostis Margas


                                       ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 2015


Τα Υπόγεια Ρεύματα του 2015 (Γρηγόρης Κλιούμης, Νίκος Γιούσεφ, Μάριος Τσάγκαρης και Τάσος Πέππας), αεικίνητα και ορεξάτα συνεχίζουν τις συναυλίες τους στα μέρη του παράξενου τόπου μας. Έχοντας ολοκληρώσει το project "20.14", με την έκδοση του ομώνυμου διπλού cd από την MLK Records και μετά από την επιτυχημένη κυκλοφορία του επετειακού "20" σε δύο δίσκους βινυλίου 180g, ανοίγουν ένα παράθυρο στο μέλλον, κρατώντας ζωντανές τις εικόνες και τις στιγμές του παρελθόντος.
Τα Υπόγεια Ρεύματα, στην νέα εποχή που εγκαινιάζουν, ανακατασκευάζουν τον ήχο τους, προσεγγίζουν ξανά τα τραγούδια τους και γράφουν από την αρχή καινούργια. Στο άλμπουμ "20.14" εμπεριέχονται σε ένα cd είκοσι αγαπημένα κομμάτια του συγκροτήματος, στις ολοκαίνουργιες εκτελέσεις που κυκλοφόρησαν με τον γενικό τίτλο "20", και σε ένα δεύτερο cd 14 φρέσκα τραγούδια για τον χρόνο που κυλάει, την πολιτικοκοινωνική κρίση και τους φόβους μας, αλλά και για όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που μας δίνουν κουράγιο να σταθούμε όρθιοι: την εσωτερική νεότητα, την υπέρβαση και την ομορφιά του κόσμου.
Στις συναυλίες του 2015, ο Πασχάλης Κολέντσης είναι υπεύθυνος για τον ηχητικό σχεδιασμό και για τις επιπρόσθετες κιθάρες που παίζει στην σκοτεινή περιοχή της κονσόλας, ενώ επί σκηνής ο Γρηγόρης Κλιούμης με την χαρακτηριστική φωνή του και το σκληρό παίξιμο της κιθάρας του συναντά το στιβαρό μπάσο του Νίκου Γιούσεφ, τα απογειωμένα πλήκτρα του Μάριου Τσάγκαρη και τα απρόβλεπτα τύμπανα του Τάσου Πέππα. Ο ηλεκτρικός, νέος, ατίθασος ήχος των Υπογείων Ρευμάτων συναντάει την λυρική και στοχαστική διάθεση των στίχων τους, με αποτέλεσμα έναν ζωηρό, δυναμικό και ανήσυχο ήχο που έρχεται να συμπληρώσει την εικοσαετή πορεία του γκρουπ με ένα άγριο και συγχρόνως τρυφερό, νέο ξεκίνημα.
Υπόγεια links
Youtube
facebook
https://www.facebook.com/pages/Υπόγεια-Ρεύματα-Ypogeia-Revmata-official-page/133861273295868?sk=timeline
twitter
blog

Ypogeia Reymata (Underwater Currents)
Ypogeia Reymata of 2015 (Grigoris Klioumis, Nikos Yousef, Marios Tsangaris and Tasos Peppas), restless and impetuous, continue their concerts all over our weird land. Having finished their project "20.14", by issuing the eponymous double cd from MLK Records and after the successful launch of the anniversary "20" in two vinyl discs of 180g open a window in the future, keeping lively images and moments of the past.
Ypogeia Reymata, inaugurating a new era, reconstruct their sound, re-approach their songs and write new ones from scratch. The album "20.14" features, on the first cd, twenty favorite songs of the band, in new versions, released under the global title "20" and, in the second cd, fourteen new songs about time going by, the socio-political crisis and our fears but, also, about these little things that give us the courage to stand upright, the inner youth, the surpassing and the beauty of the world.
In the 2015 concerts, Paschalis Kolentzis is responsible for the acoustical tracks and for the additional guitars, playing in the dark area of the console while onstage Gregory Klioumis with his distinctive voice and his hard guitar playing meets the robust bass of Nikos Yousef, the uplifted keyboards of Marios Tsangaris and the unpredictable drums of Tassos Peppas.
The new electric, untamable sound of Ypogeia Reymata meets the lyrical and contemplative mood of the verses, resulting in a lively, dynamic and restless sound that complements the twenty year course of the group with a wild and, at the same time, gentle new start.
links
Youtube
facebook
https://www.facebook.com/pages/Υπόγεια-Ρεύματα-Ypogeia-Revmata-official-page/133861273295868?sk=timeline
twitter
blog

Burger ProjectΟι Burger Project από το Νοέμβριο του 2007 έχουν κάνει εκατοντάδες
ξεσηκωτικές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Αγγλία, Ιταλία, Κύπρο καθώς και πολλές περιοδείες στη Γερμανία). Επίσης, έχουν στο ενεργητικό τους ενδιαφέρουσες μουσικές συνεργασίες (Ματούλα Ζαμάνη, Τακίμ, Φοίβος Δελιβοριάς, Blend Mishkin κ.α), καθώς και μια σειρά συμπράξεων με το γνωστό σκιοπαίχτη Ηλία Καρελλά. Τα τελευταία τρία χρόνια το παιδικό τους project "Μαμά θα κάνω Μπάντα", μια διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση που διαρκώς ανανεώνεται και εξελίσσεται, έχει κλέψει μυριάδες λιλιπούτιες καρδιές και το ανάλογο cd έχει αρχίσει ήδη να εξαντλείται! Όλα αυτά αποτελούν τη ψυχοσύνθεση των Burger Project καθώς τα «διαφορετικά μέτωπα» αλληλοεισχωρούν μεταξύ τους, υποδηλώνοντας πως η ουσία του συγκροτήματος έχει στόχο τη μουσική ποιότητα, τη διασκέδαση και την ανατροπή!

Burger Project
The Burger Project, since November 2007, have made hundreds of uplifting concerts throughout Greece and abroad (England, Italy, Cyprus and Germany).
They also have to their credit interesting musical collaborations (with Matoula Zamani, Takim, Phoebus Delivorias, Blend Mishkin etc.) and a series of partnerships with the well-known shadow-theater player Elias Karella. The last three years their children oriented project "Mom I will do a Band", an interactive musical show that is constantly updated and evolving, has stolen myriads of lilliputian hearts and its corresponding cd is already running out!  All these characterize the Burger Project since "different fronts" mutually penetrate each other, suggesting that the essence of the band is aimed at music quality, fun and subversion!Αρχειοθήκη ιστολογίου