Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα Πράσινη και Γαλάζια, Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία | Επιμορφωτικό Πρόγραμμα- Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
«Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα Πράσινη και Γαλάζια, Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία»
Αίθουσα ΜΥΡΤΩ, Κτηρίου Λυμπέρη, Α’ όροφος, Παλαμά 2, Καρλόβασι Σάμου
25 Ιουλίου 2015
Δελτίο Τύπου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα την «Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα Πράσινη και Γαλάζια, Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Καρλόβασι της Σάμου στις 25 Ιουλίου 2015.
Στόχος του προγράμματος Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλλει δραστικά σε επίπεδο εκμάθησης των βημάτων και του τρόπου εφαρμογής που χρειάζεται κάποιος για να μάθει πως θα σκέφτεται καινοτόμα και θα διακρίνει τις ευκαιρίες πράττοντας το διαφορετικό επιχειρηματικά, πως και με ποιους τρόπους θα εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες του νησιού του στους φυσικούς πόρους που του παρέχονται, με ποιόν τρόπο και με ποια εργαλεία θα ξεκινήσει κάτι καινούριο συνεργατικό και καινοτόμο. Το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να σταθεί ως αφορμή για τη μεγάλη αλλαγή αντιλήψεων και πρακτικών των τοπικών κοινωνιών σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, απόφοιτοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Μεταλυκειακής εκπαίδευσης, Απόφοιτοι Β/βάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στην καινοτομία, γαλάζια και πράσινη επιχειρηματικότητα, στα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μισθωτοί του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ιδιοκτήτες Μικρών& Μεσαίων Επιχειρήσεων, Φοιτητές κοινωνικών/οικονομικών και άλλων επιστημών, στελέχη επιχειρήσεων. Εργαζόμενοι σε τράπεζες οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση στα αντικείμενα, στελέχη εταιρειών που μπορεί να καθορίζουν επενδυτικές πολιτικές, στελέχη που απασχολούνται με την αναδιοργάνωση της επιχείρησης, στελέχη δημοσίου τομέα, ασφαλιστικοί σύμβουλοι που προωθούν σχετικά προϊόντα, συνδικαλιστικών σωματείων, φοιτητές οικονομικών σχολών που επιθυμούν να λάβουν πρακτικές γνώσεις, σε εκπροσώπους μαζικών και τοπικών φορέων  σε ΜΜ επιχειρηματίες. Προτεραιότητα όμως θα δοθεί σε άνεργους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να δράσουν στους πόρους του τόπου τους σε καινοτόμες νεοφυής επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν την τοπική τους κοινωνία και θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=199

Στους συμμετέχοντες δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Εισηγητής:
Ευστράτιος Σπύρου, Επισκ. Καθηγητής Διεθνών Ναυτιλιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Επικοινωνία –Πληροφορίες
Πολύκαρπος Καραμούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  Τηλ: 22410 99228, e-mail: pkaramouzis@rhodes.aegean.gr
Ευστράτιος Σπύρου, Επισκ. Καθηγητής Διεθνών Ναυτιλιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  Τηλ: 6980795004, e-mail: smspyrou@hotmail.com
Φωτεινή Μιχαηλίδου, Τοπικός συνεργάτης Δράσης 4, Τηλ: 22730 82248 (10.00 πμ - 14.00 μμ)

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου