Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ο Δήμος Σάμου για την προστασία του περιβάλλοντοςΑγαπητοί Συνδημότες,

        Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης, αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε σύγχρονη τοπική κοινωνία. Μια καθαρή και όμορφη πόλη, στα πλαίσια βέβαια των δυνατοτήτων του κάθε Δήμου, αποτελεί αίτημα του δημότη και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Με αυτό το σκεπτικό κοινοποιούνται οι παρακάτω διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα που η αποτελεσματικότητά τους στηρίζεται και θα κριθεί στη γόνιμη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Δημοτών.
Ειδικότερα έχουν ως στόχο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις γενικές και ειδικές δημοτικές-πολεοδομικές διατάξεις, την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων γι αυτούς τους σκοπούς. Η τήρησή των θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μας ως Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον από την πλευρά μας θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν για να συμβάλουμε στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη διαβίωση, ζητούμε όμως τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και την άμεση συνεργασία των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων, γιατί μόνο τότε η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί και θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Με τη συνδρομή όλων των δημοτών, πιστεύουμε πως η πόλη μας θα αποκτήσει το ανθρώπινο πρόσωπο που της αξίζει. Θα βελτιωθεί καθοριστικά και ουσιαστικά η καθαριότητα, το πράσινο και το περιβάλλον, αρκεί να τα σεβαστούμε και να δεσμευτούμε για την τήρησή των. Είναι μια πρόταση πολιτισμού, μια πρόταση που εγγυάται ή έστω ευελπιστεί, με την καλή συνεργασία Δημοτικής Αρχής, εργαζομένων και συμπολιτών μας, να πετύχει και να λειτουργήσει καθοριστικά, ώστε στο τέλος να μπορούμε να συγκρινόμαστε με τις καθαρότερες πόλεις της Ελλάδας.
Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων γίνεται από το Δήμο. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο ρεπό, πενθήμερη απασχόληση σε βάρδιες, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στη χωματερή, στο σταθμό μεταφόρτωσης, ή όπου αλλού ορίζεται.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα (παλιές οικιακές συσκευές, έπιπλα κ.λ.π.) στο πεζοδρόμιο από πριν, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
Για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., υποχρεούνται οι υπεύθυνοι για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.

Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (π.χ super market, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), εφ’ όσον ο Δήμος δεν διαθέτει και δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κάδους, υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών, σύμφωνα με αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας.

Μπάζα που προέρχονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, μικροεπισκευές κ.λ.π. μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση ποτών και εδεσμάτων, οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματά τους μέσα στους κάδους και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι λόγω ανάγκης πρόληψης πυρκαγιάς.

Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο.

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.


Η ρίψη από πεζούς καθοδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.)
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Η τήρηση του παρόντος άρθρου εναπόκειται στην ευαισθησία του καθενός.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες, και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται:
 α) Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η ελεύθερη έξοδος των σκύλων από τις ιδιοκτησίες τους.
 β) Να δηλώνουν το σκύλο τους στον φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση σχετικών αρχείων και να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του σκύλου μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από την γέννησή του.
 γ) Να μεριμνούν για την ευζωία και την ετήσια τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση του σκύλου τους.
 δ) Να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
 ε) Να μην τον εγκαταλείπουν γιατί έτσι δημιουργείται το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων.
στ) Να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του σκύλου.


Ελπίζουμε στην θετική σας ανταπόκριση για μια πόλη πιο καθαρή.
                                                            Εκ του Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου