Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Έναρξη προγράμματος VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 1.100 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 6.900 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ και για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 €.
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.
Η δράση περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό μέρος των ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών και β) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 420 ωρών και δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες καθώς και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής», έχουν,
1. άνεργοι νέοι μέχρι 29 ετών,
2. να είναι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (κάτοχος απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ),
3.να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,
4.να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο όπως επίσης και Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
5. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.


Η υποβολή αίτησης θα γίνεται στο ΜΕΚ / Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο - Λυκούργου Λογοθέτη 141-Καρλόβασι-τ.κ.83200-ΣΑΜΟΥ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.insete-training.gr μέσω της οποίας θα γίνει η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την παρούσα πρόσκληση και τη δράση. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 2 Ιουλίου 2015 και λήγει την 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 24.00

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.  Ηλικία υποψηφίου.
2.  Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
3.  Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας
4.  Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας
5.  Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
6.  Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση.
7.  Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

Τηλ. επικοινωνίας με το ΜΕΚ Α.Ε, 2273089531 και 2273034108 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου