Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ- ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- ΜΗ ΤΟ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ


Από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, επεκτείνεται και στην Ν.Α. Σάμου. Όλα τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α. Σάμου και κυκλοφορούν στο Νομό Σάμου ή σε άλλους νομούς που ήδη εφαρμόζεται ο θεσμός της ΚΕΚ, πρέπει να εφοδιαστούν σταδιακά με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα πρόσκλησης με βάση το τελικό αριθμητικό ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας.

Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους υποχρεούνται να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με ΚΕΚ ως εξής:
Τα λήγοντα σε «0» από 01/09/2009 έως 30/09/2009
Τα λήγοντα σε «1» από 01/10/2009 έως 31/10/2009
Τα λήγοντα σε «2» από 01/11/2009 έως 30/11/2009
Τα λήγοντα σε «3» από 01/12/2009 έως 31/12/2009
Τα λήγοντα σε «4» από 01/01/2010 έως 31/01/2010
Τα λήγοντα σε «5» από 01/02/2010 έως 28/02/2010
Τα λήγοντα σε «6» από 01/03/2010 έως 31/03/2010
Τα λήγοντα σε «7» από 01/04/2010 έως 30/04/2010
Τα λήγοντα σε «8» από 01/05/2010 έως 31/05/2010
Τα λήγοντα σε «9» από 01/06/2010 έως 30/06/2010


Τα ΕΔΧ , τα φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους και τα λεωφορεία, υποχρεούνται να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με ΚΕΚ ως εξής:
Τα λήγοντα σε «0», «1», και «2» από 01/09/2009 έως 30/09/2009.
Τα λήγοντα σε «3», «4», «5» και «6» από 01/10/2009 έως 31/10/2009.
Τα λήγοντα σε «7», «8» και «9» από 01/11/2009 έως 30/11/2009.


Τα οχήματα που θα προσέλθουν στα δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται από το παραπάνω πρόγραμμα, θα εφοδιάζονται με ΚΕΚ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου.
Στο κατά ανωτέρω πρόγραμμα υποχρέωσης εφοδιασμού οχημάτων με ΚΕΚ, εντάσσονται και τα οχήματα κρατικών υπηρεσιών που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας Κ.Υ.

Η έκδοσης της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων θα γίνεται είτε από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είτε από τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ κατά την διάρκεια της διαδικασίας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου.
(ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΔΕΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ-ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ)

Η ισχύς της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 97321/3341/92 (ΦΕΚ Β΄ 640) των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι:
α. Ετήσια για τα ΕΙΧ και τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, και β. Εξαμηνιαία για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα, φορτηγά με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους και τα λεωφορεία. Όλα τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Σάμου μετά την έναρξη εφαρμογής του θεσμού της ΚΕΚ, υποχρεούνται να υποστούν για πρώτη φορά τον προβλεπόμενο έλεγχο καυσαερίων και να εφοδιαστούν με ΚΕΚ, το αργότερο ένα έτος μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους (για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους) ή έξι μήνες (για τα ΕΔΧ (ΤΑΞΙ), τα φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 και τα λεωφορεία).

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου