Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Υποβολή Αίτησης -Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ - ΕΠΑ.Λ. 2016 με το Παλαιό ή το νέο σύστημα και για την απόκτηση ενδοσχολικού απολυτηρίου τίτλου


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

       Από  το  Υπουργείο  Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώνεται  ότι:
Ειδικά για το έτος 2016 επειδή βρίσκονται σε παράλληλη εφαρμογή δύο συστήματα πανελλαδικών εξετάσεων και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ., εκδόθηκαν   4 εγκύκλιοι  για την Αίτηση  - Δήλωση των υποψηφίων με τα αντίστοιχα υποδείγματα, που για λόγους εύκολης διάκρισης χρησιμοποιούνται οι λέξεις παλαιό σύστημα  και νέο σύστημα.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να συμμετάσχει κάποιος σε πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ  πρέπει να υποβάλει στο Λύκειό του Αίτηση – Δήλωση εντός Φεβρουαρίου του έτους συμμετοχής του.
 Ειδικότερα:
Για τις φετινές  πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2016 καλούνται  όλοι οι υποψήφιοι                    ( μαθητές , απόφοιτοι, τελειόφοιτοι απορριφθέντες που δεν επαναφοιτούν, κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων - τελειόφοιτοι απορριφθέντες με επαρκή φοίτηση  κ.λ.π. )  που επιθυμούν να συμμετάσχουν με το ΠΑΛΑΙΟ ή το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση – Δήλωση από 11 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.
Μέσα στο ίδιο διάστημα ( 11 έως 29 Φεβρουαρίου ) οι τελειόφοιτοι απορριφθέντες της τελευταίας τάξης την Ημερήσιων ΓΕΛ,   που δεν επαναφοιτούν και επιθυμούν να αποκτήσουν ενδοσχολικό απολυτήριο, χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλουν αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο Λύκειο φοίτησης
    Τονίζεται ότι μετά την 29η Φεβρουαρίου  2016 για κανένα λόγω δεν γίνεται δεκτή Αίτηση – Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής.
       Επειδή η προθεσμία είναι αποκλειστική και οι συνέπειες για τους υποψηφίους από την μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης  είναι καθοριστικές με άμεση επίπτωση στη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση , παρακαλούμε να ενημερώνονται όλοι υπεύθυνα.
         Οι  σχετικές εγκύκλιοι είναι αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων των Λυκείων  και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.
         Τα έντυπα  Αίτησης  - Δήλωσης  αναρτώνται στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα  www.minedu.gov.gr , στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,  από όπου μπορεί να τυπωθούν από τους ενδιαφερόμενους.
         Για υπεύθυνες πληροφορίες οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι στο πλησιέστερο Λύκειο ή στη ΔΙΔΕ Σάμου στο τηλ. 22730-21349 & 21350.
         
           
                                                                                                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΔΙΔΕ
                                                                                            ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου