Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. | Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Κ.Ε.Α.


  Α   ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
  Β   ΑΜΚΑ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
  Γ   ΑΦΜ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
  Δ να γνωρίζει και να δηλώσει τα εισοδήματα του τελευταίου εξαμήνου από: ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΟΣΗΜΟ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΚΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των παροχών), το ύψος ακίνητης περιουσίας, κινητής περιουσίας και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
*το ύψος της ακίνητης και κινητής περιουσίας και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, απεικονίζονται αυτομάτως μέσω του taxis. Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να τα επιβεβαιώσει ή, σε περίπτωση μεταβολής (πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων) να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η ενδεχόμενη μεταβολή τους.
  Ε  σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση υποβάλλει ο/η επικεφαλής του νοικοκυριού (ενήλικο πρόσωπο που είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού) απαραιτήτως συνοδευόμενη από το έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται στον Δήμο ή στο ΚΕΠ, όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσέλθει για να λάβει βοήθεια στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο Κ.Ε.Α.
  Στ  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι ο/η αιτών/ούσα
  Ζ   αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, της οικίας στην οποία κατοικούν τα μέλη του νοικοκυριού
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε  από  τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.
Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Πρόσθετα δικαιολογητικά θα ζητούνται αυτομάτως από το σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα Κ.Ε.Α.), κατόπιν έναρξης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και θα προσκομίζονται αποκλειστικώς στον Δήμο (όχι στα ΚΕΠ).

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σάμου θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής:

Ημέρες/ώρες:  Δευτέρα έως Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες  9.00-13.00 μ.μ.                         
 Τόπος: Διοικητήριο -1ος όροφος 

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου