Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Προγράμματα ΟΓΑ/ΛΑΕ 2017 | Αγροτικής Εστίας 2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σάμος: 10/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                 Αρ.Πρωτ.:
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ      
Ταχ. Δ/νση: Κτήριο ΠΕ Σάμου                         Προς τον,                        
Ταχ. Κώδικας: 831 00 - Σάμος                        - ιστοσελίδα Δήμου Σάμου     
Πληροφορίες:  Δ.Λεκάτης                                -ΜΜΕ Σάμου    
Τηλ.: 2273080004 – 2273087351                    
Fax: 2273080000

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σάμος: 10/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                 Αρ.Πρωτ.:
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ      
Ταχ. Δ/νση: Κτήριο ΠΕ Σάμου                                Προς τον,                          
Ταχ. Κώδικας: 831 00 - Σάμος                                - ιστοσελίδα Δήμου Σάμου     
Πληροφορίες:  Δ.Λεκάτης                           -ΜΜΕ Σάμου      
Τηλ.: 2273080004 – 2273087351                    
Fax: 2273080000

 Θέμα: Προγράμματα ΟΓΑ/ΛΑΕ 2017
Σας ενημερώνουμε περιληπτικά τα σημαντικότερα σημεία των οδηγιών του ΟΓΑ που αφορούν τους δικαιούχους για την εφαρμογή των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΓΑ
1. Κοινωνικός Τουρισμός: 6ήµερες διακοπές( 5 διανυκτερεύσεις)                         Χορηγούνται 55.000 δελτία σε συμβεβλημένα καταλύματα σε όλη την Ελλάδα  από 01/8/2017-8/5/2018. Από αυτά, τα 48.500 δελτία αφορούν τους δικαιούχους όλης της χώρας και 6.500 δελτία τους δικαιούχους-μόνιμους κατοίκους του Δήμου Λέσβου που επλήγησαν πρόσφατα από τους σεισμούς.                   Ιδιαίτερα όσοι κληρωθέντες επιλέξουν για διακοπές το νησί της Λέσβου, διπλασιάζονται οι διανυκτερεύσεις από 5 σε 10 και χορηγούνται και 50 €/άτομο για εισιτήρια μετακίνησης και 25€/άτομο για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.
2. Ιαµατικός Τουρισµός: (6ήµερες διακοπές-5 διανυκτερεύσεις)                              Χορηγούνται  4.000 δελτία σε συμβεβλημένα καταλύματα σε όλη την Ελλάδα  από 01/8/2017-8/5/2018 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε συνταξιούχους του ΟΓΑ και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης µέχρι πέντε (5) απλές λούσεις δωρεάν, σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων όλης της χώρας που είναι συμβεβλημένα µε τον ΛΑΕ/ΟΓΑ
3. Εκδροµικά Προγράµµατα: Χορηγούνται 12.500 δελτία σε ισάριθμους δικαιούχους που περιλαμβάνουν  4ήμερες  εκδρομές με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία από 1/8/2017-8/5/2018
4. Δωρεάν Παροχή βιβλίων: Χορηγούνται 175.000 δελτία από 01/09/2017 έως 08/05/2018 σε ισάριθμους δικαιούχους για επιλογή βιβλίων μορφωτικού, ψυχαγωγικού, φροντιστηριακού, σχολικού κλπ περιεχομένου, συμπεριλαμβα- νομένων των ξενόγλωσσων βοηθημάτων από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους της χώρας. 
5. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου: Χορηγούνται 66.000 δελτία θεάτρων θερινής περιόδου 2017 & χειμερινής περιόδου 2017-2018,ισχύος από 01/08/2017- 31/5/2018


Τα ανωτέρω προγράμματα  εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για την συμμετοχή τους σε αυτά απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ όλης της χώρας από 07/07/-25/7/2017.
Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων θα διεξαχθεί κλήρωση από τον ΟΓΑ/ΛΑΕ. Οι δικαιούχοι που θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση στα προγράμματα 1,2,3,5 πρέπει να προσέλθουν στα ΚΕΠ όλης της χώρας από 1/8-7/9/2017 ώστε να παραλάβουν τα δελτία τους.  Από τις 15/9/2017 τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται σε όσους έκαναν αίτηση και δεν κληρώθηκαν με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ καθώς και εκείνοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ ,που είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση καταβολής των οφειλών τους και τηρούν τους όρους της ρύθµισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα του Λ.Α.Ε.
3. Τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω 1 & 2 κατηγοριών (σύζυγοι-παιδιά)
4.Οι υπάλληλοι ή οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ και καταβάλλουν μηνιαίες  εισφορές 
5.Τα µέλη των οικογενειών της ανωτέρω κατηγορίας 4 (σύζυγοι - παιδιά) που
είναι έµµεσα  ασφαλισµένα στον ΟΓΑ.
6.Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα Προγράµµατα Κοινωνικού- Ιαµατικού-εκδρομικού  Τουρισµού , οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαµβάνουν εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας ή τετραπληγίας.
Τα ανωτέρω άτομα  µπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς
τους- δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ ή ελλείψει αυτού από  τρίτο πρόσωπο-ως συνοδό- στον οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο χωρίς κλήρωση.
7.Στο Πρόγραμμα Ιαµατικού Τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ, εξαιρουμένων των ατόμων που λαµβάνουν ορφανική σύνταξη  και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει µόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.
8)Οι δικαιούχοι όλων των προγραμμάτων πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας από 07/7 έως 25/7/2017 προκειµένου να δηλώσουν συµµετοχή στα προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας έτους 2076. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζουν είναι τα εξής:
α)Οποιοδήποτε έγγραφο που να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου καθώς και των προστατευομένων μελών της οικογένειάς του ή οποιοδήποτε έγγραφο που να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου(ΑΜ) του Ο.Γ.Α. (ατοµικό και των προστατευομένων µελών) µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
β) Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας
γ)Σε περίπτωση δικαιούχων με αναπηρία προσκομίζεται αντίγραφο πιστοποίησης αναπηρίας ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής 
δ)Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει στο ΚΕΠ για την υποβολή αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίσει εκτός των ανωτέρω α)β)γ) δικαιολογητικών  και νόµιµη εξουσιοδότηση.

Δ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έχουν την δυνατότητα μετά την 25/7/2017 να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr  με επιλογή :κληρωθέντες δικαιούχοι.

Ε.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Από 01/8-07/09/2017 οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ να παραλάβουν τα δελτία τους, αφού πριν έχουν κάνει σχετική κράτηση στο τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους μέσω της ιστοσελίδας  www.oga.gr  προσκομίζοντας το αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής ,το ΔΑΤ, καθώς και την κράτηση                  (voucher)  ώστε να παραλάβουν τα δελτία των προγραμμάτων που κληρώθηκαν αυθημερόν.
Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9/2017 τα αδιάθετα δελτία θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητες στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση αλλά και στους κληρωθέντας που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε, μέχρι εξαντλήσεως των αδιάθετων δελτίων, με την ίδια διαδικασία παραλαβής.

ΣΤ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Ο ΟΓΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών, επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο, με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής του δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς.

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

Ζ.ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΣΒΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1)Αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων από πέντε(5) σε δέκα(10) για όσους δικαιούχους την επιλέξουν.
2)Επιδότηση του κόστους μετακίνησης με 50€/άτομο για ολόκληρο εισιτήριο και 25 €/άτομο που δικαιούται μειωμένο.


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Αγροτική Εστία στο τηλέφωνο 2131519233 –φαξ 2131519231 & 2103841602 ,στα ΚΕΠ όλης της χώρας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ  www.oga.gr / Προγράμματα Αγροτικής Εστίας

                                         Από την Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Σάμου


Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου