Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγος και πέντε (5) ΥΕ Ειδικευμένοι ΕργάτεςΗ ΚΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ανακοινώνει

την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες σωστικών ανασκαφών της νήσου Σάμου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 31/12/2010 

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

  - Ένας/Μία (1) ΠΕ Αρχαιολόγος
                - Πέντε (5) ΥΕ Ειδικευμένοι ΕργάτεςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Σάμου, Επαμεινώνδα 10, 105 55 Αθήνα και στα κατά τόπους Αρχαιολογικά Μουσεία που αναφέρονται στην παρούσα δηλαδή Ημερομηνία Ανάρτησης: Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 και της καταχώρησης στον δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (www.yppo.gr) δηλαδή Υποβολή Αιτήσεων: από Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010.Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου