Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

''Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών'' από το ΚΑΕΚ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Το ΚΑΕΚ ΠεριφέρειαςΒορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΑΕΚ ΑΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σάμου.) αναλαμβάνει να υλοποιήσει την δράση με τίτλο : <<Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών >> .

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ << Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού >> με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο ) .


Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος των ανέργων στην αγορά εργασίας και η τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας .

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος οι οποίες περιλαμβάνουν :

  1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε εξειδικευμένες δεξιότητες .
  2. Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών , η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης .
  3. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν :
Α) στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών , δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων

Β) στην τοποθέτηση , παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης μέσω του επόπτη πρακτικής και

Γ)σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής .

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης .

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον , εφ `όσον επιλεγεί θα εγγραφεί στο « Μητρώο Ωφελουμένων » και θα δικαιούται την « Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας » .


Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε α) 2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων )για την ομάδα ωφελούμενων « άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ »

Εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης β) 2400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων ) για την ομάδα ωφελούμενων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης » εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης .

Ειδικότερα , τα θεματικά πεδία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση την προκήρυξη είναι τα κάτωθι :


1.ΑΓΡΟΤΙΚΑ

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

3.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

5.ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ

7.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8.ΤΕΧΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

9.ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22733-50428 .Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου