Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα | Δήμος Σάμου


Με τον Ν. 4039/2012 θεσμοθετήθηκε και αρχίζει πιλοτικά από η εφαρμογή του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος σε 13 Δήμους της χώρας στους οποίους συμπεριλαμβάνεται  ο Δήμος  της Σάμου.
Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των πολιτών που πραγματικά βιώνουν την ακραία φτώχεια.
Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες και παρέχει μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση από 200 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, συνδυαζόμενη με συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής επανένταξης.
Η ένταξη στο πρόγραμμα του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος κρίνεται από τον χρόνο διαμονής στο Δήμο, το ύψος του εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες, της υπάρχουσας περιουσίας(ακίνητη, κινητή, καταθέσεις).
Την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και άτομα που φιλοξενούνται.
Στην περίπτωση φιλοξενίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της φιλοξενούσας οικογένειας σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος , προσαυξανόμενο  κατά 50%.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος , ο δημότης υποβάλλει αίτηση υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά γνωρίζοντας τους κωδικούς taxisnet και το ΜΚΑ όλων των εξαρτώμενων μελών.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή της αίτησης είναι www.energo-eke.gr
Η αίτηση –υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρίτο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο και σε περίπτωση αδυναμίας από υπαλλήλους του Δήμου που έχουν εξουσιοδοτηθεί .
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 15/11/2014 και λήγει στις 15/3/2015.
Η ημερομηνία ένταξης στο πρόγραμμα είναι η 1/11/2014 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/12/2014.
Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία ελέγχονται και επαληθεύονται ηλεκτρονικά.
Η εισοδηματική ενίσχυση κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 15105 εσωτ.10 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Σάμου.                          

Εκ του Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου