Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Η σημασία της Ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα - Γενικά αρχεία του Κράτους


Βιβλιογραφία για την περίοδο της ΄Ενωσης καθώς και ένα επίκαιρο κείμενο του τ. προϊσταμένου των ΓΑΚ Σάμου κ. Λάνδρου

Βασική Βιβλιογραφία σχετικά με τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και την περίοδο της Ένωσης της Σάμου στην Ελλάδα


1.      Πτίνης Κώστας, Θεμιστοκλής Σοφούλης, πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο δάσκαλος, ο επαναστάτης, ο πολιτικός, ο πολέμαρχος, Αθήνα 1994.
2.      Βακιρτζής Ιωάννης, Ιστορία της Ηγεμονίας της Σάμου 1834 – 1912, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2007.
3.      Απόπλους (τ. 54 – 56), Αφιέρωμα στην Ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, Φθινόπωρο – Χειμώνας 2012.
4.      Συνταγματικά Κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου, έκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2013.
5.      Γ.Α.Κ. Σάμου, Από την Αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, έκδ. ΓΑΚ Σάμου Σάμος 2014.
6.      Χουρχούλης Διονύσης, Θεμιστοκλής Π. Σοφούλης,έκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2014.
7.      Νίκος Βαφέας, Από τον ληστή στον αντάρτη. Τα ένοπλα κινήματα των Γιαγάδων στη Σάμο (1914-1925), εκδ. Νήσος, Αθήνα 2012
8.      Μ.Γ. Βαρβούνη Λαϊκή αυτοβιογραφία και ιστορική πραγματικότητα, η περίπτωση των Απομνημονευμάτων του Σαμίου οπλαρχηγού Ιωάννη Γιαγά (1912-1925), εκδ. Δημιουργία
Πολλά επίσης άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικές εκδόσεις και στον σαμιακό τύπο.
Ο τόμος Από την Αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος 2014, έχει ψηφιοποιηθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους- Αρχείων Ν. Σάμου, με ελεύθερη πρόσβαση.

Η προϊσταμένη
των Γ.Α.Κ. Νομού Σάμου


Αγγέλα Χατζημιχάλη

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου