Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Αποτελέσματα προκήρυξης ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ


Ανακοίνωση
Αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης) της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων με βάση την υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 13.1104/1/ 2012 ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” που αφορά το θέμα:
«ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
1. Μπορείτε να δείτε τον προσωρινό Πίνακα Προσληπτέων (ωφελουμένων) κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, στο σύνδεσμο PINAKAS PROSLIPTEON ALFAVITIKOS_010612.Σημειώνεται ότι ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.
2. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου αριθμού ΑΜΚΑ, στο σύνδεσμο PINAKAS KATATAXIS AFXOUSA AMKA_010612
3. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς Ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου αριθμού ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία, στο σύνδεσμο PINAKAS KATATAXIS FTHINOUSA VATHMOLOGIA AMKA_010612
4. Μπορείτε να δείτε τον αλφαβητικό πίνακα αποκλειομένων ο οποίος περιλαμβάνει (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο κ.λπ.) και το λόγο αποκλεισμού (συνολικά ή μερικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες), στο σύνδεσμο PINAKAS APOKLIOMENON ALFAVITIKOS_010612

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
πηγή: http://koinofelisapasxolisi.wordpress.com

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου