Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση 'Αρχιπελάγους' για την επανέναρξη διαδικασιών προσλήψεων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήραΑνακοίνωση 29/05/2012

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι σήμερα Τρίτη 29/05/2012 στις 16:30, λάβαμε οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ υλοποίησης του προγράμματος. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_38_ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ) ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ (ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΚΕΠ Κ.ΛΠ.) ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/06/2012.
Επίσης, στις 25/05/2012, σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη των διαδικασιών επιλογής από το Αρχιπέλαγος,  λάβαμε από το ΑΣΕΠ νεότερες «Οδηγίες για την επιλογή ωφελουμένων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» οι οποίες ανατρέπουν μια ουσιαστική προϋπόθεση αξιολόγησης μιας αίτησης που ήταν η αναγραφή του ΑΜΚΑ. Πλέον σύμφωνα με τις νέες οδηγίες  «…δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού η παράλειψη αναγραφής στην αίτηση συμμετοχής των εξής στοιχείων: α) του αριθμού ανακοίνωσης ΚΟΧ β) του δικαιούχου φορέα γ) του αριθμού ΑΜΚΑ….»
Μπορείτε να διαβάσετε τις νεότερες οδηγίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 3
Κατόπιν αυτού και επισημαίνοντας την απαράδεκτη πρακτική του ΑΣΕΠ να αποστείλει οδηγίες (που ανατρέπουν προηγούμενες) για την επιλογή ωφελουμένων σχεδόν δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το Αρχιπέλαγος, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να εντάξουμε στη διαδικασία επιλογής τις αιτήσεις των υποψηφίων που αρχικά είχαν αποκλειστεί επειδή δεν είχαν αναγράψει τον αριθμό ΑΜΚΑ.
Έτσι, στους ανεπίσημους πίνακες κατάταξης που είχαν αναρτηθεί στις 23/04/2012 στο παρόν ιστολόγιο, υποχρεωτικά θα υπάρχουν οι εξής αλλαγές:
α) Στους Πίνακες Αποκλειομένων δεν θα αναγράφονται τα ονόματα αυτών που είχαν παραλείψει να σημειώσουν τον αριθμό ΑΜΚΑ.
β) Στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης οι ανωτέρω υποψήφιοι θα παρουσιάζονται με κενό στη στήλη που αναγράφεται το ΑΜΚΑ.
γ) Στους Πίνακες Προσληπτέων, εάν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα μόρια, θα αναγράφονται αλφαβητικά με κενό στη στήλη που αναγράφεται το ΑΜΚΑ.
Προφανώς, μπορεί κάποιοι υποψήφιοι που υπήρχαν στους Πίνακες Προσληπτέων που είχαν αναρτηθεί στις 23/04/2012, πλέον να μη βρίσκονται στους νέους Πίνακες Προσληπτέων αφού αντικαθίστανται από συν-υποψηφίους τους που δεν είχαν αναγράψει τον αριθμό ΑΜΚΑ και είχαν αρχικά αποκλειστεί από τη διαδικασία. Δυστυχώς ή ευτυχώς εντολές από το ΑΣΕΠ!!!
Για να προλάβουμε άσκοπες ερωτήσεις και ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων επαναλαμβάνουμε τα εξής:
1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. Αν το ΑΜΚΑ σας αναγράφεται στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης δεν είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ότι θα αναγράφεται και σε έναν από τους άλλους δύο δηλαδή των Προσληπτέων ή των Αποκλειομένων. Απλούστατα σημαίνει ότι όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλατε ήταν μεν σωστά (επομένως δεν είσαστε στον κατάλογο των αποκλειομένων) αλλά δυστυχώς δεν συγκεντρώσατε αρκετά μόρια για να είσαστε στον κατάλογο των προσληπτέων.
2. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
3. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του προσωρινού πίνακα προσληπτέων καλούνται οι  επιλεγέντες ωφελούμενοι να  αποδεχτούν  εγγράφως τη θέση απασχόλησης (ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 01/06/2012). Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο δυνητικά ωφελούμενος, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και αντικατάστασή του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου