Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν Σάμου

   


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ
 Δ.Ι.Ε.Κ   ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ                                                 
<<ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ>                                                                     
ΑΡ.ΠΡΩΤ.171                                                                                     
ΣΑΜΟΣ 05/09/2016
                                          
                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ62149/2016(ΦΕΚ 2742/Β΄)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ,την υπ΄αριθμ.5954/2014
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(ΦΕΚ 1807 Β΄) και την Γ4α /Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ2049 Β΄) γνωστοποιείται ότι:

Για το Διδακτικό Έτος 2016-2017, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ  Γ. Ν  Σάμου  υποβάλλονται
από 5 έως 15 Σεπτεμβρίου  στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν
Σάμου από 9.00π.μ έως 12.30.μμ για τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α ΄εξάμηνο)
2. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων. (Α΄εξάμηνο)
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Γ΄εξάμηνο)
Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και
διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)
εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο
πρακτικής άσκησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
-       Σχετική αίτηση
-       Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
-       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
-       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-       ΑΜΚΑ
-       Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
-       Αδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

- Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ
 ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ    Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν ΣΑΜΟΥ
                              ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΤΚ 83100
                              ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22730-24500

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΣΑΜΟΥ
                                                                    

                                                                  ΛΑΖΑΡΟΣ  Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου