Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΣάμουΤα θέματα που θα συζητηθούν:


Θέμα 1ο: Επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Θέμα 2ο: Ορισμός ονόματος, σκοπού, διοίκησης, περιουσίας και πόρων νέουΝ.Π.Δ.Δ. πολιτισμού-αθλητισμού, που προκύπτει από συγχώνευση υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ.1 & 4 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος, δημ. σύμβουλος
Θέμα 3ο: Ορισμός ονόματος, σκοπού, διοίκησης, περιουσίας και πόρων νέου Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος, που προκύπτει από συγχώνευση υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ.1 & 4 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος, δημ. σύμβουλος

Θέμα  4ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. πολιτισμού-αθλητισμού (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010, αρ. 227 & 240 ΚΔΚ)
Εισηγητής: κ. Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος

Θέμα  5ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010, αρ. 227 & 240 ΚΔΚ)
Εισηγητής: κ. Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ. Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ. Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος

Θέμα 8ο:  Κατάργηση Νομικών Προσώπων και λύση και εκκαθάριση κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου
Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος, δημ. Σύμβουλος

Θέμα 9ο: Συγχώνευση σχολικών Επιτροπών (παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010)
Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα 10ο: Παράταση εκτέλεσης του υποέργου «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης πόλης Σάμου του έργου με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων-εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Βαθέος Σάμου»
Εισηγητής: Δ.Τ.Υ.

Θέμα 11ο: Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Απαιτούμενες επεμβάσεις για την ανακαίνιση της Πορφυριάδας Σχολής»
Εισηγητής: Δ.Τ.Υ.

Θέμα12ο: Παραχώρηση χώρου στέγασης της φιλαρμονικής ΒΑΘΥΛΛΟΣ
Εισηγητής: κ. Στέλιος Θάνος, Δήμαρχος

Θέμα 13ο: Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων
Εισηγητής:Νικ. Ζάχαρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου