Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Τέλος σε δεκάδες επιδόματα στο Δημόσιο

Αναδημοσίευση από zougla.gr

Τέλος σε δεκάδες επιδόματα στο ΔημόσιοΔεκάδες ειδικά επιδόματα παίρνουν το δρόμο του... ιστορικού αρχείου για δεκάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής ανεξάρτητης επιτροπής που συνέστησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, για το νέο ενιαίο μισθολόγιο.
Η έκθεση εστάλη ήδη στην ΑΔΕΔΥ, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις για το νέο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο, προκειμένου να μισθοδοτηθούν 768.000 δημόσιοι υπάλληλοι από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.


Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι μεγαλύτερες αμοιβές - από πλευράς τακτικών προβλεπόμενων αμοιβών, δηλαδή βασικός μισθός, κίνητρο απόδοσης και επιδόματα- δίδονται στο υπουργείο Οικονομικών και ακολουθούν το υπουργείο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Η αμοιβή ενός νεοδιόριστου στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται γύρω στο 40% πάνω από τα μέσο όρο των υπουργείων και για έναν με 33 χρόνια υπηρεσίας στο 55-64% πάνω από το μέσο όρο. Στα άλλα δύο υπουργεία, δηλαδή το Εσωτερικών και Δικαιοσύνης οι αμοιβές υπερβαίνουν το 8-12% και 7-14% αντίστοιχα από την κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) μέχρι την κατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για τους νεοδιορισμένους.

Ενδεικτικό είναι πως υπό τον τίτλο «ειδικό επίδοµα» κάθε υπουργείο δίνει διαφορετική αµοιβή. Ετσι, υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του υπουργείου Εξωτερικών παίρνει ειδικό επίδοµα ύψους 323,8 ευρώ, για εργαζόµενο µε τα ίδια προσόντα στο υπουργείο Εσωτερικών το ειδικό επίδοµα φτάνει τα 544,4 ευρώ, ενώ στο υπουργείο Οικονοµικών υπερβαίνει τα 620,9 ευρώ. 


Οι χαμηλότερες αμοιβές, σε σχέση με τα υπόλοιπα υπουργεία, δίδονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το πολιτικό προσωπικό, κατά 20%, στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά 15% και στο υπουργείο Παιδείας κατά 19%, από το μέσο όρο. Επίσης, όπως σημειώνεται το 50 τοις εκατό των υπαλλήλων λαμβάνει το ποσό των 1.639 ευρώ, ενώ μόλις το 0,4% πληρώνεται με ποσό 5.856 ευρώ. Τονίζεται δε ότι η μισθολογική δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού το 2010 μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και πως η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση των επιδομάτων στο δημόσιο και δευτερευόντως στη μείωση της απασχόλησης, δηλαδή της αποχώρησης 53.000 υπαλλήλων. Στην έκθεση, επιπλέον, γίνεται αναλυτική αποτύπωση του αριθμού εργαζομένων ανά τομέα του δημοσίου, θα αναλύονται οι μισθολογικές διαφορές και θα προτείνεται η ανακατανομή του προσωπικού στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να γίνουν οι μετατάξεις και οι μετακινήσεις που θα ενισχύσουν τις υποστελεχομένες υπηρεσίες.Όπως αναφέρουν, σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων αναφορικά με τη δυναμική της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, τη διάρθρωση των αμοιβών, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών άλλων χωρών ως προς το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, ενώ σημειώνεται ότι η έκθεση αποτελεί προσχέδιο και πως θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση της επεξεργασίας δεδομένων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών από τη μισθοδοσία του Μαρτίου 2011, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της Κεντρικής Διοίκησης. Η έρευνα παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο αμοιβών στο Δημόσιο, επικεντρώνεται στην μακροοικονομική ανάλυση της απασχόλησης και των αποδοχών στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα μισθοδοσίας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και κάνει σύγκριση με τις δαπάνες και τα μισθολογικά συστήματα άλλων χωρών. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση της δυναμικής της απασχόλησης στο Δημόσιο, καθώς και των εκτιμήσεων της μισθολογικής δαπάνης για την περίοδο 2011 - 2013

διαβαστε αναλυτικά Η μελέτη για το μισθολόγιο στο Δημόσιο
Στη µελέτη καταγράφονται 54 διαφορετικά επιδόµατα,που κυµαίνονται από 35 ευρώ και ξεπερνούν ακόµη και το ποσό των 1.750 ευρώ, καθώς και 15 ειδικά µισθολόγια. 


Η µελέτη επιβεβαιώνει το πλήθος των επιδοµάτων που χαρακτηρίζουν το σηµερινό µισθολόγιο (φτάνουν τα 32 στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας) και τις µεγάλες ανισότητες ανάµεσα σε υπαλλήλους µε τα ίδια προσόντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε 17 έτηυπηρεσίας αµείβεται µε 2.861 ευρώ στο υπουργείο Οικονοµικών, έναντι 1.587 ευρώ στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας (πολιτικός υπάλληλος). Ο τελευταίος παίρνει περίπου τα ίδια µε τον νεοδιόριστο κλητήρα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Οικονοµικών (1.577 ευρώ). Οι διαφορές µεταξύ υπαλλήλων µε τα ίδια προσόντα σε διαφορετικά υπουργεία φτάνουν τα 667 ευρώστους νεοδιόριστους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και στα 1.616 ευρώ στους υπαλλήλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε 33 έτη υπηρεσίας. Γενικότερα, τα υπουργεία Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης προηγούνται, ενώ τις χαµηλότερες αµοιβές δίνουν τα υπουργεία Εθνικής Αµυνας, Θαλασσίων Υποθέσεων και Παιδείας. Οπως επισηµαίνεται απότους µε λετητές των ICAP και Hay Group, τα στοιχεία δείχνουν ότι τοµισθολόγιο διαµορφώθηκε µε τρόπο αποσπασµατικό, δεν υπηρετεί συγκεκριµένες αναπτυξιακές ήκοινωνικές προτεραιότητες, ενώ η αµοιβή δεν συνδέεται ούτε µε την ικανότητα του εργαζοµένου, ούτε µε την απόδοσή του, ούτεµε την ευθύνη και το ειδικό βάρος του ρόλου του. Επιπλέον, η σχέση µεταξύ εισαγωγικής και καταληκτικής αµοιβής είναι µικρή, ανεξαρτήτως τουβαθµού εκπαίδευσης, κάτι που σηµαίνει ότι ο υπάλληλοςδεν βελτιώνει σηµαντικά τη θέση του καθώς προχωρεί στην ιεραρχική κλίµακα. «Το παρόν µισθολόγιο εξοµοιώνει από µισθολογικής άποψηςτους υπαλλήλους που επιτυγχάνουν οριακή απόδοση µεεκείνους που έχουν άριστη απόδοση», επισηµαίνεται χαρακτηριστικά. Οσον αφορά τα επιδόµατα,επισηµαίνεται ότι κάποιαείναι χαµηλά, όπως το οικογενειακό, άλλα δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους, όπως το κίνητρο απόδοσης,που αποτελεί πάγια µηνιαία αµοιβή, ενώ υπάρχουν και επιδόµατα που φαίνονται γραφικά ή παράλογα (π.χ. επίδοµα ρουχισµού). ΆΝΟΔΟΣ κάι Πτωσή. Κατά την τριετία πριν ξεσπάσει η κρίση, η τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αύξανε κάθε χρόνο σηµαντικά την απασχόληση στον δηµόσιοτοµέα. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι στο σύνολό τους (εξαιρουµένων των ∆ΕΚΟ) ήταν 793.573 στις 31/12/2006 και έφτασαν τους 824.657 στις 31/12/2009, δηλαδή αυξήθηκαν κατά31.084. Αντίθετα, το 2010 σηµειώθηκε σηµαντική µείωση και ο αριθµός τους διαµορφώθηκε στους 761.317 στις 31/12/2010. Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου µειώθηκαν κατά 38% το διάστηµα 2009-2010, ενώ οι απασχολούµενοι στα stageµειώθηκαν κατά 34%. Το 2010 υπήρξε και σηµαντική µείωση αµοιβών. Ετσι, η µισθολογική δαπάνη στο σύνολότης µειώθηκε κατά 11% (µεταξύ άλλων µειώθηκε και η δαπάνη για βουλευτικές αποζηµιώσεις και επιδόµατα κατά 9%). Το νέο µισθολόγιο προβλέπεται µε βάση το Μνηµόνιο ότι θα ψηφισθεί έως το τέλος Ιουνίου.


ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ των επιδοµάτων που λαµβάνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα βάλει η κυβέρνηση µε την καθιέρωση του νέου µισθολογίου, επιδιώκοντας να αρθούν οι τεράστιες µισθολογικές ανισότητες µεταξύ εργαζοµένων των ίδιων προσόντων αλλά διαφορετικών φορέων. Οπως έχει αναφερθεί, το40% της µισθολογικής δαπάνης στο Δηµόσιο αφορά την καταβολή επιδοµάτων, υπερωριών και αποζηµιώσεων για τη συµµετοχή σε συλλογικά όργανα. Είναι χαρακτηριστικό πως από τα 18,6 εκατοµµύρια ευρώ, στα οποία ανέρχεται το συνολικό ετήσιο κόστος για µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, τα 7,17 εκατοµµύρια ευρώ προορίζονται για παντός τύπου επιδόµατα. 


Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να καταργήσει σειρά επιδοµάτων, διατηρώντας µόνο τα απολύτως απαραίτητα, όπως είναι για παράδειγµα το οικογενειακό επίδοµα ή το επίδοµα θέσης ευθύνης. Μέχρι στιγµής τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών δεν έχουν καταλήξει στο πόσα και ποια επιδόµατα θα αποτελούν παρελθόν µε το ενιαίο µισθολόγιο, ωστόσο έχουν καταστήσει σαφές πως το «µαχαίρι» που θα µπει θα είναι µεγάλο. «Το σύστηµα των επιδοµάτων είναι περίπλοκο και κατακερµατισµένο», αναφέρει χαρακτηριστικά η µελέτη, όπου επισηµαίνεται επίσης πως σε σχέση µε τα επιδόµατα «η πολιτική είναι αποσπασµατική και φαίνεται ότι αναπτύχθηκε χωρίς σύστηµα και στρατηγική για να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων». Ενδεικτικό είναι πως υπό τον τίτλο «ειδικό επίδοµα» κάθε υπουργείο δίνει διαφορετική αµοιβή. Ετσι, υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του υπουργείου Εξωτερικών παίρνει ειδικό επίδοµα ύψους 323,8 ευρώ, για εργαζόµενο µε τα ίδια προσόντα στο υπουργείο Εσωτερικών το ειδικό επίδοµα φτάνει τα 544,4 ευρώ, ενώ στο υπουργείο Οικονοµικών υπερβαίνει τα 620,9 ευρώ. Η εικόνα αυτή θα αντιστραφεί πλήρως µε το νέο µισθολόγιο, καθώς θα προβλεφθεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, πως υπάλληλοι που υπηρετούν στις ίδιες θέσεις και διαθέτουν τα ίδια προσόντα θα αµείβονται µε τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως του φορέα που υπηρετούν. Μία από τις βασικές καινοτοµίες του νέου µισθολογίου αναµένεται να είναι και η σύνδεση του µισθού µε την αποδοτικότητα. ΑΔΙΑΚΡΙΤΩς. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η µελέτη. «Κάποια από τα επιδόµατα δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους, όπως για παράδειγµα το κίνητρο απόδοσης, το οποίο αποτελεί πάγια µηνιαία αµοιβή», σηµειώνεται, υπογραµµίζοντας πως µε τον τρόπο αυτόν εξοµοιώνονται «υπάλληλοι που επιτυγχάνουν οριακή απόδοση µε εκείνους που έχουν άριστη απόδοση». Με το προωθούµενο σύστηµα θα τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι ανά υπηρεσία και ανά θέση εργασίας και κάθε εργαζόµενος θα λαµβάνει πριµ ανάλογα µε την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά του.


Zougla.gr

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου