Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών | ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22730-50428

Το ΚΑΕΚ  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΑΕΚ ΑΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σάμου) αναλαμβάνει να υλοποιήσει την δράση με τίτλο: <<Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας  από 18 έως 24 ετών >> .

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ << Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού >> με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) .

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος των ανέργων στην αγορά εργασίας και η τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας .
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος οι οποίες περιλαμβάνουν :
Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ :
2.     Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας  420 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης .
3.      Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν:
Α) Στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Β) Στην τοποθέτηση , παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης  μέσω του επόπτη πρακτικής και

Γ) Σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής .

Για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης :
1.Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε εξειδικευμένες δεξιότητες.
 2.Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού             τομέα της οικονομίας διάρκειας  380 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης .
     3.Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που     παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά    την διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν:
Α) Στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Β) Στην τοποθέτηση , παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης  μέσω του επόπτη πρακτικής και

Γ) Σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής .Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης .

Κάθε άνεργος που  θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ `όσον επιλεγεί θα εγγραφεί στο « Μητρώο Ωφελουμένων » και θα δικαιούται την
 « Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας » .

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης κα το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε α) 2410 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων )για την ομάδα ωφελούμενων « άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ »
εκ των οποίων 480 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1930 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης β) 2240 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων ) για την ομάδα ωφελούμενων «άνεργοι νέοι ηλικίας από  18 μέχρι 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης » εκ των οποίων 720 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης  και 1520  ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης .

 Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στην δράση θα έχουν την δυνατότητα να :

ü     Αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης θεωρίας 80 ωρών με 6 ευρώ /ώρα (σύνολο 480 ευρώ) για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 120 ωρών με 6 ευρώ/ώρα(σύνολο 720 ευρώ) για αποφοίτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθμιας και μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ü     Αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης  εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ  με 321  ευρώ /μήνα ενώ για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 253 ευρώ /μήνα.
ü      Έχουν  ιατροφαρμακευτική κάλυψη  για όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
ü     Έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ, για όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης  .

OΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ .
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην δράση θα έχουν την δυνατότητα:

·        Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης εξάμηνης  πρακτικής άσκησης.
·        Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να απασχολήσει για πρακτική άσκηση  θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ 0-4 ΑΤΟΜΑ
ΕΩΣ 1 ΑΤΟΜΟ
ΑΠΟ 5 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΙΣΟΣ ΜΕ ΤΟ 30%ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22730-50428.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα βρείτε στην σελίδα: http://voucher.gov.gr/


Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου