Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Σάμου - εκπαιδευτικά προγράμματα 2015-2016


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
   Κ.Δ.Β.Μ.                      Δήμου  ΣΑΜΟΥ 
      2-9-2015


      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                   ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ     ΣΑΜΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΣΑΜΟΥ και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΣΑΜΟΥ στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, την νέα περίοδο 2015-2016.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΣΑΜΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

(Αναφορά  στα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας)

3.1 Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
50
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1)
25

8.68 Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε
άτομα με προβλήματα όρασης
50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
           
Τηλ. 2273027776


Δηλώσεις συμμετοχής ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ   


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας


Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου