Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Τμήμα ΙΕΚ Βοηθού Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου - Εγγραφές                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε  ότι για το σχολικό έτος 2015-2016  θα λειτουργήσει το τμήμα ΙΕΚ Βοηθού Γενικής  Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1038/Β/3-6-2015 ( μετατροπή των ΕΠΑΣ Νοσηλευτών σε ΙΕΚ ) και της εγκυκλίου 67622/ 3-9-2015 (εύρυθμη λειτουργία  των ΔΙΕΚ του  Ν4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας ).

Η φοίτηση στο ΙΕΚ είναι διετής .Περιλαμβάνει  δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο, το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης. 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων  υποβάλλονται από 15  ως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η  Σεπτεμβρίου 2015.


                                       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ και εγγραφής στο ΙΕΚ αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση 
2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο ).
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ( απαιτείται μόνο για μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας )
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
6. Ειδικά για εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου και άδειας παραμονής.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία  του ΙΕΚ καθημερινά 9.00 πμ έως  12.00 μμ.   
Δ/νση:  Μαλαγάρι   Σάμου ( πρώην   Μαυρογένειος  Σχολή ).


                                                                           ΣΑΜΟΣ   7/9/2015

                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου