Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ξεκινάει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Σάμο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινάει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Σάμου. Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) είναι μια αυτεξυπηρετούμενη υπηρεσία, που αφορά στη διάθεση ποδηλάτων δημόσιας χρήσης για βραχυχρόνια χρήση. Εξυπηρετεί ατομικές μετακινήσεις με κατάλληλο ποδήλατο για δημόσια χρήση από ένα σημείο (αφετηρία) προς ένα άλλο σημείο (προορισμό), χωρίς υποχρέωση επιστροφής του ποδηλάτου στην αφετηρία.
Στην πιλοτική εφαρμογή του θα λειτουργήσουν δύο σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων: 1) Στο Δημαρχείο Σάμου και 2) Στα γήπεδα τένις στην παραλιακή οδό.
Για την χρήση του απαιτείται η έκδοση κάρτας η οποία είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπει στο χρήστη στην παραλαβή, τη χρήση και την επιστροφή ενός ποδηλάτου. Η λειτουργία της υπηρεσίας  επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, γνώστες της χρήσης ποδηλάτων που δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς την χρήση του ιατρική οδηγία.Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από τις 7.00 π.μ. έως τις 20.30 κατά την πιλοτική εφαρμογή της ενώ θα επανεξεταστεί η δυνατότητα διεύρυνσής του κατά την θερινή περίοδο. Η υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ προς ΟΛΟΥΣ τους χρήστες.


Όσοι πολίτες επιθυμούν να εκδώσουν κάρτα για την χρήση των ποδηλάτων μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής Δήμου Σάμου, Δερβενακίων 1, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22733 53532, e-mail: n.paraskevis@0615.syzefxis.gov.gr.
Η εκδήλωση παράδοσης των ποδηλάτων του Δήμου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και μετά το πέρας της ποδηλατοδρομίας που θα καταλήξει στην πλατεία Δημαρχείου.

Υποχρεώσεις του πολίτη.
·        Ο χρήστης δεσμεύεται στη χρήση του κοινόχρηστου ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή.
·         Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας
·        Ο χρήστης δεσμεύεται για έλεγχο του κοινόχρηστου ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Ειδικότερα, οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης με περιφορά των πεταλιών, του πλαισίου και των ελαστικών με άσκηση πίεσης με το δάκτυλο, τα φρένα, τον φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει ενός διαστήματος 6 λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο.
·        Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του κοινόχρηστου ποδηλάτου εντός της αστικής περιοχής της πόλης της ΣΑΜΟΥ.
·        Ο χρήστης αναλαμβάνει τη φύλαξη του κοινόχρηστου ποδηλάτου που έχει στην κατοχή του, υποχρεούται να το προστατεύει για να αποφύγει την ολική κλοπή του ή την κλοπή εξαρτημάτων του και δεσμεύεται να κλειδώνει πάντα το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.
·        Ο χρήστης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του κοινόχρηστου ποδηλάτου και την προστασία του. Αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά την διάρκεια χρήσης του.
·        Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το κοινόχρηστο ποδήλατο στις προκαθορισμένες προθεσμίες λειτουργίας του συστήματος. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποδηλάτου που έχει στην κατοχή του, ο ΦΟΡΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ποσό που καθορίζεται από την πολιτική του φορέα. Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του ποδήλατου που έχει στην κατοχή του, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε, αξιολογείται από τον φορέα, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον χρήστη.
·        Ο χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου Σάμου που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail.
·        Ο χρήστης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού ανάλογα με το κοινόχρηστο ποδήλατο.
Περιορισμοί στην χρήση της υπηρεσίας
·        Απαγορεύεται στον χρήστη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση της κάρτας χρήσης του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.
·        Ο μέγιστος χρόνος ποδηλάτου ορίζεται στις 3 ώρες ημερησίως ενώ η συνεχής χρήση ορίζεται στις 2 ώρες.
·        Η κάρτα χρήσης που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του χρήστη δεν αντικαθίσταται παρά μόνο με την καταβολή στον ΦΟΡΕΑ ποσού που θα οριστεί.
·        Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση ανάθετα με τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλούς χρήσης και ειδικότερα:
Η απαγόρευση μεταφοράς άλλων ατόμων,
Η απαγόρευση ρυμούλκησης οποιουδήποτε φορτίου / οχήματος
Η απαγόρευση πρόσδεσης του κοινόχρηστου ποδηλάτου σε μηχανοκίνητο όχημα,
Η απαγόρευση μεταφοράς ζώντων ζώων,
Η απαγόρευση πρόσδεσης ζώντων ζώων,
Η απαγόρευση συμμετοχής σε άτυπους ή επίσημους αγώνες ταχύτητας
Η απαγόρευση συμμετοχής σε άτυπες ή επίσημες επιδείξεις δεξιοτήτων χρήσης ποδηλάτου.

·        Επίσης πρέπει να αποφεύγεται κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, την μεταφορά κάθε φορτίου άνω των 15 κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον χρήση ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγησης ή απόπειρας αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου.
·        Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ` ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που  προκάλεσε το κοινόχρηστο ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ` όλη τη διάρκεια κατοχή τα του κοινόχρηστου ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του κοινόχρηστου ποδηλάτου από τον χρήστη.
·        Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του κοινόχρηστου ποδηλάτου μεγαλύτερη των 12 συνεχόμενων ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση απώλειας του κοινόχρηστου ποδηλάτου.
Ο Φορέας δεσμεύεται στην τήρηση του κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων.


Εκ του Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου