Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Δήμος Σάμου | Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων


Σχετικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ1-2015 (υπ’ αριθ. πρωτ. 14843/18-06-2015) που αφορά πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σάμου, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από Τρίτη 06-10-2015 έως Πέμπτη 15-10-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, του Δήμου Σάμου, 2273 3 50121, 50122 και 50162.

Εκ του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

& Διοικητικής Μέριμνας

του Δήμου Σάμου
Σάμος 05/10/2015

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου