Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 2011- 5 ΘΕΣΕΙΣΤο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που εδρεύει στο Νομό Σάμου Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Για τις παραπάνω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από  Νοσοκομείο καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1, και όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα, στο γραφείο προσωπικού του Νοσοκομείου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από τις 1/2/2011 μέχρι και τις 10/2/2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής  έχει γίνει στο πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και του Δήμου Σάμου.

Από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία (τηλ.2273083125, 195)

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου