Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΤο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ προσφέρει:
  • Έξι (6) Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση 250 ωρών :
  1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Λυκείου)
  2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους Γυμνασίου)
  3. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Λυκείου)
  4. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους Γυμνασίου)
  5. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
  6. Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
      Τα προγράμματα αυτά αφορούν αποφοίτους  Γυμνασίου ή Λυκείου ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και οδηγούν στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».
      Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 5 διδακτικές ενότητες των 50 ωρών η κάθε μία. Η κάθε ενότητα διαρκεί 8 εβδομάδες (έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 6 ώρες μελέτης ανά βδομάδα).
      Στους παρακάτω Πίνακες φαίνονται οι θεματικές ενότητες και οι ώρες διδασκαλίας για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
       Οι ώρες διδασκαλίας έχουν οριστεί κατά αντιστοιχία με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης ενηλίκων για τα αντίστοιχα προγράμματα των Κ.Ε.Ε.
 
Πίνακας 1. Θεματικές ενότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Θεματικές Ενότητες
Ώρες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θέματα Επεξεργασίας Κειμένου, Υπηρεσιών Διαδικτύου
50
Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων
50
Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων
50
Πολυμέσα – Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού
50
Πληροφορική και Καθημερινές Ασχολίες
50
 
Πίνακας 2. Θεματικές ενότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Οικονομία – Διοίκηση - Επιχειρήσεις"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Θεματικές Ενότητες
Ώρες
Οικονομία – Διοίκηση- Επιχειρήσεις
Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Επιχειρήσεις
50
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
50
Μαθηματικά της Αγοράς - Στατιστική
50
Χρηματοοικονομική – Λογιστική
50
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις
50

Πίνακας 3. Θεματικές ενότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Θεματικές Ενότητες
Ώρες
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
Το Φυσικό Περιβάλλον - Οικολογία και Ατμόσφαιρα - Κλιματική Αλλαγή 
50
Υδάτινοι Πόροι και η Διαχείριση τους
50
Απόβλητα και η Διαχείριση τους
50
Ενέργεια και Περιβάλλον
50
Αειφόρος Ανάπτυξη
50
 Πίνακας 4. Θεματικές ενότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη" 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Θεματικές Ενότητες
Ώρες
Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη (για αποφοίτους Λυκείου)
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική: Βασικές Θεωρητικές Έννοιες
50
Η Πολιτική της Τοπικής Ανάπτυξης: Ενεργοποίηση Ενδογενούς Δυναμικού στην Περιφέρεια
50
Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
50
Τουρισμός, Ανάπτυξη, Τεχνολογία (ΤΠΕ)
50
Τουρισμός, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Ανάπτυξη
50

  • και ένα (1) Εκπαιδευτικό Προγράμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση 125 ωρών :
  1. Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (για αποφοίτους Λυκείου)
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 διδακτικές ενότητες (οι 2 πρώτες 50 ωρών και η τρίτη 25 ωρών). Η κάθε ενότητα 50 ωρών διαρκεί 8 εβδομάδες (έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 6 ώρες μελέτης ανά βδομάδα) ενώ η τελευταία ενότητα διαρκεί 5 εβδομάδες.
     
Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται οι θεματικές ενότητες και οι ώρες διδασκαλίας για το Εκπαιδευτικό Προγράμμα.
Πίνακας 5. Θεματικές ενότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα" 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Θεματικές Ενότητες
Ώρες
Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα (για αποφοίτους Λυκείου)
Εισαγωγή στη Κοινωνική Οικονομία και στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
50
Οργάνωση - Διοίκηση και Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων
50
Ισότητα ευκαιριών στην Κοινωνική και Επαγγελματική ζωή - Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
25

πηγή: http://www.keeenap.gr/keeenap//index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://www.keeenap.gr/lmsΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ


Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση ''ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ'' (ν.3369/6-7-2005). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες απο 18 ετών και άνω και βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (internet, word)

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου