Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2015                                                

Τα κέντρα Δια Βίου Μάθησης στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η έννοια της Δια Βίου Μάθησης βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) εκπροσωπούν με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο  τους στόχους του Ιδρύματος.
Τα Κ.Δ.Β.Μ. στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση , ως «δεξιότητες κλειδιά»  που κάθε Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να κατέχει ,ώστε να παρέχεται δια βίου σε όλους τους ενήλικες πολίτες.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Κέντρα Δια βίου Μάθησης σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα  194.623 πολίτες, εκ των οποίων το74% είναι γυναίκες. Σε ότι αφορά τις ηλικίες των συμμετεχόντων ,το 7,5% είναι 18-24 ετών, η μεγάλη πλειοψηφία που φτάνει το 72% είναι στα 25-54 ετών, ενώ σημαντική  είναι και η συμμετοχή και στις ηλικίες άνω των 55 ετών, σε ποσοστό 20,6%. Στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (επιστημονικά στελέχη, διοικητικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαίδευσης κλπ)προσεγγίζουν τις 6.500.Το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων εστιάζεται κυρίως στα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και στην πληροφορική.

Η διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης πιστεύει στα οφέλη της δια βίου μάθησης και εργάζεται για την εμπέδωσή της. Είμαστε πεπεισμένοι για το κοινωνικό αποτύπωμα ,όλων των εργων της δια βίου μάθησης όχι μόνο των Κ.Δ.Β.Μ. , αλλά και των αλλων προγραμμάτων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όπως τα Σχολεία Δεύτερης  Ευκαιρίας, οι Σχολές Γονέων και το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

Η επόμενη μέρα για τα Κ.Δ.Β.Μ. έρχεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που αποτελεί ένα από τα πέντε Τομεακά Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου και της πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Ο σχεδιασμός , ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης ,απασχόλησης , κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλει στην μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους , καθώς και στη επίτευξη των στόχων που εχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής .
Πρόσθετοι στόχοι για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιόδου είναι η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού, ιδίως ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες η με λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους , την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό  γίγνεσθαι και τη δημόσια ζωή, καθώς η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση για όλες  τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών ,ατυπων,και μη τυπικών δομών, η αναβάθμιση των γνώσεων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και η προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης.

Τα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ εχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αναμένει την εξειδίκευση του Νέου ΕΣΠΑ 201-2020 , ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ,τις αρμόδιες Γενικές Γραμματείες  και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) ,να μπορούμε τα προγράμματα να περάσουν στο νέο στάδιο υλοποίησης .

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο όλων είναι ότι με συστηματικές κινήσεις μέσα στις οποίες είναι και τα συγκεκριμένα προγράμματα , παρατηρείται εδραίωση της λεγόμενης «κουλτούρας δια βίου μάθησης» και στην Ελλάδα.


Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΔΕΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου