Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων | Δήμος Σάμου


Ο Δήμος Σάμου, στα πλαίσια προστασίας του φυσικού/αστικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των εγκαταλειμμένων οχημάτων συλλέγει οχήματα που αποτελούν επί χρόνια εστίες ρύπανσης και μόλυνσης, με εκτιμώμενο αριθμό 500 οχημάτων (Επιβατικό Ι.Χ και Φορτηγό Ι.Χ. έως 10 tn και ∆ίκυκλο Ι.Χ.) προς απομάκρυνση, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Σάμου.  
Η απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116 ΦΕΚ 81 Α'/05-03-2004, την Κ.Υ.Α 69728/824/1996(Φ.Ε.Κ 358 Β’), το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄/16-10-86) και βάσει της αρ.πρωτ. 28293/20-10-15 σύμβασης με τίτλο «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο Σύστηµα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)».
Η βελτίωση των όρων διαβίωσής μας δεν επιτυγχάνεται μόνο με την επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων. Προηγείται η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Απευθύνουμε, λοιπόν, έκκληση συνεργασίας στους δημότες να απομακρύνουν τα εγκαταλειμμένα οχήματα τους και να τα τοποθετούν σε ιδιόκτητα οικόπεδα, σύμφωνα με την παρ.4, άρθρο 9 του Π.Δ.116/2004.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Σάμου είναι στη διάθεση του πολίτη που θέλει να δηλώσει ένα εγκαταλελειμμένο όχημα προς απομάκρυνση. Οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν τον Αντιδήμαρχο Σάμου κο. Σεβαστάκη Χρήστο, στο τηλέφωνο : 22733 50101, ώστε να διευκρινιστεί η θέση που είναι σταθμευμένο το όχημα.


Εκ του Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου