Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2019 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες η σε ΚΕΠ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σάμος: 30/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                       Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)          Προς,
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων                - ΜΜΕ Σάμου                      
Ταχ. Κώδικας: 831 00 - Σάμος                                -Ιστοσελίδα Δήμου 
Πληροφορίες: Δ.Λεκάτης                                                                         
Τηλ.: 2273080004 – 2273087351
Fax: 2273087464

                                                                       
                         
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2019 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες η σε ΚΕΠ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)
Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998) που διαμένουν στην εδαφική Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την απογραφή τους σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2016, τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες.Η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.
Δικαιολογητικά:
1)Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν κατά την απογραφή τους το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας τους ή αντίστοιχο έγγραφο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία ως προς την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων να υποβάλλεται πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτά.       

2)Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

3).Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr)
.Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους,υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :
(1)Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(2)Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(3)Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών..
Ειδικότερα οι Δήμοι, τα Λύκεια, οι Τεχνικές Σχολές, τα ΙΕΚ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους στρατεύσιμους γεννηθέντες το 1998 για τα παραπάνω, με την επισήμανση, ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των αναγραφόμενων προθεσμιών, η κατάθεση ΔΑ θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική  υποχρέωση.
Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρεςστα τηλέφωνα (22513)52300-04 & στα ΚΕΠ του Δήμου Σάμου.


Από την Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου