Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων στη πόλη της Σάμου (22-06-2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                            
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                               Σάμος, 22/06/2015


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΧΖ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΖ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΟΣ

Εξέλιξη έργου.
1. Έχει υλοποιηθεί  το 84% του φυσικού αντικειμένου του έργου πλέον της συμπληρωματικής σύμβασης.
2. Έχει  ολοκληρωθεί  η ανύψωση του κρηπιδώματος, το  λιθόστρωτο τμήμα του παραλιακού μετώπου,  έχουν κατασκευαστεί στο ίδιο τμήμα οι βάσεις Ω/Σ για  όλα τα νέα παγκάκια, καθώς επίσης και τα παρτέρια .
3. Έχουν ολοκληρωθεί  οι εργασίες τοποθέτησης ελαστικού δαπέδου ασφαλείας και τοποθέτησης καναλιών απορροής όμβριων υδάτων στην παιδική χαρά, στο ύψος της παλιάς ταξιαρχίας, και εκκρεμούν αποκαταστάσεις οργάνων χρήσης και η αλλαγή φωτιστικών του χώρου.
4. Έχει εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία το δείγμα--πιλότος για τον ποδηλατόδρομο  και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του στα πρώτα 350 μέτρα, ενώ αναμένεται να κατασκευασθούν την επόμενη εβδομάδα άλλα 250 μέτρα.
5. Παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών του ποδηλατόδρομου, έχει ξεκινήσει η κατασκευή υποστρώματος  των πεζοδρόμων  κατάντη του δρόμου, από το ύψος του Ξενοδοχείου Σάμος. Έχει εγκριθεί δείγμα πιλότος για το γαρμπιλομωσαϊκό και τον κυβόλιθο και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαστρώσεις. Υπήρξε ολιγοήμερη καθυστέρηση λόγω προβληματικής ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας που εμπόδισε την προσκόμιση εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών.
6. Δόθηκε τμήμα του εργοταξίου για στάθμευση οχημάτων 62 θέσεων.
7. Τοποθετήθηκαν τα νέα φωτιστικά στην κεντρική πλατεία και σε λίγες ημέρες θα τοποθετηθούν και αυτά στο αλιευτικό καταφύγιο.
8.   Χρηματοδότηση Έργου:
Η  1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 18/6/2015 και ομοίως αναμένεται από την διαχειριστική αρχή.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται έκτακτο ΔΣ για την έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης που θα περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

 Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα χρηματοδότησης το έργο θα περατωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στο οποίο είχε δεσμευθεί ο ανάδοχος  δηλαδή 31.7.2015.   

ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ

1.     Έχει υλοποιηθεί  το 81% του φυσικού αντικειμένου του έργου.
2.      Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των δικτύων στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης
3.     Υπολείπονται εργασίες στα εξής τμήματα: κεντρικός δρόμος Νεάπολης, οδός Κατεβαίνη έως παραλία (το τμήμα αυτό αποφασίστηκε ότι θα γίνει μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου), οδός Θησέως & Λυκούργου Λογοθέτη έως Γράμμου,  οδός Καλομοίρη, καθώς και η κατασκευή κυβωτοειδών οχετών στα ρέματα Γηροκομείου, νεκροταφείου και η τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης εντός του ρέματος οδού Λεκάτη. Οι σχετικές εργασίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.
4.     Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην κατασκευή κυβωτοειδούς οχετού στην διασταύρωση Εμμανουήλ Σοφούλη και Θεμιστοκλή Σοφούλη λόγω του ότι έχει εισχωρήσει η θάλασσα μέσα στον κυβωτοειδή σε μήκος 50 μέτρων. Τα παραπάνω αντιμετωπίσθηκαν με την κατασκευή προκατασκευασμένων κυβωτοειδών.        
5.     Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του λιθόστρωτου της οδού Μυκάλης, οδού Ροίκου, ενώ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα η ολοκλήρωση του κιβωτοειδούς οχετού στην περιοχή του νεκροταφείου και η σύνδεση του με το υπάρχων τμήμα της οδού Πασχάλη.
6.     Πραγματοποιήθηκε έλεγχος του έργου από τις Διαχειριστικές Αρχές Β. Αιγαίου και ΕΠΠΕΡ.Α.Α στις 18/6/2015. 
7.     Χρηματοδότηση Έργου:
Έχει παρουσιαστή πρόβλημα στην χρηματοδότηση του Έργου, στο τμήμα το οποίο προέρχεται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Συγκεκριμένα από 20/3/2015 πιστοποίηση ποσού 370.072,84 €, έχει πληρωθεί έναντι ποσό 50.000€.  Λόγω λοιπόν του παραπάνω προβλήματος οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μελίσσου,  Πατριάρχου Δαμιανού, Κλεάνθους, καθώς επίσης η στρώση κυκλοφορίας στην οδό Κανάρη και τμήματος της οδού Κεφαλοπούλου, θα πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις πληρωθεί κάποιος από τους λογαριασμούς που εκκρεμεί η πληρωμή του.
8.     8. Έγινε παρέμβαση από πλευράς Δήμου ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση του έργου και άρα η απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών.  
      9. Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών: 07.12.2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

1. Έχει υλοποιηθεί  το 44% του φυσικού αντικειμένου του έργου.
2. Ολοκληρώθηκε η θεμελίωση με πασσάλους, η σκυροδέτηση των κεφαλόδεσμων, μέρος της ανωδομής και η τοποθέτηση των σιδηρών κατασκευών. Επίσης, ολοκληρώθηκε το τοιχίο στην πλευρά της θάλασσας και η θεμελιακή γείωση. Τέλος, έχει  ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα.
3. Αναμένεται η μεταλλική κατασκευή η οποία θα τοποθετηθεί  μέσα στην εβδομάδα και στην συνέχεια θα καλουπωθεί η πλάκα οροφής ορόφου.
4.Eχουν ολοκληρωθεί εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση – αποχέτευση), καθώς επίσης έχει ολοκληρωθεί η πλάκα δαπέδου ισογείου (μονώσεις, στεγανώσεις, σκυροδέτηση).
5. Εντός δεκαημέρου θα γίνει τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος των όψεων του ορόφου.
6. Το έργο προβλέπεται να έχει περατωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ
1.     Έχει υλοποιηθεί  το 49% του φυσικού αντικειμένου του έργου.
2.     Έχουν ολοκληρωθεί η θεμελίωση, ο οικοδομικός σκελετός , οι τοιχοποιίες, τα επιχρίσματα και ολοκληρώνεται η εξωτερική επένδυση από πέτρα.
3.     Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων, στους χώρους υγιεινής του κτηρίου.
4.     Τοποθετούνται τα μάρμαρα στην στέψη των εξωτερικών τοίχων από πέτρα.
5.     Κατασκευάστηκαν οι υδρορροές του κτιρίου και θα τοποθετηθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της επένδυσης.
6.     Κατασκευάσθηκε Δεξαμενή Πυρόσβεσης 30 Κυβικών (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη Πυρασφάλειας) εντός χερσαίας ζώνης δίπλα από την υφιστάμενη δεξαμενή πυρόσβεσης του λιμένα Μαλαγαρίου. Εκπονείται αρχιτεκτονική μελέτη αναβάθμισης και αποκατάστασης των προσόψεων και του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων.
7.     Το έργο προβλέπεται να έχει περατωθεί μέχρι τέλος Αυγούστου 2015.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου