Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Samos Summit 2015


Δελτίο Τύπου

Σάµος, 25 Ιουνίου 2015

Samos 2015 Summit on ICT-enabled Governance: Beyond Government 2.0

Υψηλού επιπέδου ειδικοί της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια θα συµµετέχουν στη διεθνή συνάντηση κορυφής Samos Summit µε θέµα «Μετά τη Διακυβέρνηση 2.0» που διεξάγεται στις 29 Ιουνίου µε 3 Ιουλίου 2015, στο Ξενοδοχείο Doryssa στο Πυθαγόρειο της Σάµου.

Η συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου / Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, µε την υποστήριξη των διεθνών ερευνητικών έργων SHARE-PSI 2.0 (ανοικτά δεδοµένα) και EU-COMMUNITY (ηλεκτρονική διαβούλευση πολιτικής, µε ταυτοποίηση των χρηστών).

Στη συνάντηση κορυφής θα παρουσιαστούν οι νέες δράσεις και κατευθύνσεις για την πληροφορική και τις τεχνολογίες διαδικτύου, στα πλαίσια της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και του νέου Προγράµµατος – Πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση HORIZON 2020. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις τέσσερις θεµατικές περιοχές της Διακυβέρνησης µέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σχετικά µε τον νέο χάρτη για την έρευνα και την εφαρµογή αυτών:

        Πληροφορίες (Μεγάλα, ανοιχτά και διασυνδεδεµένα δεδοµένα, επεξεργασία και οπτικοποίηση πληροφοριών για τη Διακυβέρνηση)

        Υποδοµές (Υποδοµές νέφους, τεχνητή νοηµοσύνη, διάχυτοι υπολογιστές)

        Άνθρωποι (Συλλογική λήψη αποφάσεων, Κοινωνικά δίκτυα στη Διακυβέρνηση)

        Οργάνωση (Νοµικά θέµατα, ανασχεδιασµός διαδικασιών, πρότυπα και κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας)

Η   συµµετοχή της νέας γενιάς επιστηµόνων στη διεθνή συνάντηση κορυφής πραγµατοποιείται µέσα από τη

διοργάνωση του 3ου Θερινού Σχολείου στην Ανοιχτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση «Open and Collaborative Governance», στο οποίο συµµετέχουν ερευνητές και φοιτητές από όλο τον κόσµο µε ενδιαφέρον στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν µε διεθνούς φήµης ακαδηµαϊκούς, ερευνητές και επιχειρηµατίες. Το θερινό σχολείο διοργανώνεται από το Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του Delft Ολλανδίας, και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Mario Boela του Τορίνο.

Ο Γιάννης Χαραλαµπίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε έδρα το Καρλόβασι, και πρόεδρος του συνεδρίου, δήλωσε για τη συνάντηση κορυφής: «Είµαστε ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι που για έκτη συνεχή χρονιά η Σάµος θα είναι για µερικές ηµέρες στο επίκεντρο των εξελίξεων για την ψηφιακή καινοτοµία, τη συµµετοχική διακυβέρνηση, τα ανοιχτά δεδοµένα, τη διαλειτουργικότητα και τις νέες υπηρεσίες του διαδικτύου, διεθνώς. Στα πλαίσια του Samos Summit, γίνονται σηµαντικές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις και τα σπουδαιότερα ερευνητικά κέντρα πληροφορικής. Η συµβολή των Ελλήνων επιστηµόνων, ερευνητών και επιχειρήσεων πιστεύουµε ότι θα είναι και σε αυτόν τον τοµέα ουσιαστική αλλά και ανταποδοτική για την κοινωνία, προς µία ανοικτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση».

Περισσότερα για τη συνάντηση κορυφής, η οποία θα µεταδίδεται και «ζωντανά» µέσω διαδικτύου, στο http://www.samos-summit.org


Περισσότερες πληροφορίες για το Θερινό σχολείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο: https://opengov2015.pns.aegean.gr/

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου