Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Αρχαία δέντρα του Αιγαίου: Μνημεία της Φύσης - Ancient trees of the Aegean: Monuments of Nature | Ερευνητική ομάδα Αρχιπέλαγος


Αρχαία δέντρα του Αιγαίου: Μνημεία της Φύσης

Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, επιβιώνουν μέχρι σήμερα αιωνόβια δέντρα, η ηλικία των οποίων ξεπερνά και τα 500 χρόνια. Οι κοινωνίες κάποιων νησιών συνειδητά σεβάστηκαν και προστάτευσαν αυτά τα ξεχωριστά δέντρα για πολλές γενιές, όμως σήμερα το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Η παράνομη υλοτόμηση αποτελεί μία σημαντική απειλή, όπως επίσης απειλή είναι και η αδιαφορία και η άγνοια των πολιτών, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος οφείλεται στην ανεπάρκεια των αρμόδιων(;) αρχών.


Δεδομένης της μεγάλης μας ανησυχίας για το μέλλον αυτών πραγματικών μνημείων της φύσης, και παρόλο το μεγάλο φόρτο εργασίας της χερσαίας ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους, έχουμε ξεκινήσει από το περασμένο φθινόπωρο μία μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού των αιωνόβιων δέντρων στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία χρονολογούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων. Στην προσπάθεια εντοπισμού των δέντρων συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς επίσης και οι μαθητές από πολλά νησιωτικά σχολεία.
Στόχος μας είναι η ανάδειξη αυτών των ξεχωριστών δέντρων, αλλά και θεσμική ανακήρυξη και προστασία τους ως "Μνημεία της Φύσης".


Στην πιλοτική φάση αυτής της έρευνας, μέχρι στιγμής στην Ικαρία και τη Σάμο εντοπίζονται τα περισσότερα και τα παλαιότερα εναπομείναντα αρχαία δέντρα του Αιγαίου. Παραδείγματος χάριν στο νησί της Σάμου έχουμε έως τώρα εντοπίσει 54 αιωνόβια δέντρα, με ηλικία 100 έως 350 έτη. Η μάχη με το χρόνο για την προστασία τους είναι καθοριστική και ζητάμε και τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια εντοπισμού των αιωνόβιων δέντρων του Αιγαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία αυτών των πραγματικών μνημείων της φύσης μας.Ancient trees of the Aegean - Monuments of Nature

On many Aegean islands, ancient trees with age exceeding 500 years can still be found, as a relic of the ancient Aegean forests. For many generations, certain island communities consciously respected and protected these special trees, however today their future is uncertain. Illegal logging is a main threat, as is people’s indifference and ignorance, while the inefficiency of the relevant authorities is an important aspect of the problem.

Due to our great concern for the future of these true monuments of nature, and despite the large workload of Archipelagos’ terrestrial research team, last autumn we initiated a large effort to locate the ancient trees in the Aegean, which are being aged with the help of expert scientists. For the location of the ancient trees, the contribution of the local communities and of the students from local schools is invaluable.

Our aim is to officially designate these trees as Monuments of Nature, and make their presence widely known.

In the pilot phase of this research, up to now on the islands of Ikaria and Samos we have identified the oldest remaining ancient trees in the Aegean. For example on Samos Island, we have identified 54 ancient trees aging between 100 to 350 years old.

The race against time for their protection is crucial and we are asking for the contribution of all stakeholders in the effort to locate the ancient


https://www.facebook.com/Archipelago.gr

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου