Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΚΕΠ Δήμου Σάμου - Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σάμος:27/04/2015
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                     Αρ.Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων                             
Ταχ. Κώδικας: 831 00 Σάμος                    
Πληροφορίες: κ.Δημήτρης Λεκάτης                                                                
Τηλ.: 2273080004
Fax: 2273080000

                                                                       
                                                                                     

Θέμα: Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης-


 Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015). Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνο υποβολής τους, οι φορείς, οι  υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, η σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν.4320/2015.Αριθμ.ΟΙΚ.494 ΦΕΚ Β 577/09.04.2015  
                                                              
1.Υποβολή αιτήσεων από:  20/04/2015 έως 20/05/2015

2.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο
2.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος
3.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη
4.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη
4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη
5.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)    με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη
6.000 €

Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να έχουν:
Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.

Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:
Οικογενειακή κατάσταση
Συνολικό ύψος καταθέσεων
Μεμονωμένο άτομο
4.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος
7.200 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη
8.400 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη
9.600 €
Οικογένεια (ζευγάρι)  με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη
10.800 €
Οικογένεια (ζευγάρι)    με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη  ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη
12.000 €

Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)

Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.

Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος

Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επίδομα ενοικίου όσοι:
α)διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,
β)παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα
γ)ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
                                                                                                                                                                           
3. ΠΑΡΟΧΕΣ:

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία)
β. Επίδομα ενοικίου: 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως
γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως)

4. ΑΙΤΗΣΗ:

Είναι ηλεκτρονική, σε εφαρμογή που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για αιτούντες που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο εισόδου στο διαδίκτυο, η αίτηση συμπληρώνεται στα ΚΕΠ με βάσει των όσων δηλώνουν οι αιτούντες και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ σε ότι αφορά στη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης  Όταν οι αιτούντες δεν είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) ή στο Ειδικό Μητρώο Ευάλωτων Πελατών ανοίγει link και συμπληρώνεται συγχρόνως η αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ ή στο Μητρώο. Η τελική αίτηση που συμπληρώνεται εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον αιτούντα και  φυλάσσεται στο αρχείο του ΚΕΠ για τη διασφάλιση ότι έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία όπως τα έδωσε ο πολίτης. Στον αιτούντα εκτυπώνεται ο αριθμός της αίτησης και του παραδίδεται εν ήδη πρωτοκόλλου υποβολής. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος των αιτήσεων, τα ΚΕΠ θα εξυπηρετήσουν όσους δικαιούχους θα χρειαστεί  να απευθυνθούν σε αυτά ,για  ενημέρωση, για τα αποτελέσματα, για την καταχώρηση των στοιχείων του εκμισθωτή, πιθανές αιτήσεις επανεξετάσεων ή παραλαβή καρτών σίτισης κλπ ενέργειες.


                                                        Από την Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Σάμου

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου