Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για το Halcyon Hills
Ψήφισμα για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Μερτζίκι Σάμου, εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου το δημοτικό συμβούλιο: 

1.  Έχει στις προτεραιότητες του την οικονομική και  κοινωνική ανάπτυξη της νήσου Σάμου και των δημοτών του, στη βάση της αειφορίας και του σεβασμού του  φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Στη στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης της Σάμου πρωτεύοντα ρόλο έχει η ανάπτυξη του τουρισμού, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  και η προβολή της Σάμου ως αξιόλογου τουριστικού προορισμού.  

2. Ενδιαφέρεται και στηρίζει επενδυτικές δραστηριότητες  στο τουρισμό, που δημιουργούν θέσεις εργασίας και  ενισχύουν το εισόδημα των εργαζόμενων. Επενδύσεις που σέβονται το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα και έχουν όλες τις νόμιμες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

3. Εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επένδυση της εταιρίας HALCYON HILLS AE για ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, δυναμικότητας 726 κλινών στην θέση Μερτζίκι Παλαιοκάστρου Σάμου, θα τονώσει την οικονομία του νησιού τόσο στη φάση κατασκευής όσο και με τη λειτουργία του και θα αναβαθμίσει τη Σάμο ως τουριστικό προορισμό.

4.  Επειδή πρωτίστως ενδιαφέρεται για το περιβάλλον της Σάμου και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού του πλούτου και με δεδομένο ότι το συλλογικό δημοκρατικό όργανο που είχε την αρμοδιότητα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σάμου, έχει γνωμοδοτήσει το Σεπτέμβριο του 2010, ομόφωνα θετικά, στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση των  περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την συγκεκριμένη επένδυση ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Μερτζίκι  Παλαιοκάστρου Σάμου, εκτιμά ότι η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και η αίτηση αναστολής δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να «μπλοκάρουν» την έκδοση οικοδομικής άδειας, που στην ουσία θα ακυρώσουν την εν λόγω επένδυση.
   
«Το ψήφισμα δεν υπερψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στη Λαϊκή συσπείρωση Μαυρατζώτης Δημ., Τριτσινιώτης Δημ. και Χατζηλαγός Τιμολέων με το σκεπτικό ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν κανένα λόγο να συνδράμουν με τον οποιοδήποτε τρόπο ιδιωτικά συμφέροντα, ούτε να κάνουν παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας για να καταστρατηγηθούν οι νόμοι που οι ίδιοι λέγουν ότι σέβονται μόνο και μόνο για να στηρίξουν το επιχειρηματικό κεφάλαιο και να κλείνουν  τα μάτια στον απλό πολίτη, όταν μάλιστα η ίδια η παρουσίαση της επένδυσης άφησε πολλά ερωτηματικά και ασάφειες σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα. Εάν λοιπόν είναι όλα νόμιμα τότε δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από προσφυγές ή άλλα προσκόμματα και κανενός είδους στήριξη δεν απαιτείται», αναφέρει το δελτίο τύπου.πηγή: http://www.armoniaradio.gr

Love to hear what you think!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου